Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018 kwartał II - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 1186 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej pod nazwa Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Januszkowice.pdf (29,24KB)
PDFuchw. nr 1187 w sprawie zastęp. dyrekt. PP-P Krapkowice 2018.pdf (31,09KB)
PDFuchw. nr 1188 w sprawie zwolnienia z realiz. zajęć dyr. Kiliński 2018-2019.pdf (38,31KB)
PDFuchw. nr 1189 w sprawie zwolnienia z realiz. zajęć dyr. Zdzieszowice 2018-2019.pdf (32,67KB)
PDFuchw. nr 1190 w sprawie ogłoszenia konk. na dyr. ZSZ w Krapkowicach wraz z zalacznikiem.pdf (57,53KB)
PDFuchw. nr 1191 w sprawie rozliczenia dotacji - Kamyki Kamień Śląski.pdf (32,87KB)
PDFuchw. nr 1192 w sprawie rozliczenia dotacji - Spiders.pdf (33,05KB)
PDFuchw. nr 1193 w sprawie rozliczenia dotacji - Parlament Młodzieży.pdf (33,02KB)
PDFuchw. nr 1194 w sprawie rozliczenia dotacji - Fair Play Orkiestry.pdf (32,68KB)
PDFuchw. nr 1195 w sprawie rozliczenia dotacji - Salus seniorzy.pdf (32,13KB)
PDFuchw. nr 1196 w sprawie powołania kapituły Hipokrates Powiatu Krapkowickiego 2018.pdf (30,38KB)
PDFuchw. nr 1197 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (56,97KB)
PDFuchw. nr 1197 zalacznik nr 3.pdf (25,02KB)
PDFuchw. nr 1197 zalacznik nr 4.pdf (38,50KB)
PDFuchw. nr 1198 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (70,89KB)
PDFuchw. nr 1199 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dla dyrektora wydział GK do realizacji projektu RPO.pdf (81,81KB)
PDFuchw. nr 1200 w sprawie upowaznienia do zalatwienia spraw w imieniu zarzadcy drog powiatowych - Tomasz Scholz.pdf (30,80KB)
PDFuchw. nr 1201 w sprawie upowaznienia do zalatwienia spraw w imieniu zarzadcy drog powiatowych - Blazej Lazarek.pdf (30,83KB)
PDFuchw. nr 1202 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (46,25KB)
PDFuchw. nr 1202 zalacznik nr 2.pdf (26,79KB)
PDFuchw. nr 1203 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (68,11KB)
PDFuchw. nr 1204 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej informacji dot. wykonania budzetu w I kwartale 2018 r..pdf (45,10KB)
PDFuchw. nr 1205 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (73,21KB)
PDFuchw. nr 1206 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf (37,33KB)
PDFuchw. nr 1206 zalacznik nr 1.pdf (104,68KB)
PDFuchw. nr 1207 w sprawie regulaminu konkursu na najcięższą dynię.pdf (30,59KB)
PDFuchw. nr 1207 zalacznik.pdf (133,34KB)
PDFuchw. nr 1208 w sprawie regulaminu konkursu warzywnego.pdf (28,75KB)
PDFuchw. nr 1208 zalacznik.pdf (132,05KB)
PDFuchw. nr 1209 w sprawie regulaminu konkursu na stół jesienny.pdf (28,83KB)
PDFuchw. nr 1209 zalacznik.pdf (138,05KB)
PDFuchw. nr 1210 w sprawie zmiany uchwały nr 1143_2018 zmiana w nazwie z ZKS Górażdże na ZKS Gogolin.pdf (37,11KB)
PDFuchw. nr 1211 w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf (31,31KB)
PDFuchw. nr 1211 zalacznik nr 1.pdf (40,71KB)
PDFuchw. nr 1211 zalacznik nr 2.pdf (150,35KB)
PDFuchw. nr 1211 zalacznik nr 3.pdf (91,09KB)
PDFuchw. nr 1211 zalacznik nr 4.pdf (81,59KB)
PDFuchw. nr 1212 w sprawie zmiany budzetu na 2018 zalacznik nr 1.pdf (47,98KB)
PDFuchw. nr 1212 zalacznik nr 2.pdf (25,26KB)
PDFuchw. nr 1213 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu na 2018 r wraz z zalaczn.pdf (60,42KB)
PDFuchw. nr 1214 w sprawie upowaznienia do udzialu w kontrolach oraz udostepniania kontrolujacym niezbednej dokumentacji.pdf (31,99KB)
PDFuchw. nr 1215 w sprawie zmiany uchw. nr 1211-2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf (29,94KB)
PDFuchw. nr 1215 zalacznik.pdf (185,31KB)
PDFuchw. nr 1216 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyr. zamku.pdf (32,36KB)
PDFuchw. nr 1217 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad - modul II.pdf (34,74KB)
PDFuchw. nr 1217 zalacznik.pdf (15,27KB)
PDFuchw. nr 1218 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Emerytow i Rencistow Policyjnych realizacji zadania publicznego [...].pdf (32,05KB)
