Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2018 r.

PDF111_2018-12-31 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018.pdf (1,19MB)
PDF150(110)_2018-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. warunków nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (637,19KB)

PDF109_2018-12-31 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r.pdf (316,48KB)

PDF108_2018-12-31 w spr. powołania komisji prztragowej - sprzęt na wyposażenie pracowni w ZS Zdzieszowice.pdf (478,92KB)
PDF105_2018-12-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (362,99KB)
PDF104_2018-12-27 w spr. zmiany projektu Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2018 r.pdf (310,87KB)

PDF103b_2018-12-20 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (728,58KB)
PDF103a_2018-12-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (270,29KB)
PDF103_2018-12-18 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (272,10KB)
PDF102_2018-12-17 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (289,18KB)

PDF101_2018-12-17 w spr. zmiany projektu Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2018 r.pdf (317,98KB)
PDF100_2018-12-05 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (229,68KB)

PDF99_2018-12-05 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (447,99KB)

PDF98_2018-12-12 w spr. zmiany Regulamiu Pracy w Starostwie.pdf (413,72KB)
PDF97_2018-12-12 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (349,14KB)
PDF96a_2018-12-12 w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r. _zm. 5_2018.pdf (260,27KB)
PDF96_2018-11-29 w spr. zmiany Komisji bezpieczeństwa i porządku.pdf (596,06KB)

PDF95a_2018-11-26 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (305,87KB)
PDF95_2018-11-21 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Planu ZFŚS.pdf (309,06KB)

PDF94a_2018-11-21 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Zdzieszowicach.pdf (341,19KB)
PDF94_2018-11-21 w spr. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa prac wobec starosty.pdf (22,65KB)
PDF93_2018-11-19 w spr. zmian w planie wydatków.pdf (281,27KB)

PDF92b_2018-11-16 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSZ w Krapkowicach.pdf (341,56KB)
PDF92a_2018-11-16 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSS w Krapkowicach.pdf (313,83KB)
PDF92_2018-11-16 w spr. zm. zarządzenia w spr. kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf (284,81KB)

PDF91a_2018-11-13 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PCPR w Krapkowicach.pdf (310,85KB)
PDF91b_2018-11-13 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PP-P w Krapkowicach.pdf (315,94KB)
PDF91_2018-11-13 w spr. zmian w planie wydatków.pdf (269,13KB)

PDF90a_2018-11-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Krapkowicach.pdf (323,37KB)
PDF90_2018-11-05 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (319,46KB)

PDF89a_2018-11-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - DPS ANNA w Krapkowicach.pdf (363,49KB)

PDF89_2018-11-05 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych.pdf (254,94KB)

PDF88a_2018-11-02 w spr. w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (337,84KB)
PDF88_2018-10-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (274,80KB)

PDF86_2018-10-26 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych.pdf (360,99KB)
PDF84_2018-10-09 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r.pdf (295,34KB)

PDF83a_2018-10-09 w spr. zmian w planie wydatków.pdf (354,48KB)
PDF83_2018-10-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (336,89KB)
PDF82_2018-10-03 w spr. przeprrowadzenia kontroli w ramach programu Aktywny samorząd.pdf (406,92KB)
PDF81_2018-10-03 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf (438,67KB)

PDF79a_2018-09-27 w spr. kontroli problemowej - OC Gmina Gogolin.pdf (534,55KB)
PDF79_2018-09-27 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (334,64KB)
PDF78_2018-09-27 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (369,54KB)
PDF77a_2018-09-26 w spr. powołania komisji rekrutującej uczestnikóww w projekcie_Śladami bioróżnorodności.pdf (408,40KB)
PDF77_2018-09-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (318,70KB)
PDF76-2018-09-18 w spr. maks. wysokości Nagrody Starosty dla nauczycieli na 2018 r.pdf (198,30KB)
PDF75_2018-09-18 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (395,97KB)
PDF74_2018-09-17 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (352,03KB)
PDF73_2018-09-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków.pdf (277,60KB)
PDF72_2018-09-07 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w Fn.pdf (400,18KB)

