Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenia Starosty Krapkowickiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku

Starosta Krapkowicki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki nieruchomości przeznaczone pod przebudowę drogi powiatowej Kromołów - Walce opisane w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 641/1 z k.m.1 obręb Kromołów własność nieżyjącego Krystiana Marek

nr 116/18 z k.m.1 obręb Walce własność nieżyjącego Ryszarda Wilima (Wilimowskiego)

nr 116/14 z k.m.1 obręb Walce własność nieżyjącej Anny (Anastazji) Torka

PDFAnna ( Anastazja) Torka.pdf
PDFKrystian Marek.pdf
PDFRyszard Wilim ( Wilimski).pdf