Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek KPW Gogolin Sp. z o.o.

BS.6341.22.2017                                                        Krapkowice, dnia 14 lipca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 29 czerwca 2017 r. zostało wszczęte na wniosek

Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wylotem kanalizacyjnym ø200 do rowu bezodpływowego na działce 2/26 obręb Oleszka podczyszczonych popłuczyn ze stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „DALNIA” oraz wygaszenia, w części, decyzji Starosty Krapkowickiego znak ROŚ.6223-17/07 z dnia 28 września 2007 r.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                              Henryk Hehmueller