Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2018 kwartał I - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 1092 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf
PDFuchw. nr 1092 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1093 w sprawie planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1093 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 1094 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1094 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 1094 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1095 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1096 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w roku 2018 proj. Nasz opowiesc....pdf
PDFuchw. nr 1097 w sprawie rozliczenia dotacji za dodatkowe sluzby dla Policji 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 1098 w sprawie rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.pdf
PDFuchw. nr 1099 w sprawie upoważnienia do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów - Starosta + Kierownicy.pdf
PDFuchw. nr 1100 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza przekazanej przez powiat dotacji dla WTZ.pdf
PDFuchw. nr 1101 w sprawie okreslenia podzialu dotacji przyznanej przez powiat na dzialalnosc WTZ 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1102 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi do realizacji projektu POWER.pdf
PDFuchw. nr 1102 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1103 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dla dyrektora PUP do realizacji projektu RPO.pdf
PDFuchw. nr 1103 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1104 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z udzielonych dotacji celowych w 2017 na real. zad. sluz. ochronie powietrza.pdf
PDFuchw. nr 1104 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1105 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf
PDFuchw. nr 1105 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 1106 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1107 w sprawie rozliczenia dotacji na organizowanie nauki religii Kosciola Bozego w Chrystusie.pdf
PDFuchw. nr 1108 w sprawie zmiany uchwały w spr. podziału środków Moduł II - II transza Aktywny Samorząd 2017.pdf
PDFuchw. nr 1108 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1109 w sprawie listy kandydatow do komisji konkursowych opiniujacych otwarte konkursy w 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1110 w sprawie powolania Spolecznego Komitetu Fundacji Sztadaru dla KPPSP w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 1111 w sprawie upowaznenia starosty do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1112 w sprawie upowaznienia dyr. PUP do dokonywania zmian w planie wydtakow w 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1113 w sprawie upowaznienia PINB do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1114 w sprawie upowaznienia KPPSP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1115 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1116 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalena inf. dot. wykonania budzetu i umorzeniach w IV kwartale 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 1117 w sprawie upowaznienia dyrektora ZSZ w ramach proj. Mobilnosc jezykowa szansa na rozwoj szkoly.pdf
PDFuchw. nr 1118 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli - p. Halina Kalinowska.pdf
PDFuchw. nr 1119 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi wewnetrznej do drog gminnych w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 1120 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - LZS Walce.pdf
PDFuchw. nr 1121 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji w obszarze kultury fizycznej.pdf
PDFuchw. nr 1122 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji w obszarze kultury.pdf
PDFuchw. nr 1123 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej w obszarze porzadku.pdf
PDFuchw. nr 1124 w sprawie powolania i ustalenia skladu osobowego komisji na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf
PDFuchw. nr 1125 w sprawie zmiany budżetu powiatu krapkowickiego na 2018 r.pdf
PDFuchw. nr 1126 w sprawie zmiany w planie finsowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r.pdf
PDFuchw. nr 1127 w sprawie maksymalnej kwoty dofin. doskonalenia zawodowego nauczycieli [...] na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1128 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 1129 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf
PDFuchw. nr 1129 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1130 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1131 w sprawie zmiany do powolania Spolecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla KPPSP w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 1132 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] KIK Opole.pdf
PDFuchw. nr 1133 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Zwiazek Slaskich Kobiet.pdf
PDFuchw. nr 1134 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ.z obszaru nauki [...] Stowarzyszenie Wsi Gorazdze.pdf
PDFuchw. nr 1135 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie na rzecz wsi Walce.pdf
PDFuchw. nr 1136 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Wsi Januszkowice.pdf
PDFuchw. nr 1137 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru na rzecz osob w wieku emerytalnym - Biala Dama Zakrzow.pdf
PDFuchw. nr 1138 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru porządku [...] Biala Dama Zakrzow.pdf
PDFuchw. nr 1139 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru kultury [...] Uni III Wieku.pdf
PDFuchw. nr 1140 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publ. z obszaru nauki [...] Razem dla Obrowca.pdf
PDFuchw. nr 1141 w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej parafii Jana Chrzciciela w Dobrej.pdf
