Przejdź do treści strony WCAG

Decyzja Starosty Krapkowickiego nr IM-G.6820.2.2018 z 10.09.2018r.

Starosta Krapkowicki stwierdził nieodpłatne nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Stołecznego  Warszawy mienia pozostałego po Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zdzieszowicach oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 500/6 z k.m.2

PDFIM-G.6820.2.2018 z 10.09.2018.pdf