Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2017 kwartał IV - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 959 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji Gminie Strzeleczki na zakup pontonu dla OSP Łowkowice.pdf (29,64KB)
PDFuchw. nr 960 w spawie rozliczenia dotacji na organizowanie nauki religii Kosciola Bozego w Chrystusie.pdf (30,38KB)
PDFuchw. nr 961 w sprawie dofinansowan z PFRON w ramach Aktywnego Samorzadu modul I- sr. inwestycyjne.pdf (34,83KB)
PDFuchw. nr 961 zalacznik.pdf (12,81KB)
PDFuchw. nr 962 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (56,02KB)
PDFuchw. nr 962 zalacznik nr 3.pdf (52,29KB)
PDFuchw. nr 962 zalacznik nr 4.pdf (29,21KB)
PDFuchw. nr 963 w sprawie planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (76,37KB)
PDFuchw. nr 964 w sprawie zmiany uchw. nr 951 w sprawi opracowania materialow planistycznyc do uchw. budzetowej na 2018 r (1).pdf (45,09KB)
PDFuchw. nr 965 w sprawie rozliczenia dotacji dla Gminy Zdzieszowice na zakup agregatu dla OSP Krepna.pdf (30,47KB)
PDFuchw. nr 966 w sprawie rozliczenia dotacji dla Gminy Zdzieszowice na zakup detektora dla OSP Krepna.pdf (29,71KB)
PDFuchw. nr 967 w sprawie opiinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na inwestycje pn. Budowa chodnika.pdf (31,68KB)
PDFuchw. nr 968 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2018 r. w zakresie prowadzenia nieodplatnej pomocy prawnej.pdf (31,19KB)
PDFuchw. nr 968 zalacznik.pdf (70,83KB)
PDFuchw. nr 968 zalacznik do zalacznika.pdf (19,51KB)
PDFuchw. nr 969 w sprawie wyboru projektow w zakresie sportu na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (55,18KB)
PDFuchw. nr 970 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (61,03KB)
PDFuchw. nr 970 zalacznik nr 3.pdf (23,99KB)
PDFuchw. nr 970 zalacznik nr 4.pdf (53,11KB)
PDFuchw. nr 971 w sprawie zmiany w planie finsowego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf (93,06KB)
PDFuchw. nr 972 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w roku 2017 proj. pn.Nasza opowiesc - prawdziwa historia ZSS Krapkowice.pdf (33,59KB)
PDFuchw. nr 973 w sprawie wydania opinii dot. budowy stacji radaru meteorologiczego.pdf (39,66KB)
PDFuchw. nr 974 w sprawie dokonania darowizy nieruchomosci na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf (38,77KB)
PDFuchw. nr 975 w sprawie sporzadzenia i podania do wiadomosci wykazu nieruchomosci [...] w drodze darowizny Gm. Strzeleczki.pdf (40,22KB)
PDFuchw. nr 976 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu nr 10 polozonego przy ul. Szkolnej 7.pdf (34,76KB)
PDFuchw. nr 977 w sprawie sporzadzenia i podania do wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy.pdf (41,20KB)
PDFuchw. nr 978 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu nr 2 polozonego przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach.pdf (34,83KB)
PDFuchw. nr 979 w sprawie sporzadzenia i podania do wiadomosci wykazu nierochomosci przeznaczonej do sprzedazy.pdf (40,51KB)
PDFuchw. nr 980 w sprawie wniesienia wkladu niepienieznego (aportu) do spolki KCZ samodzielnych lokali uzytkowych.pdf (39,34KB)
PDFuchw. nr 981 w sprawie sporzadzenia i podania do wiadomosci wykazu nieruchomosci do wniesienia portu do KCZ.pdf (47,80KB)
PDFuchw. nr 982 w sprawie warunkow I przetargu na zbycie nieruchomosci ul. Piastowska 40-42 w Krapkowicach.pdf (42,48KB)
PDFuchw. nr 983 w sprawie ogloszenia I przetagu ustnego na sprzedaz nieruchomosci ul. Piastowska 40-42 w Krapkowicach.pdf (52,89KB)
PDFuchw. nr 984 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetargu ul. Piastowska 40-42.pdf (43,02KB)
PDFuchw. nr 985 w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej parafii NNMP w Komornikach [...].pdf (31,68KB)
PDFuchw. nr 986 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury, sztuki [...] Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu.pdf (32,89KB)
PDFuchw. nr 987 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru ekologii [...] OPZW w Opolu.pdf (39,75KB)
PDFuchw. nr 988 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z real. projektu z zakresu sportu UKS Spiders.pdf (32,42KB)
PDFuchw. nr 989 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury - UKS Krap-Sport-Dance.pdf (32,47KB)
PDFuchw. nr 990 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] UKS Krap-Sport-Dance.pdf (32,48KB)
PDFuchw. nr 991 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] UKS Krap-Sport-Dance.pdf (32,94KB)
PDFuchw. nr 992 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru pomocy prawnej - Fundacja Honestie Vivare.pdf (33,07KB)
