Przejdź do treści strony WCAG

25.10.2018 - XL Sesja Rady Powiatu - V KADENCJI

PDF1 porządek obrad sesji.pdf
PDF10a w sprawie Rocznego Prgramu Wspolpracy z Organizacjami na 2019 r.pdf
PDF10a zalacznik.pdf
PDF10a zalacznik-uzasadnienie.pdf
PDF10b w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF10b załacznik.pdf
PDF10c w sprawie zmiany wpf na lata 2018-2033.pdf
PDF10c zalacznik nr 1.pdf
PDF10c zalacznik nr 2.pdf
PDF10d w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r.pdf
PDF10d zalacznik nr 0.pdf
PDF10d zalacznik nr 1.pdf
PDF10d zalacznik nr 2.pdf
PDF10d zalacznik nr 3.pdf
PDF10d zalacznik nr 4.pdf
PDF1a wykaz posiedzeń Komisji.pdf
PDF4 analiza oświadczeń majątkowych za 2017 r.pdf
PDF5 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli.pdf
PDF6 Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia w 2018 r.pdf
PDF7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2017-2018.pdf
PDF8 Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatowych w roku 2018 .pdf
PDF9 RIO opinia do wykonania za I pół. 2018.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I pórocze 2018 r. oraz inf. o wpf .pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 1.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. I - dochody.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. II - wydatki.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. III opisowa dochody.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. III opisowa wydatki.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - zalacznik do cz. III - dotacje udzielone orgzanizacja.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 2 - informacja o kształtowaniu się wpf.pdf
PDF9 uchw. nr 1340 zalacznik nr 2 - zalacznik.pdf