Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Zdzieszowice

BS.6341.20.2017                                                        Krapkowice, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 5 czerwca 2017 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Zdzieszowice

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wykonanie w obszarze działek nr 279 i 313/4 obręb Żyrowa studni chłonnych betonowych Sch1 i Sch2,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi zebranych z obszaru części ulicy Bocznej w miejscowości Żyrowa poprzez studnię chłonna Sch1 i Sch2.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski
i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                               Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowska