Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018 kwartał I - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 1092 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf (33,39KB)
PDFuchw. nr 1092 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 1093 w sprawie planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (43,26KB)
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 1.pdf (65,79KB)
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 2.pdf (112,05KB)
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 3.pdf (59,24KB)
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 4.pdf (36,39KB)
PDFuchw. nr 1094 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (37,82KB)
PDFuchw. nr 1094 zalacznik nr 2.pdf (38,63KB)
PDFuchw. nr 1094 zalacznik nr 3.pdf (28,72KB)
PDFuchw. nr 1095 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (54,72KB)
PDFuchw. nr 1096 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w roku 2018 proj. Nasz opowiesc....pdf (32,57KB)
PDFuchw. nr 1097 w sprawie rozliczenia dotacji za dodatkowe sluzby dla Policji 2017 r..pdf (32,21KB)
PDFuchw. nr 1098 w sprawie rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.pdf (27,88KB)
PDFuchw. nr 1099 w sprawie upoważnienia do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów - Starosta + Kierownicy.pdf (36,47KB)
PDFuchw. nr 1100 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza przekazanej przez powiat dotacji dla WTZ.pdf (31,18KB)
PDFuchw. nr 1101 w sprawie okreslenia podzialu dotacji przyznanej przez powiat na dzialalnosc WTZ 2018 r..pdf (58,11KB)
PDFuchw. nr 1102 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi do realizacji projektu POWER.pdf (38,21KB)
PDFuchw. nr 1102 zalacznik.pdf (196,54KB)
PDFuchw. nr 1103 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dla dyrektora PUP do realizacji projektu RPO.pdf (38,54KB)
PDFuchw. nr 1103 zalacznik.pdf (218,06KB)
PDFuchw. nr 1104 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z udzielonych dotacji celowych w 2017 na real. zad. sluz. ochronie powietrza.pdf (39,65KB)
PDFuchw. nr 1104 zalacznik.pdf (59,04KB)
PDFuchw. nr 1105 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (55,35KB)
PDFuchw. nr 1105 zalacznik nr 2.pdf (27,50KB)
PDFuchw. nr 1106 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (80,13KB)
PDFuchw. nr 1107 w sprawie rozliczenia dotacji na organizowanie nauki religii Kosciola Bozego w Chrystusie.pdf (30,36KB)
PDFuchw. nr 1108 w sprawie zmiany uchwały w spr. podziału środków Moduł II - II transza Aktywny Samorząd 2017.pdf (35,37KB)
PDFuchw. nr 1108 zalacznik.pdf (34,17KB)
PDFuchw. nr 1109 w sprawie listy kandydatow do komisji konkursowych opiniujacych otwarte konkursy w 2018 r..pdf (47,27KB)
PDFuchw. nr 1110 w sprawie powolania Spolecznego Komitetu Fundacji Sztadaru dla KPPSP w Krapkowicach.pdf (34,99KB)
PDFuchw. nr 1111 w sprawie upowaznenia starosty do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2018 r..pdf (29,96KB)
PDFuchw. nr 1112 w sprawie upowaznienia dyr. PUP do dokonywania zmian w planie wydtakow w 2018 r..pdf (31,65KB)
PDFuchw. nr 1113 w sprawie upowaznienia PINB do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2018 r..pdf (31,38KB)
PDFuchw. nr 1114 w sprawie upowaznienia KPPSP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2018 r..pdf (32,11KB)
PDFuchw. nr 1115 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (47,17KB)
PDFuchw. nr 1116 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalena inf. dot. wykonania budzetu i umorzeniach w IV kwartale 2017 r..pdf (39,19KB)
PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 1.pdf (20,95KB)
PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 2.pdf (23,71KB)
PDFuchw. nr 1117 w sprawie upowaznienia dyrektora ZSZ w ramach proj. Mobilnosc jezykowa szansa na rozwoj szkoly.pdf (34,74KB)
PDFuchw. nr 1118 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli - p. Halina Kalinowska.pdf (39,52KB)
PDFuchw. nr 1119 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi wewnetrznej do drog gminnych w Krapkowicach.pdf (28,50KB)
PDFuchw. nr 1120 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - LZS Walce.pdf (32,63KB)
PDFuchw. nr 1121 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji w obszarze kultury fizycznej.pdf (39,80KB)
PDFuchw. nr 1122 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji w obszarze kultury.pdf (39,33KB)
PDFuchw. nr 1123 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej w obszarze porzadku.pdf (40,79KB)