PDFuchw. nr 993 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Kraina Białej Damy Zakrzów.pdf (39,69KB)
PDFuchw. nr 994 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu z zakresu sportu MTB Krapkowice.pdf (31,65KB)
PDFuchw. nr 995 w sprawie zatwiredzenia sprawozdania z obszaru sportu [...] KS Otmet.pdf (33,21KB)
PDFuchw. nr 996 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z ralizacji projektu z zakresu sportu - UNIA Krapkowice.pdf (32,27KB)
PDFuchw. nr 997 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - KOKSOWNIK.pdf (31,92KB)
PDFuchw. nr 998 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - LZS Stradunia.pdf (31,66KB)
PDFuchw. nr 999 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - LZS Kromołow.pdf (32,35KB)
PDFuchw. nr 1000 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury [...] Uniwersytet III Wieku.pdf (33,06KB)
PDFuchw. nr 1001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu [...] MKS Gogolin.pdf (33,36KB)
PDFuchw. nr 1002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu [...] - LZS Dabrowka Gorna.pdf (31,79KB)
PDFuchw. nr 1003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu [...] ZKS Gorazdze.pdf (32,50KB)
PDFuchw. nr 1004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu [...] LZS Kornica-Nowy Dwor.pdf (31,93KB)
PDFuchw. nr 1005 w sprawie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (38,20KB)
PDFuchw. nr 1006 w sprawie zmiany planu finsowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r..pdf (100,38KB)
PDFuchw. nr 1007 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026.pdf (37,48KB)
PDFuchw. nr 1007 zalacznik nr 1.pdf (3,19MB)
PDFuchw. nr 1008 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (60,62KB)
PDFuchw. nr 1008 zalacznik nr 3.pdf (53,13KB)
PDFuchw. nr 1008 zalacznik nr 4.pdf (27,79KB)
PDFuchw. nr 1008 zalacznik nr 5.pdf (42,47KB)
PDFuchw. nr 1009 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (89,22KB)
PDFuchw. nr 1010 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej informacji dot. wykonania oraz umorzeniach w III kwartale 2017 r..pdf (45,29KB)
PDFuchw. nr 1010 zalacznik.pdf (91,09KB)
PDFuchw. nr 1011 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych.pdf (43,98KB)
PDFuchw. nr 1012 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (47,15KB)
PDFuchw. nr 1013 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r wraz z zalacznikiem.pdf (68,17KB)
PDFuchw. nr 1014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury, sztuki OSIEDLOK Zdzieszowice.pdf (32,49KB)
PDFuchw. nr 1015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Lowkowice.pdf (33,43KB)
PDFuchw. nr 1016 w sprawie zatwiedzenia sprawozdania z obszaru kultury, sztuki OSP Gorazdze.pdf (33,52KB)
PDFuchw. nr 1017 w sprawie zatwiedzenia sprawozdania z obasztu kultury, sztuki ZPAP Polska Sztuka Uzytkowa.pdf (33,13KB)
PDFuchw. nr 1018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury, sztuki - Polaczeni Tancem Januszkowice.pdf (33,22KB)
PDFuchw. nr 1019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - PV Volley.pdf (32,18KB)
PDFuchw. nr 1020 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (49,27KB)
PDFuchw. nr 1020 zalacznik nr 2.pdf (42,45KB)
PDFuchw. nr 1021 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (66,11KB)
PDFuchw. nr 1022 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchw. budzetowej na 2018 r..pdf (31,67KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - projekt uchw. Rady.pdf (33,23KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 1.pdf (60,50KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 2.pdf (52,99KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 3.pdf (25,56KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 4.pdf (20,92KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 5.pdf (40,30KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 6.pdf (38,91KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 7.pdf (27,38KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 8.pdf (36,47KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 1 - zalacznik nr 9.pdf (20,71KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 2.pdf (90,34KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 3.pdf (138,70KB)
PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 4.pdf (18,93KB)
PDFuchw. nr 1023 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.pdf (29,49KB)
PDFuchw. nr 1023 zalacznik - projekt uchw. Rady.pdf (22,10KB)
PDFuchw. nr 1023 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 1023 zalacznik nr 1 do zalacznika (2).pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 1023 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf (119,42KB)
