Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Starosta Krapkowicki zawiadamia o możliwości zapoznania się z dowodami i materiałami w sprawie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, tj. nieruchomości położonej w Zdzieszowicach oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 500/6 z k.m. 2

PDFZawiadomienie IM-G.6820.2.2018 z 23.08.2018.pdf