PDFuchw. nr 1219 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (56,29KB)
PDFuchw. nr 1219 zalacznik nr 2.pdf (38,98KB)
PDFuchw. nr 1220 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf (74,71KB)
PDFuchw. nr 1221 w sprawie rozliczenia dotacji udzielone Gminie Krapkowice dla OSP w Rogowie.pdf (30,66KB)
PDFuchw. nr 1222 w sprawie warunkow I przetargu na sprzedaz lokali uzytkowych [...] ul. Szkolna 7.pdf (42,35KB)
PDFuchw. nr 1223 w sprawie ogloszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokali ul. Szkolna 7.pdf (60,15KB)
PDFuchw. nr 1224 w sprawie powolania komisji przetargowej do I przetargu ul. Szkolna 7.pdf (40,63KB)
PDFuchw. nr 1225 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r..pdf (37,72KB)
PDFuchw. nr 1225 zalacznik.pdf (45,07KB)
PDFuchw. nr 1226 w sprawie podania do publicznej wiadomosci inf. o wykonaniu budzetu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r..pdf (34,93KB)
PDFuchw. nr 1226 zalacznik nr 1.pdf (257,13KB)
PDFuchw. nr 1226 zalacznik nr 2.pdf (31,18KB)
PDFuchw. nr 1226 zalacznik nr 3.pdf (30,02KB)
PDFuchw. nr 1226 zalacznik nr 4.pdf (38,27KB)
PDFuchw. nr 1226 zalacznik nr 5.pdf (26,25KB)
PDFuchw. nr 1226 zalacznik nr 6.pdf (37,29KB)
PDFuchw. nr 1227 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalaczikiem.pdf (55,89KB)
PDFuchw. nr 1228 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (44,11KB)
PDFuchw. nr 1229 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (63,84KB)
PDFuchw. nr 1230 w sprawie zmiany uchw. Nr 1211-2018 ZPK w sprawi przekazania sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf (30,06KB)
PDFuchw. nr 1230 zalacznik.pdf (118,88KB)
PDFuchw. nr 1231 w sprawie upowaznienie dyrektor ZS im. JPII do skladania oswiadczen woli w ramach projektu Jak biznes to inny....pdf (40,21KB)
PDFuchw. nr 1232 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (63,03KB)
PDFuchw. nr 1233 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf (29,44KB)
PDFuchw. nr 1233 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 1233 zalacznik nr 2.pdf (26,48KB)
PDFuchw. nr 1234 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Prudnickiego dot. pozbawienia kategorii drogi nr 1267 O.pdf (30,69KB)
PDFuchw. nr 1235 w sprawie zmiany uchw. 1216 ZPK w sprawie powolania komisji konkursowej na dyr. ZS im. Piastow Opolskich.pdf (31,20KB)
PDFuchw. nr 1236 w sprawie odplatnosci za udzial w obozie pilkarskim organizowanym w dn. 18-25.07.2018 r..pdf (38,11KB)
PDFuchw. nr 1237 w sprawie powolania, ustania skladu i regulaminu komisji konkursowej konkursu na sport w 2018 r..pdf (30,50KB)
PDFuchw. nr 1237 zalacznik - regulamin.pdf (28,46KB)
PDFuchw. nr 1237 zalacznik 1 do zalacznika.pdf (26,82KB)
PDFuchw. nr 1237 zalacznik 2 do zalacznika.pdf (26,46KB)
PDFuchw. nr 1238 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru nieodplatnej pomocy prawnej - Fundacja Togatus Pro Bono.pdf (33,25KB)
PDFuchw. nr 1239 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizyczne - KS Antonteam.pdf (39,98KB)
PDFuchw. nr 1240 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z obszaru kultury fizycznej - Fair Play w Krapkowicach.pdf (32,44KB)
PDFuchw. nr 1241 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] OSP Obrowiec.pdf (32,76KB)
PDFuchw. nr 1242 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] OSP Sciborowice.pdf (34,75KB)
PDFuchw. nr 1243 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - Polaczeni tancem.pdf (32,76KB)
PDFuchw. nr 1244 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu kultury fizycznej - KS PV Volley.pdf (31,62KB)
PDFuchw. nr 1245 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - UKS Krap-Sport-Dance.pdf (32,50KB)
PDFuchw. nr 1246 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - MKS RUCH.pdf (31,66KB)
PDFuchw. nr 1247 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z reaizacji projektu z zakresu sportu - LZS Zywocice.pdf (32,58KB)