PDFuchw. nr 1124 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf (40,08KB)
PDFuchw. nr 1125 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2018 r.pdf (44,44KB)
PDFuchw. nr 1126 w sprawie zmiany w planie finsowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r.pdf (58,21KB)
PDFuchw. nr 1127 w sprawie maksymalnej kwoty dofin. doskonalenia zawodowego nauczycieli [...] na 2018 r..pdf (48,44KB)
PDFuchw. nr 1128 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (84,32KB)
PDFuchw. nr 1129 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf (35,81KB)
PDFuchw. nr 1129 zalacznik.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 1130 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (55,17KB)
PDFuchw. nr 1131 w sprawie zmiany do powolania Spolecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla KPPSP w Krapkowicach.pdf (32,38KB)
PDFuchw. nr 1132 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] KIK Opole.pdf (32,74KB)
PDFuchw. nr 1133 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Zwiazek Slaskich Kobiet.pdf (34,16KB)
PDFuchw. nr 1134 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ.z obszaru nauki [...] Stowarzyszenie Wsi Gorazdze.pdf (33,14KB)
PDFuchw. nr 1135 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie na rzecz wsi Walce.pdf (33,13KB)
PDFuchw. nr 1136 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Wsi Januszkowice.pdf (39,24KB)
PDFuchw. nr 1137 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru na rzecz osob w wieku emerytalnym - Biala Dama Zakrzow.pdf (33,12KB)
PDFuchw. nr 1138 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru porządku [...] Biala Dama Zakrzow.pdf (33,08KB)
PDFuchw. nr 1139 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Uni III Wieku.pdf (33,02KB)
PDFuchw. nr 1140 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru nauki [...] Razem dla Obrowca.pdf (32,59KB)
PDFuchw. nr 1141 w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej parafii Jana Chrzciciela w Dobrej.pdf (37,44KB)
PDFuchw. nr 1142 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf (36,41KB)
PDFuchw. nr 1142 zalacznik.pdf (27,10KB)
PDFuchw. nr 1143 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze kultury fizycznej.pdf (36,24KB)
PDFuchw. nr 1143 zalacznik.pdf (68,84KB)
PDFuchw. nr 1144 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze kultury.pdf (35,86KB)
PDFuchw. nr 1144 zalacznik.pdf (63,69KB)
PDFuchw. nr 1145 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze porzadku i bezpieczenstwa.pdf (36,22KB)
PDFuchw. nr 1145 zalacznik.pdf (27,63KB)
PDFuchw. nr 1146 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (45,20KB)
PDFuchw. nr 1147 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (67,80KB)
PDFuchw. nr 1148 w sprawie uchylenia uchwały ZPK w sprawie komitetu sztnadaru dla PPSP w Krapkowicach.pdf (31,41KB)
PDFuchw. nr 1149 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej pod nazwą Rozbudowa ul. Kasztanowej w Zyrowej.pdf (29,84KB)
PDFuchw. nr 1150 w sprawie programu finansowego ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad w 2018 r..pdf (33,64KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik.pdf (181,19KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 1 do załącznika nr 1.pdf (40,30KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 10 do zalacznika nr 1.pdf (80,84KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 11 do zalacznika nr 1.pdf (413,47KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 2 do zalacznika nr 1.pdf (358,75KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 3 do zalacznika nr 1.pdf (362,52KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 4 do zalacznika nr 1.pdf (85,43KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 5 do zalacznika nr 1.pdf (89,74KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 6 do zalacznika nr 1.pdf (96,79KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 7 do zalacznika nr 1.pdf (83,86KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 8 do zalacznika nr 1.pdf (90,84KB)
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 9 do zalacznika nr 1.pdf (96,03KB)
PDFuchw. nr 1151 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Zwiazek Slaskich Kobiet.pdf (34,61KB)
PDFuchw. nr 1152 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Pszczolka Maja.pdf (32,45KB)