PDFuchw. nr 1142 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf
PDFuchw. nr 1142 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1143 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze kultury fizycznej.pdf
PDFuchw. nr 1143 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1144 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze kultury.pdf
PDFuchw. nr 1144 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1145 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze porzadku i bezpieczenstwa.pdf
PDFuchw. nr 1145 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1146 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 1147 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1148 w sprawie uchylenia uchwały ZPK w sprawie komitetu sztnadaru dla PPSP w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 1149 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej pod nazwą Rozbudowa ul. Kasztanowej w Zyrowej.pdf
PDFuchw. nr 1150 w sprawie programu finansowego ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad w 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 1 do załącznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 10 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 11 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 2 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 3 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 4 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 5 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 6 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 7 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 8 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1150 zalacznik 9 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1151 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Zwiazek Slaskich Kobiet.pdf
PDFuchw. nr 1152 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Pszczolka Maja.pdf
PDFuchw. nr 1153 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [...] Stowarszyszenie Nasze Dziedzictwo.pdf
PDFuchw. nr 1154 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [...] Klub Karate Do Shotokan.pdf
PDFuchw. nr 1155 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej.pdf
PDFuchw. nr 1156 w sprawie zatiwredzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] UKS Krap-Sport-Dance.pdf
PDFuchw. nr 1157 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stodoła Komorniki.pdf
PDFuchw. nr 1158 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorazdze.pdf
PDFuchw. nr 1159 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [...] Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorazdze.pdf
PDFuchw. nr 1160 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru nauki [...] Otwarte Serce Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 1161 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej [..] UKS Spiders.pdf
PDFuchw. nr 1162 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Fundacja Daj Szanse.pdf
PDFuchw. nr 1163 w sprawie zatiwerdzenia sprawozdania z obszaru bezpieczenstwa i porzadku [...] OSP w Kamieniu Śl..pdf
PDFuchw. nr 1164 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] OiG Opole.pdf
PDFuchw. nr 1165 w spawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] VW Garbus Opole.pdf
PDFuchw. nr 1166 w sprawie regulaminu przyznawania statuetki Hipokrates Powiatu Krapkowickiego 2018.pdf
PDFuchw. nr 1166 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1166 zalacznik do zalacznika.pdf
PDFuchw. nr 1167 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf
PDFuchw. nr 1167 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1168 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1169 w sprawie sprawozdan finansowego i rzeczowego Gminy Krapkowice za II polrocze 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 1170 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1170 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1171 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1172 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf
PDFuchw. nr 1173 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf
PDFuchw. nr 1173 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1174 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności WTZ w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 1175 w sprawie określenia podziału środków PFRON na działalność WTZ w 2018 r.pdf
PDFuchw. nr 1176 w sprawie planu remontow drog powiatowych w 2018.pdf
PDFuchw. nr 1177 w sprawie opinii o pozbawienie kategorii drogi gminnej w Żyrowej ul. Leśna 2018.pdf
PDFuchw. nr 1178 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Razem dla Obrowca.pdf
PDFuchw. nr 1179 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru nauki, szkolnictwa gimnazjalnego Biała Dama Zakrzów.pdf
PDFuchw. nr 1180 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym DPS ANNA.pdf
PDFuchw. nr 1181 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej SPIDERS Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 1182 w sprawie zatw. spr. z wyk. zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej MAGNUM Chorula.pdf
PDFuchw. nr 1183 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalaczniem 1.pdf
PDFuchw. nr 1183 zlacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 1184 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r.pdf
PDFuchw. nr 1185 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r. oraz infrmacja o stanie mienia.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 - wykaz dotacji udzielonych w 2017 r.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 3 informacja opisowa za 2017 rok - DOCHODY.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 3 informacja opisowa za 2017 rok - WYDATKI.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf
PDFuchw. nr 1185 zalacznik nr 2 - Stan mienia za 2017.pdf