Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce


BS-B.6740.1.1.2018 

Krapkowice, dn. 14.02.2018 r.

 

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Powiatu Krapkowickiego z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460".

PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego BSB.6740.1.1.2018.pdf