Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów.pdf (81,83KB)
PDFHarmonogram dyzurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf (7,68KB)
PDFSkład i siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf (10,77KB)

PDFInformacja o składzie i siedzibie PKW w Krapkowicach.pdf (81,85KB)
PDFHarmonogram rejestracji list kandydatówna radnych.pdf (91,22KB)
PDFPostanowienie o powołaniu Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach.pdf (69,22KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III o powołaniu TKW.pdf (6,57MB)

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/27998_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_3_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_ustalenia_wzorow_potwierdzen_zgloszenia_do_rejestracji_listy_kandydatow_na_radnych_i_wzorow_protokolow_rejestracji_listy_kandydatow_na_radnych_oraz_wzoru_potwierdzenia_zgloszenia_do_rejestracji_kandydata_na_wojta_burmistrza_i_prezydenta_miasta_i_wzoru_protokolu_rejestracji_kandydata_na_wojta_burmistrza_i_prezydenta_miasta

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/27989_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_3_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_regulaminow_terytorialnych_i_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_powolanych_do_przeprowadzenia_wyborow_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_wyborow_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/27988_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_3_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_wytycznych_dla_terytorialnych_komisji_wyborczych_dotyczacych_wykonywania_zadan_do_dnia_glosowania_w_wyborach_organow_jednostek_samorzadu_terytorialnego_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/27761_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_27_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_postepowania_z_kopertami_zwrotnymi_i_pakietami_wyborczymi_w_glosowaniu_korespondencyjnym

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/27762_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_27_sierpnia_2018_r__w_sprawie_trybu_i_sposobu_udostepniania_oraz_przekazywania_w_trakcie_glosowania_danych_o_liczbie_osob_uprawnionych_do_glosowania_oraz_o_liczbie_wyborcow_ktorym_wydano_karty_do_glosowania_w_stalych_obwodach_glosowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/27764_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_27_sierpnia_2018_r_w_sprawie_wzorow_kart_do_glosowania_oraz_nakladek_na_karty_do_glosowania_sporzadzonych_w_alfabecie_Braillea_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

OBWIESZCZENIA:

PDFObwieszczenie o okregach wyborczych - Powiat.pdf (58,15KB)
PDFObwieszczenie o okregach wyborczych - Sejmik.pdf (41,43KB)
 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26210_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_ustalenia_wzorow_wydawanych_przez_komisarzy_wyborczych_potwierdzen_zlozenia_zawiadomienia_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_w_wyborach_do_rad_gmin__rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26212_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_okreslenia_szczegolowego_zakresu_zadan_urzednikow_wyborczych_sposobu_ich_realizacji_oraz_zasad_wynagradzania_za_ich_realizacje_a_takze_zasad_zwolnienia_od_pracy_zawodowej_na_czas_wykonywania_obowiazkow_urzednika_wyborczego_w_wyborach_organow_jednostek_samorzadu_terytorialnego

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26221_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_terytorialnych_komisji_wyborczych_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26102_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_30_lipca_2018_r_w_sprawie_wzoru_zaswiadczenia_dla_meza_zaufania

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26209_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_wytycznych_dla_komisarzy_wyborczych_dotyczacych_przyjmowania_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26211_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_warunkow_oraz_sposobu_pomocniczego_wykorzystania_techniki_elektronicznej_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__i_rad_dzielnic_m_st_Warszawy__oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26213_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_okreslenia_liczby_trybu_i_warunkow_powolywania_urzednikow_wyborczych

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

PDFUchwała PKW z 30-07-2018 w spr. wzorów pieczeci komisji wyborczych.pdf (54,83KB)
PDFDz. U. z 2018 poz. 1432 - art. 22 - zwołanie pierwszej sesji.pdf (349,37KB)
PDF2018-04-28 uchwała w spr. zmiany liczby urzędników wyborczych.pdf (82,67KB)
http://opole.kbw.gov.pl/pliki/1450053460_konstytucja_rzeczypospolitej_polskiej.pdf

http://opole.kbw.gov.pl/309_Kodeks_wyborczy

http://opole.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24370_Rekrutacja_kandydatow_na_funkcje_urzednika_wyborczego

http://pkw.gov.pl/kontakt

http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2018/388/

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/2/24106_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_5_lutego_2018_r_w_sprawie_okreslenia_wlasciwosci_terytorialnej_i_rzeczowej_komisarzy_wyborczych_oraz_ich_siedzib_a_takze_trybu_pracy_komisarzy_wyborczych

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/24660_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_marca_2018_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_okreslenia_liczby_trybu_i_warunkow_powolywania_urzednikow_wyborczych

PDFinformacja Dyrektora Delegatury KBW w Opolu z 27.03.2018 r..pdf (21,24KB)

 

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/24660_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_marca_2018_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_okreslenia_liczby_trybu_i_warunkow_powolywania_urzednikow_wyborczych