PDF71a_2018-08-31 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla PPP Krapkowice.pdf (365,19KB)
PDF71_2018-08-31 w spr. zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf (318,14KB)

PDF70a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZSS Krapkowice.pdf (481,69KB)
PDF70_2018-08-29 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor BW.pdf (301,22KB)

PDF69a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZSZ Krapkowice.pdf (651,17KB)
PDF69_2018-08-29 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor GK.pdf (299,19KB)

PDF68_2018-08-29 w spr. Regulaminu Procedur Wewnętrznych.pdf (352,57KB)

PDF68a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZS Krapkowice.pdf (613,82KB)
PDF67_2018-08-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf.pdf (317,59KB)

PDF67a_2018-08-29 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla ZS Zdzieszowice.pdf (645,48KB)
PDF66a_2018-08-28 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla DPS ANNA.pdf (430,85KB)
PDF66_2018-08-28 w spr. Polityki Bezpieczeństwa Informacji.pdf (391,17KB)

PDF65a_2018-08-27 w spr. zmiany zarz. w spr. Planu Kont dla PCPR.pdf (419,77KB)
PDF65_2018-08-27 w spr. zmiany Zarządzenia w spr. organizacji GSK.pdf (35,02KB)
PDF64_2018-08-27 w spr. zmiany zarządzenia w spr. organizacji Stałego Dyżuru Starosty.pdf (509,82KB)

PDF63_2018-06-17 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf (296,46KB)
PDF63a_2018-06-17 w spr. zm. zarz. w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf (189,61KB)
PDF62_2018-08-17 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf (347,82KB)
PDF61_2018-08-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf (284,34KB)
PDF60_2018-08-03 w spr. powołania komisji przetargowej - wycieczka dydaktyczno rekreacyjna.pdf (423,83KB)
PDF59_2018-07-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf (275,93KB)
PDF58_2018-07-04 w spr. wprowadzenia Planu ewakuacji II stopnia na wypadek masowego zagrożenia.pdf (672,21KB)

PDF57_2018-07-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf (307,27KB)

PDF56_2018-07-04 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018 r.pdf (346,37KB)
PDF55_2018-06-29 w spr. udzielenia akredytacji bezpieczeństwa Teleinformatycznego na WSK.pdf (642,56KB)
PDF54_2018-06-29 w spr. zmiany zarządzenia w spr. kontroli w ZSS.pdf (475,32KB)

PDF52_2018-06-14 w spr. zmiany regulaminu wynagradzania pracowników starostwa.pdf (259,66KB)
PDF51_2018-06-14 w spr. powołania komisji przetargowej - wymogi przeciwpożarowe.pdf (401,72KB)

PDF50_2018-06-14 w spr. maks. wynagrodzenia kierowniików i z-ców pjo.pdf (549,28KB)
PDF49_2018-06-06 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf (374,94KB)

PDF48_2018-05-30 w spr. zm. zarządzenia w spr. kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf (403,44KB)

PDF47_2018-05-30 w spr. zmiany zarz . w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego.pdf (453,88KB)
PDF46_2018-05-22 w spr. zm. zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie budżetu.pdf (436,16KB)
PDF45_2018-05-22 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa chodników - Żużela.pdf (310,12KB)

PDF44_2018-05-14 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2018 r.pdf (312,13KB)
PDF43_2018-05-22 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej - Walce.pdf (249,04KB)
PDF42_2018-05-08 w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2018 r.pdf (297,10KB)
PDF41_2018-05-07 w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.pdf (529,21KB)

PDF40_2018-04-20 w spr. organizacji Gł. Stanowiska Kierowania oraz Zapasowego Stanowiska Kierowania.pdf (838,08KB)
PDF39a_2018-04-17 w spr. dokonania zmia w planie wydatków.pdf (306,99KB)
PDF39_2018-04-13 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (281,86KB)

