Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki WiK sp. zo.o.w Krapkowicach o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Żużela

BS-B.6740.82.2018                                                                                      

Krapkowice, dnia 8 marca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lutego 2018 r.  został złożony wniosek Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Żużela, ul. Polna, ul. Szkolna,
ul. Krapkowicka, ul. Ogrodowa, ul. Wodna, ul. Leśna, ul. Nowa.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątkuw godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

 

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

 Henryk Hehmueller
Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska