Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2017 kwartał III - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 866 w sprawie przyjecia darowizny od Gminy Krapkowice.pdf (38,11KB)
PDFuchw. nr 867 w sprawie dofinansowania ze srodkow PFRON w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorzad - sr.biezace.pdf (50,49KB)
PDFuchw. nr 867 zalacznik.pdf (16,21KB)
PDFuchw. nr 868 w sprawie regulaminu konkursu na rzezbe jesienna.pdf (29,69KB)
PDFuchw. nr 868 zalacznik regulamin.pdf (145,09KB)
PDFuchw. nr 869 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (58,05KB)
PDFuchw. nr 869 zalacznik nr 3.pdf (49,09KB)
PDFuchw. nr 870 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (72,61KB)
PDFuchw. nr 871 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (58,50KB)
PDFuchw. nr 871 zalacznik nr 2.pdf (34,38KB)
PDFuchw. nr 872 w sprawie zmiany wieloletniej pognozy finansowej na lata 2016-2026 wraz z zalacznikiem 2.pdf (35,47KB)
PDFuchw. nr 872 zalacznik nr 1.pdf (3,19MB)
PDFuchw. nr 873 w sprawie zaopniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Walce na lata 2017-2020.pdf (38,32KB)
PDFuchw. nr 874 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopien nauczyciela mianowanego - p. Michał Izbicki.pdf (32,54KB)
PDFuchw. nr 875 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopien nauczyciela mianowanego - ks. Zbigniew Zalewski.pdf (32,53KB)
PDFuchw. nr 876 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopien nauczyciela mianowanego - Tomasz Mazur.pdf (32,50KB)
PDFuchw. nr 877 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopien nauczyciela mianowanego - Katarzyna Dlubak.pdf (32,53KB)
PDFuchw. nr 878 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopien nauczyciela mianowanego - Elzbieta Domeredzka.pdf (32,54KB)
PDFuchw. nr 879 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowien publicznych - sekretarz.pdf (34,42KB)
PDFuchw. nr 880 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r.pdf (31,10KB)
PDFuchw. nr 880 zalacznik nr 1.pdf (34,77KB)
PDFuchw. nr 880 zalacznik nr 2.pdf (23,88KB)
PDFuchw. nr 881 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2017 r.pdf (40,83KB)
PDFuchw. nr 881 zalacznik.pdf (38,04KB)
PDFuchw. nr 882 w sprawie zatwierdzenia spr. z wykonania zadania z obszaru kultury, sztuki - OSP Górażdże.pdf (33,66KB)
PDFuchw. nr 883 w sprawie zatwierdzenia spr. z wykonania zadania z obszaru kultury, sztuki - Stowarzyszenie Wsi Odrowąż.pdf (33,57KB)
PDFuchw. nr 884 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. i zal. 1,2.pdf (56,23KB)
PDFuchw. nr 884 zalacznik nr 3.pdf (52,24KB)
PDFuchw. nr 885 w sprawie zmiany planu finansowego na 2017 r, zal 1,2,3.pdf (79,04KB)
PDFuchw. nr 886 w sprawie wykonania budżetu za II kwartał 2017.pdf (44,86KB)
PDFuchw. nr 886 zalacznik.pdf (297,45KB)
PDFuchw. nr 887 w sprawie oświadczeń woli K. Bernardt - DPS.pdf (39,71KB)
PDFuchw. nr 888 w sprawie oświadczeń woli T. Mierzwa - DPS.pdf (39,71KB)
PDFuchw. nr 889 w sprawie oświadczeń woli K. Bernardt - PPP.pdf (39,58KB)
PDFuchw. nr 890 w sprawie oświadczeń woli T. Mierzwa - PPP.pdf (39,60KB)
PDFuchw. nr 891 w sprawie oświadczeń woli K. Bernardt - PCPR.pdf (39,63KB)
PDFuchw. nr 892 w sprawie oświadczeń woli T. Mierzwa - PCPR.pdf (39,65KB)
PDFuchw. nr 893 w sprawie oświadczeń woli K. Bernardt - szkola zamek.pdf (39,72KB)
PDFuchw. nr 894 w sprawie oświadczeń woli T. Mierzwa - szkola zamek.pdf (39,74KB)
PDFuchw. nr 895 w sprawie oświadczeń woli K. Bernardt - szkola kilinski.pdf (39,71KB)
PDFuchw. nr 896 w sprawie oświadczeń woli T. Mierzwa - szkola kilinski.pdf (39,71KB)
PDFuchw. nr 897 w sprawie oświadczeń woli K. Bernardt - szkola zdzieszowice.pdf (39,71KB)
PDFuchw. nr 898 w sprawie oświadczeń woli T. Mierzwa - szkola zdzieszowice.pdf (39,73KB)
PDFuchw. nr 899 w sprawie oświadczeń woli K. Bernardt - szkola specjalna.pdf (39,75KB)