PDFuchw. nr 1248 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznkiem.pdf (49,33KB)
PDFuchw. nr 1249 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (72,97KB)
PDFuchw. nr 1250 w sprawie regulaminu imprezy pn. Strefa Kibica w Sercu Opolszczyzny.pdf (34,73KB)
PDFuchw. nr 1250 zalacznik.pdf (32,49KB)
PDFuchw. nr 1251 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p. Miranda Piotrowska z PCPR.pdf (38,99KB)
PDFuchw. nr 1252 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 do kategorii dróg gminnych.pdf (28,29KB)
PDFuchw. nr 1253 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej [...] UKS Spiders.pdf (32,54KB)
PDFuchw. nr 1254 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z obszaru nauki, szkolnictwa [...] CIS Krapkowice.pdf (40,77KB)
PDFuchw. nr 1255 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej [...] KS KOZIOŁEK.pdf (32,49KB)
PDFuchw. nr 1256 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej Sztuki Walki Tarnów.pdf (32,68KB)
PDFuchw. nr 1257 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej Koksownik.pdf (32,60KB)
PDFuchw. nr 1258 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej Kraina Białej Damy Siatkówka.pdf (31,94KB)
PDFuchw. nr 1259 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej LZS Kórnica Nowy Dwór.pdf (32,66KB)
PDFuchw. nr 1260 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji proejktu ze sportu LKS Obrowiec.pdf (32,23KB)
PDFuchw. nr 1261 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. - moc obow. 7.06.2018.pdf (30,22KB)
PDFuchw. nr 1261 zalacznik.pdf (26,53KB)
PDFuchw. nr 1262 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (63,42KB)
PDFuchw. nr 1262 zalacznik nr 3.pdf (38,96KB)
PDFuchw. nr 1263 w sprawie planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (92,62KB)
PDFuchw. nr 1264 w sprawie dokonania darowizny nieruchymosci na rzeczy Gminy Walce.pdf (39,04KB)
PDFuchw. nr 1265 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia na rzecz Gm. Walce.pdf (38,80KB)
PDFuchw. nr 1266 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r.- wraz z zalacznikami.pdf (82,61KB)
PDFuchw. nr 1267 w sprawie zmiany wpf 2018-2023.pdf (29,20KB)
PDFuchw. nr 1267 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 1267 zalacznik nr 2.pdf (28,66KB)
PDFuchw. nr 1268 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (54,02KB)
PDFuchw. nr 1268 zalacznik nr 2.pdf (27,01KB)
PDFuchw. nr 1269 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (78,74KB)
PDFuchw. nr 1270 w sprawie wskazania dwoch czlonkow zarzadu do dokonania czynnosci prawnych zwiazanych z emisja obligacji.pdf (31,44KB)
PDFuchw. nr 1271 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspolników KCZ.pdf (56,89KB)
PDFuchw. nr 1272 w sprawie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.pdf (29,53KB)
PDFuchw. nr 1273 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LUKS Rosponek Zyrowa.pdf (32,47KB)
PDFuchw. nr 1274 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym - Sklana Wieś Gorazdze.pdf (33,63KB)
PDFuchw. nr 1275 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Walce.pdf (32,80KB)
PDFuchw. nr 1276 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Stowarzyszenie Kamyki.pdf (41,01KB)
PDFuchw. nr 1277 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Unia Krapkowice.pdf (32,20KB)
PDFuchw. nr 1278 w sprawie zatiwerdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej UKS Czworka.pdf (33,18KB)
PDFuchw. nr 1279 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Gorazdze.pdf (33,42KB)
PDFuchw. nr 1280 w sprawie zmiany budżetu na 2018 r, zal nr 1,2.pdf (58,96KB)
PDFuchw. nr 1280 zalacznik nr 3.pdf (27,03KB)
PDFuchw. nr 1280 zalacznik nr 4.pdf (39,33KB)
PDFuchw. nr 1281 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok zal nr 1,2,3.pdf (81,24KB)
PDFuchw. nr 1282 w sprawie uchylenia uchwały remontowej na 2018 r.pdf (28,54KB)