Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego WiK w Walcach

BS.6341.30.2017                                                     Krapkowice, dnia 22 września 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 15 września 2017 r. zostało wszczęte na wniosek

Samorządowego Zakładu Budżetowego

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni nr 1 ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych w Rozkochowie.

 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Niniejsze obwieszczenie upublicznione zostało dnia 22 września 2017 r.

                                                                                                                         Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                                        Katarzyna Gondek - Jaśkowska