Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018

Starosta Krapkowicki, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów prawa miejscowego – uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego.

Przedmiotem Konsultacji jest Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Projektem i przedstawienia swoich opinii, wniosków, uwag i propozycji.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 19 października 2017 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (sala nr 100, I piętro).

PDFProjekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.pdf (196,03KB)

PDFSprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji.pdf (377,70KB)