PDFuchw. nr 1153 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [...] Stowarszyszenie Nasze Dziedzictwo.pdf (32,79KB)
PDFuchw. nr 1154 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [...] Klub Karate Do Shotokan.pdf (32,60KB)
PDFuchw. nr 1155 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej.pdf (34,85KB)
PDFuchw. nr 1156 w sprawie zatiwredzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] UKS Krap-Sport-Dance.pdf (32,37KB)
PDFuchw. nr 1157 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stodoła Komorniki.pdf (33,01KB)
PDFuchw. nr 1158 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorazdze.pdf (33,10KB)
PDFuchw. nr 1159 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [...] Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorazdze.pdf (33,00KB)
PDFuchw. nr 1160 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru nauki [...] Otwarte Serce Zdzieszowice.pdf (33,28KB)
PDFuchw. nr 1161 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [..] UKS Spiders.pdf (31,75KB)
PDFuchw. nr 1162 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Fundacja Daj Szanse.pdf (33,64KB)
PDFuchw. nr 1163 w sprawie zatiwerdzenia sprawozdania z obszaru bezpieczenstwa i porzadku [...] OSP w Kamieniu Śl..pdf (35,27KB)
PDFuchw. nr 1164 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] OiG Opole.pdf (32,91KB)
PDFuchw. nr 1165 w spawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] VW Garbus Opole.pdf (40,20KB)
PDFuchw. nr 1166 w sprawie regulaminu przyznawania statuetki Hipokrates Powiatu Krapkowickiego 2018.pdf (28,80KB)
PDFuchw. nr 1166 zalacznik.pdf (85,12KB)
PDFuchw. nr 1166 zalacznik do zalacznika.pdf (562,88KB)
PDFuchw. nr 1167 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (60,86KB)
PDFuchw. nr 1167 zalacznik nr 3.pdf (38,28KB)
PDFuchw. nr 1168 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (91,92KB)
PDFuchw. nr 1169 w sprawie sprawozdan finansowego i rzeczowego Gminy Krapkowice za II polrocze 2017 r..pdf (35,50KB)
PDFuchw. nr 1170 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (52,57KB)
PDFuchw. nr 1170 zalacznik nr 3.pdf (38,30KB)
PDFuchw. nr 1171 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (78,33KB)
PDFuchw. nr 1172 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (80,89KB)
PDFuchw. nr 1173 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf (29,38KB)
PDFuchw. nr 1173 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 1174 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności WTZ w Krapkowicach.pdf (30,63KB)
PDFuchw. nr 1175 w sprawie określenia podziału środków PFRON na działalność WTZ w 2018 r.pdf (39,52KB)
PDFuchw. nr 1176 w sprawie planu remontow drog powiatowych w 2018.pdf (31,55KB)
PDFuchw. nr 1177 w sprawie opinii o pozbawienie kategorii drogi gminnej w Żyrowej ul. Leśna 2018.pdf (31,47KB)
PDFuchw. nr 1178 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Razem dla Obrowca.pdf (33,73KB)
PDFuchw. nr 1179 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru nauki, szkolnictwa gimnazjalnego Biała Dama Zakrzów.pdf (33,25KB)
PDFuchw. nr 1180 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym DPS ANNA.pdf (32,62KB)
PDFuchw. nr 1181 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej SPIDERS Krapkowice.pdf (33,29KB)
PDFuchw. nr 1182 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej MAGNUM Chorula.pdf (32,63KB)
PDFuchw. nr 1183 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalaczniem 1.pdf (47,37KB)
PDFuchw. nr 1183 zlacznik nr 2.pdf (38,27KB)
PDFuchw. nr 1184 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r.pdf (65,08KB)
PDFuchw. nr 1185 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r. oraz infrmacja o stanie mienia.pdf (36,93KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1.pdf (42,03KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 - wykaz dotacji udzielonych w 2017 r.pdf (54,84KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf (72,78KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf (102,75KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 3 informacja opisowa za 2017 rok - DOCHODY.pdf (90,95KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 3 informacja opisowa za 2017 rok - WYDATKI.pdf (113,78KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf (47,43KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf (58,46KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf (34,24KB)
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 2 - Stan mienia za 2017.pdf (166,93KB)