PDF38_2018-04-20 w spr. zm. zarządzenia w spr. kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf (361,64KB)
PDF37_2018-03-30 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (282,04KB)

PDF35_2018-03-28 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (356,39KB)
PDF34_2018-03-28 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych.pdf (464,32KB)
PDF33_2018-03-28 w spr. utworzenie Referatu Zdrowia.pdf (1,93MB)
PDF33_2018-03-30 w spr. powołania komisji przetargowej - dostawa energii.pdf (244,48KB)
PDF32_2018-03-28 w spr. zmian w planie wydatków w 2018 r..pdf (313,34KB)
PDF31_2018-03-27 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania KBiP.pdf (419,72KB)
PDF30_2018-03-27 w spr. powołania komisji przetargowej - przbudowa drogi.pdf (256,86KB)
PDF29_2018-03-26 w spr. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2018 r..pdf (219,65KB)
PDF28_2018-03-21 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Zdzieszowice.pdf (266,02KB)
PDF27_OC_2018-03-15 w spr. powołania komisji - Turniej Wiedzy Pożarniczej i ustalenie nagród.pdf (534,88KB)

PDF26a_2018-03-09 w spr. zm. planu dochodów budżet. - zadania z zakresu adm. rządowej i inne zlecone w 2018 r.pdf (269,24KB)

PDF26_2018-03-08 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Krapkowice.pdf (259,05KB)
PDF25_2018-03-08 w spr. modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Gogolin i Krapkowice.pdf (311,87KB)

PDF24_2018-03-08 w spr. przeprowadzenia kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf (460,40KB)
PDF23_2018-03-08 w spr. ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf (353,53KB)

PDF22_2018-02-28 w spr.harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i OC w 2018 r..pdf (367,19KB)

PDF21_2018-02-28 w spr. zmiany wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2018.pdf (494,76KB)
PDF20_2018-02-21 w spr. powołania komisji przetargowej - remont cząstkowy dróg powiatowych.pdf (272,26KB)

PDF19_2018-02-21 w spr. opracowania dokumentów dla Wydzielonego Stanowiska Komputerowego.pdf (1,18MB)
PDF17_2018-02-08 w spr. powołania komisji przetargowej -przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O.pdf (340,77KB)
PDF16_2018-02-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (386,47KB)

PDF14_2018-01-30 w spr. zatwierdzenia Planów pracy na 2018 r..pdf (192,40KB)
PDF13_2018-01-30 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2018 r..pdf (251,56KB)

PDF12_2018-01-30 w spr. wprowadzenia terminarza przekazywania dokumentacji do Archiwum.pdf (330,27KB)
PDF11_2018-01-30 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w BS-B.pdf (334,68KB)
PDF10_2018-01-17 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w UW.pdf (327,01KB)

PDF9_2018-01-17 w spr. zatwierdzenia Planu szkoleń na 2018 r.pdf (206,26KB)

PDF8a_2018-01-04 w spr. planu dochodów budżet. - zadania z zakresu adm. rządowej i inne zlecone w 2018 r.pdf (251,71KB)
PDF8_2018-01-04 w spr. zm. zarz. w spr. powołania członków Powiatowej Społ. Rady ds. Osób Niepełn..pdf (303,52KB)
PDF7_2018-01-04 w spr. zm. zarz. w spr. powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.pdf (260,64KB)
PDF6_2018-01-04 w spr. realizacji zadań OC w Powiecie Krapkowickim w 2018 r..pdf (23,65KB)
PDF5_2018-01-04 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2018 r..pdf (457,57KB)
PDF4_2018-01-03 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Powiat. Zespołu ds. Orzekania o Niepełn..pdf (470,31KB)
PDF3_2018-01-03 w spr. zatwierdzenia Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS w Starostwie Powiatowym na 2018 r..pdf (250,33KB)
PDF2_2018-01-02 w spr. zm. zarz. w spr. warunków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (355,67KB)
PDF1_2018-01-02 w spr. wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 6 stycznia.pdf (329,48KB)