PDFuchw. nr 900 w sprawie oświadczeń woli T. Mierzwa - szkola specjalna.pdf (39,75KB)
PDFuchw. nr 901 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Gminy Gogolin na wyk. zadania Malnia-Chorula.pdf (31,38KB)
PDFuchw. nr 902 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (44,11KB)
PDFuchw. nr 903 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (57,16KB)
PDFuchw. nr 904 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci polozonej w Krapkowicach ul. Piastowska 40-42.pdf (35,27KB)
PDFuchw. nr 905 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy.pdf (40,28KB)
PDFuchw. nr 906 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (45,98KB)
PDFuchw. nr 906 zalacznik nr 2.pdf (23,88KB)
PDFuchw. nr 907 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (56,43KB)
PDFuchw. nr 908 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad - modul I - sr. biezace.pdf (34,81KB)
PDFuchw. nr 908 zalacznik.pdf (12,68KB)
PDFuchw. nr 909 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (50,41KB)
PDFuchw. nr 910 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (56,33KB)
PDFuchw. nr 911 w sprawie sprawozdania Gminy Krapkowice za I pólrocze 2017 r..pdf (34,72KB)
PDFuchw. nr 912 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (76,67KB)
PDFuchw. nr 913 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026.pdf (35,80KB)
PDFuchw. nr 913 zalacznik nr 1.pdf (3,19MB)
PDFuchw. nr 914 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalaczikiem.pdf (46,79KB)
PDFuchw. nr 915 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kult. fizycz. KAMYKI.pdf (33,96KB)
PDFuchw. nr 916 w sprawie zatwierdzennia sprawozdania z wykonania zad. pub. z obszaru kultury fizycznej LZS Zywocice.pdf (33,29KB)
PDFuchw. nr 917 w sprawie zatwiredzenia sprawzdania z wyk. zadania publicz. z obszaru kult. fizyczn. - LZS Dąbrówka Górna.pdf (33,14KB)
PDFuchw. nr 918 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wyk. zad. pub. z obszaru kult. fizycznej Krapkowickie Rowerki.pdf (33,50KB)
PDFuchw. nr 919 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zad.pub. z obszaru kultury fizycznej LZS Kornica.pdf (32,50KB)
PDFuchw. nr 920 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zad. pub. z obszaru ekologii OPZW.pdf (33,61KB)
PDFuchw. nr 921 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wyk. zad. publ. z obszaru kultury fizycznej - KS Zdzieszowice - Bike Team.pdf (39,58KB)
PDFuchw. nr 922 w sprawie zlecenia Europejskiemu Parlamentowi Mlodziezowemu realizacji zadania i przyznania dotacji.pdf (31,13KB)
PDFuchw. nr 923 w sprawie ogloszenia konkursu otwartych projektow z zakresu rozwoju sportu w 2017 r..pdf (37,56KB)
PDFuchw. nr 923 zalacznik.pdf (45,37KB)
PDFuchw. nr 924 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (42,17KB)
PDFuchw. nr 925 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (53,00KB)
PDFuchw. nr 926 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu wraz z inf. o ksztaltowaniu sie wpf za I polrocze 2017 r..pdf (39,61KB)
PDFuchw. nr 926 zalacznik nr 1 - cz. I - dochody.pdf (72,78KB)
PDFuchw. nr 926 zalacznik nr 1 - cz. II - wydatki.pdf (97,51KB)
PDFuchw. nr 926 zalacznik nr 1 - cz. III dochody.pdf (329,84KB)
PDFuchw. nr 926 zalacznik nr 1 - cz. III wydatki.pdf (70,84KB)
PDFuchw. nr 926 zalacznik nr 1- zalacznik do cz. III informacji opisowej.pdf (47,61KB)
PDFuchw. nr 926 zalacznik nr 2 - informacja o kształtowaniu się WPF.pdf (59,88KB)
PDFuchw. nr 926 zalacznik nr 2 zalacznik do informacji.pdf (36,87KB)
PDFuchw. nr 927 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (44,23KB)
PDFuchw. nr 928 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zal..pdf (56,20KB)
PDFuchw. nr 929 w sprawie zgody na uzyczenie skokochronu 16 firmy Vetter.pdf (30,80KB)