PDFuchw. nr 1023 zalacznik nr 2 do zalacznika (2).pdf (119,42KB)
PDFuchw. nr 1023 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf (40,48KB)
PDFuchw. nr 1024 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnego przeprowadzajacej egz. o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (32,21KB)
PDFuchw. nr 1025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z obszaru kultury, sztuki [...] Biala Dama Zakrzow.pdf (32,50KB)
PDFuchw. nr 1026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonanai zadania z obszaru kultury, sztuki [...] Stowarzyszenie Wsi Odrowaz.pdf (33,08KB)
PDFuchw. nr 1027 w sprawie projektu Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1.pdf (48,44KB)
PDFuchw. nr 1027 zalacznik - regulamin.pdf (83,74KB)
PDFuchw. nr 1028 w sprawie zlecenia KS Otmet realizacji zadania publicznego i przyznania dotacji na ten cel.pdf (30,74KB)
PDFuchw. nr 1029 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (72,04KB)
PDFuchw. nr 1029 zalacznik nr 3.pdf (24,30KB)
PDFuchw. nr 1029 zalacznik nr 4.pdf (53,37KB)
PDFuchw. nr 1029 zalacznik nr 5.pdf (42,45KB)
PDFuchw. nr 1029 zalacznik nr 6.pdf (28,76KB)
PDFuchw. nr 1030 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (110,24KB)
PDFuchw. nr 1031 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026.pdf (46,92KB)
PDFuchw. nr 1031 zalacznik nr 1.pdf (3,19MB)
PDFuchw. nr 1032 w sprawie zmiany przeznaczenia rezenrwy celowej.pdf (36,48KB)
PDFuchw. nr 1033 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krakowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (46,63KB)
PDFuchw. nr 1034 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na prowadzenie punktu pomocy prawnej.pdf (34,02KB)
PDFuchw. nr 1034 zalacznik.pdf (13,77KB)
PDFuchw. nr 1035 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Irena Mocek.pdf (39,72KB)
PDFuchw. nr 1036 w sprawie udzielenia pelnomocnctwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Sabina Lasman.pdf (40,21KB)
PDFuchw. nr 1037 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Dorota Dobiecka.pdf (39,73KB)
PDFuchw. nr 1038 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majtkowych - Iwona Wenszka.pdf (40,20KB)
PDFuchw. nr 1039 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Beata Krzeszowska-Stroka.pdf (39,31KB)
PDFuchw. nr 1040 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Lidia Gałeczka.pdf (40,24KB)
PDFuchw. nr 1041 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Malgorzata Nogalska.pdf (39,74KB)
PDFuchw. nr 1042 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Anna Bien.pdf (40,10KB)
PDFuchw. nr 1043 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Barbara Maicher.pdf (39,71KB)
PDFuchw. nr 1044 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Ptrycja Klaus Krzyszkowska.pdf (40,30KB)
PDFuchw. nr 1045 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Janina Kos.pdf (39,33KB)
PDFuchw. nr 1046 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Wolgang Schneider.pdf (40,35KB)
PDFuchw. nr 1047 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Iwona Medwid.pdf (39,25KB)
PDFuchw. nr 1048 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladnia oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Waldemar Krych.pdf (40,10KB)
PDFuchw. nr 1049 w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej Powiatowi Bytowskiemu.pdf (29,92KB)
PDFuchw. nr 1050 w sprawie zmiany uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy.pdf (32,08KB)
PDFuchw. nr 1051 w sprawie rozliczenia dotacji z zakresu dziedzictwa narod., kultury-Towarzystwo Przyjaciół Mosznej.pdf (39,37KB)
PDFuchw. nr 1052 w sprawie rozliczenia dotacji z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu [...]-LZS Racławiczki.pdf (31,74KB)
PDFuchw. nr 1053 w sprawie rozliczenia dotacji z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu [...]-KS Magnum Chorula.pdf (31,73KB)
PDFuchw. nr 1054 w sprawie rozliczenia dotacji z obszaru kultury, sztuki [...] DPS Anna.pdf (33,21KB)
PDFuchw. nr 1055 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (60,62KB)
PDFuchw. nr 1055 zalacznik nr 2.pdf (24,26KB)
PDFuchw. nr 1055 zalacznik nr 3.pdf (53,33KB)
PDFuchw. nr 1056 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (95,82KB)
PDFuchw. nr 1057 w sprawie zmiany uchw. 793 w sprawie podzialu srodkow PFRON na WTZ.pdf (40,25KB)
PDFuchw. nr 1057 zalacznik.pdf (27,55KB)
PDFuchw. nr 1058 w sprawie zmiany uchw. 734 w sorawie okreslenia podzialu srodkow na WTZ w 2017 r..pdf (32,03KB)
PDFuchw. nr 1059 w sprawie wyznaczenia osoby zastepujacej dyrektor ZS im. Jana Kiliskiego w Krapkowicach.pdf (32,10KB)
