Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018

KADENCJA

2014-2018

NR UCHWAŁY

DATA

TEMAT

2015

IV/32/2015

29.01.2015 r.

ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego

 

IV/33/2015

29.01.2015 r.

ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2015 r.

 

IV/34/2015

29.01.2015 r.

uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r.

 

V/41/2015

26.03.2015 r.

pozbawienia drogi na terenie gminy Gogolin kategorii drogi powiatowej

 

V/45/2015

26.03.2015 r.

określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki

 

X/72/2015

24.10.2015 r.

zmiany uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

X/77/2015

24.10.2015 r.

pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1835 O na terenie gminy Krapkowice

 

X/78/2015

24.10.2015 r.

pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1475 O na terenie gminy Zdzieszowice

 

X/79/2015

24.10.2015 r.

pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 1427 O na terenie gminy Walce

 

XII/86/2015

16.12.2015 r.

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku

 

XII/87/2015

16.12.2015 r.

ustalenia w 2016 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 

XII/93/2015

16.12.2015 r.

uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok

2016

XIII/96/2016

12.01.2016 r.

określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza

 

XV/104/2016

31.03.2016 r.

szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

 

XVII/121/2016

24.05.2016 r.

określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki

 

XVIII/129/2016

28.06.2016 r.

zmiany uchwały nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Krapkowickiego w 2016 r.

 

XIX/138/2016

27.07.2016 r.

uchwały nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2016 r.

 

XXI/152/2016

27.10.2016 r.

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.

 

XXI/154/2016

27.10.2016 r.

zmiany uchwały Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym

 

XXII/161/2016

15.12.2016 r.

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego

 

XXII/168/2016

15.12.2016 r.

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok

2017

XXIII/170/2017

19.01.2017 r.

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

XXIV/176/2017

23.03.2017 r

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Krapkowickiego w 2017 r.

 

XXIV/177/2017

23.03.2017 r.

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

XXIV/179/2017

23.03.2017 r.

zmiany uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

XXIV/180/2017

23.03.2017 r.

zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego

 

XXVII/193/2017

22.06.2017 r.

zmiany Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza

 

XXIX/204/2017

24.08.2017 r.

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku

 

XXXII/227/2017

19.12.2017 r.

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku

 

XXXII/228/2017

19.12.2017 r.

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.

 

XXXII/235/2017

19.12.2017 r.

budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok

2018

XXXIV/248/2018

22.03.2018

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.

 

XXXIV/249/2018

22.03.2018

zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

XXXV/256/2018

26.04.2018

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

 

XXXVI/276/2018

29.05.2018

pozbawienia drogi nr 1446 O kategorii drogi powiatowej

 

XXXVI/277/2018

29.05.2018

pozbawienia drogi nr 2141 O kategorii drogi powiatowej