PDFuchw. nr 930 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia srodkow dla KPP z przeznaczeniem na dodatkowe sluzby.pdf (38,95KB)
PDFuchw. nr 931 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Strzeleczki w sprawie pozbawienia kategorii drogi w Komornikach.pdf (31,45KB)
PDFuchw. nr 932 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru bezpieczenstwa - OSP Obrowiec.pdf (34,12KB)
PDFuchw. nr 933 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru bezpieczenstwa Razem dla Obrowca.pdf (33,37KB)
PDFuchw. nr 934 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru nauki, edukacji - Stowarzyszenie Kamionek.pdf (32,57KB)
PDFuchw. nr 935 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru kultury - Razem dla Obrowca.pdf (32,64KB)
PDFuchw. nr 936 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru kultury - Stowarzyszenie Wsi Rozwadza.pdf (33,22KB)
PDFuchw. nr 937 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z ibszaru kultury - Opolska Fundacja Promocji Kobiet.pdf (33,11KB)
PDFuchw. nr 938 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru kultury - OSP Obrowiec.pdf (33,53KB)
PDFuchw. nr 939 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru na rzecz osob w wieku emerytalnym - Uni III Wieku.pdf (39,24KB)
PDFuchw. nr 940 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru nauki, edukacji - Kraina Białej Damy Zakrzow.pdf (32,75KB)
PDFuchw. nr 941 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru kultury fizycznej - KS Otmet.pdf (33,46KB)
PDFuchw. nr 942 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyk. zad. pub. z obszaru kultury fizycznej - UKS Czworka.pdf (32,54KB)
PDFuchw. nr 943 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na organizacje biegu Gmina Krapkowice.pdf (31,49KB)
PDFuchw. nr 944 w sprawie regulaminu konkursu warzywnego.pdf (30,02KB)
PDFuchw. nr 944 zalacznik.pdf (61,13KB)
PDFuchw. nr 945 w sprawie zlecenia Zwiazkowi SLaskich Kobiet Wiejskich w Walcach zad. pub. Tradycyjne Smaki Jesienne.pdf (32,22KB)
PDFuchw. nr 946 w sprawie zlecenia Zwiazkowi Emerytow realizacji zad. pub. Warszaty kulinarne dla seniorow.pdf (31,16KB)
PDFuchw. nr 947 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (56,82KB)
PDFuchw. nr 948 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (82,32KB)
PDFuchw. nr 949 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zal..pdf (69,18KB)
PDFuchw. nr 950 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 wraz z zal.2.pdf (34,85KB)
PDFuchw. nr 950 zalacznik nr 1.pdf (3,19MB)
PDFuchw. nr 951 w sprawie opracownia materialow planistycznych do projektu uch. budzetowej na rok 2018.pdf (52,90KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 1.pdf (23,80KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 2.pdf (21,41KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 3.pdf (25,98KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 4.pdf (25,58KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 5.pdf (43,10KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 6.pdf (12,80KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 7.pdf (23,62KB)
PDFuchw. nr 951 zalacznik nr 8.pdf (12,00KB)
PDFuchw. nr 952 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (56,98KB)
PDFuchw. nr 952 zalacznik nr 3.pdf (52,25KB)
PDFuchw. nr 953 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (71,88KB)
PDFuchw. nr 954 w sprawie powolania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu jej prac- konkurs sport 2017 r..pdf (31,46KB)
PDFuchw. nr 954 zalacznik - regulamin.pdf (29,56KB)
PDFuchw. nr 955 w sprawie komisji konkursowej do konkursu na rzezbe jesienna.pdf (38,72KB)
PDFuchw. nr 956 w sprawie komisji konkursowej do konkursu na stol jesienny.pdf (37,18KB)
PDFuchw. nr 957 w sprawie komisji konkursowej do konkursu na najciezsza dynie.pdf (38,73KB)
PDFuchw. nr 958 w sprawie komisji konkursowej do konkursu warzywnego.pdf (36,66KB)