PDFuchw. nr 1060 w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminie Gogolin.pdf (36,19KB)
PDFuchw. nr 1061 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z obszaru kultury [...] Moszna.pdf (39,31KB)
PDFuchw. nr 1062 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (67,47KB)
PDFuchw. nr 1062 zalacznik nr 3.pdf (24,31KB)
PDFuchw. nr 1062 zalacznik nr 4.pdf (53,35KB)
PDFuchw. nr 1062 zalacznik nr 5.pdf (28,75KB)
PDFuchw. nr 1063 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (93,73KB)
PDFuchw. nr 1064 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych.pdf (31,60KB)
PDFuchw. nr 1064 zalacznik- dochody.pdf (67,62KB)
PDFuchw. nr 1064 zalacznik- wydatki.pdf (110,53KB)
PDFuchw. nr 1065 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury, sztuki [..] Uniwerstet III Wieku.pdf (32,53KB)
PDFuchw. nr 1066 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym - Zwiazek Emerytow.pdf (32,85KB)
PDFuchw. nr 1067 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury, sztuki [...] Stowarzyszenie Gorazdze Skalna Wies.pdf (33,06KB)
PDFuchw. nr 1068 w sprawie sprawozdania z obszaru dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym - Zwiazek emerytow.pdf (33,38KB)
PDFuchw. nr 1069 w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej Parafii pw. św. Błażeja w Januszkowicach.pdf (38,21KB)
PDFuchw. nr 1070 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2018 r..pdf (35,58KB)
PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf (84,20KB)
PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf (24,56KB)
PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf (27,34KB)
PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 4 do zalacznika.pdf (31,17KB)
PDFuchw. nr 1070 zalacznik- regulamin.pdf (61,40KB)
PDFuchw. nr 1071 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2018 r. w obszarze na rzecz osob w wieku emerytalnym [..].pdf (91,27KB)
PDFuchw. nr 1071 zalacznik do zalacznika.pdf (19,22KB)
PDFuchw. nr 1072 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2018 r. w obszarze kultury fizycznej [...].pdf (79,69KB)
PDFuchw. nr 1072 zalacznik do zalacznika.pdf (35,99KB)
PDFuchw. nr 1073 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2018 r. w obszarze kultury, sztuki [...].pdf (92,27KB)
PDFuchw. nr 1073 załacznik do zalacznika.pdf (24,20KB)
PDFuchw. nr 1074 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2018 r. w obszarze porzadku i bezpieczenstwa [...].pdf (91,84KB)
PDFuchw. nr 1074 zalacznik do zalacznika.pdf (17,08KB)
PDFuchw. nr 1075 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. po radzie-STARY!!!.pdf (121,34KB)
PDFuchw. nr 1076 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026.pdf (37,58KB)
PDFuchw. nr 1076 zalacznik nr 1.pdf (3,19MB)
PDFuchw. nr 1077 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r, wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (52,23KB)
PDFuchw. nr 1077 zalacznik nr 2.pdf (53,35KB)
PDFuchw. nr 1078 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznkiem.pdf (85,36KB)
PDFuchw. nr 1079 w sprawie przyjecia planu wykorzystania zasobu nieruchomosci na lata 2018-2020.pdf (42,47KB)
PDFuchw. nr 1079 zalacznik nr 1.pdf (57,71KB)
PDFuchw. nr 1080 w sprawie zgody na najem pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (37,79KB)
PDFuchw. nr 1081 w sprawie zgody na zaliczowe finansowanie w 2018 r. zadania zwiazanego z biezaca dzialalnoscia PZds.ON.pdf (31,67KB)
PDFuchw. nr 1082 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad - modul I - srodki biezace.pdf (34,81KB)
PDFuchw. nr 1082 zalacznik.pdf (11,06KB)
PDFuchw. nr 1083 w sprawie dofinansowan ze srodków PFRON Aktywny Samorzad - modul I- srodki inwestycyjne.pdf (34,80KB)
PDFuchw. nr 1083 zalacznik.pdf (23,31KB)
PDFuchw. nr 1084 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad - modul II.pdf (34,71KB)
PDFuchw. nr 1084 zalacznik.pdf (17,40KB)
PDFuchw. nr 1085 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu - Gornik Januszkowice.pdf (32,30KB)
PDFuchw. nr 1086 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - AUTOMIBILKLUB.pdf (32,44KB)
PDFuchw. nr 1087 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z obszaru nauki, szkolnictwa - Otwarte Serce Zdzieszowice.pdf (40,06KB)
PDFuchw. nr 1088 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sporty - UKS LOTNA.pdf (32,72KB)
PDFuchw. nr 1089 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z obszaru kultury fizucznej - AUTOMOBILKLUB.pdf (31,75KB)
PDFuchw. nr 1090 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (40,35KB)
PDFuchw. nr 1090 zalacznik nr 2.pdf (53,36KB)
PDFuchw. nr 1091 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (69,95KB)