Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2017 kwartał I - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 738 w sprawie zasad centralizacji rozliczen VAT w Powiecie Krapkowickim.pdf (48,68KB)
PDFuchw. nr 739 w sprawie upowaznienia starosty do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2017 r..pdf (30,00KB)
PDFuchw. nr 740 w sprawie upowaznienie dyrektora PUP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2017 r..pdf (31,68KB)
PDFuchw. nr 741 w sprawie upowaznienia komendanta KP PSP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2017 r..pdf (32,03KB)
PDFuchw. nr 742 w sprawie upowaznienia PINB do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2017 r..pdf (31,28KB)
PDFuchw. nr 743 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczeń woli - p. Dorota Dobiecka.pdf (39,91KB)
PDFuchw. nr 744 w sprawie udzielenia pelnomocnctwa do skladania oswiadczen woli- p. Barbara Maicher.pdf (39,80KB)
PDFuchw. nr 745 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli - p. Beata Krzeszowska-Stroka.pdf (39,86KB)
PDFuchw. nr 746 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli -p. Iwona Medwid.pdf (40,24KB)
PDFuchw. nr 747 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli - p. Małgorzata Nogalska.pdf (39,80KB)
PDFuchw. nr 748 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladnia oswiadczen woli -p. Irena Mocek.pdf (39,77KB)
PDFuchw. nr 749 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli - p. Janina Barbara Kos.pdf (39,79KB)
PDFuchw. nr 750 w sprawie wniesienia wkladu wlasnego w ramach projektu Ksztalcenie zawodowe dla rynku pracy 1.pdf (28,33KB)
PDFuchw. nr 751 w sprawie wniesienia wkladu w ramach projektu Ksztalcenie zawodowe dla rynku pracy 3.pdf (28,44KB)
PDFuchw. nr 752 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r..pdf (74,72KB)
PDFuchw. nr 753 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026.pdf (37,91KB)
PDFuchw. nr 753 zalacznik nr 1.pdf (91,97KB)
PDFuchw. nr 754 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r, zal. 1,2.pdf (60,95KB)
PDFuchw. nr 755 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2017 roku.pdf (36,60KB)
PDFuchw. nr 755 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2017.pdf (61,83KB)
PDFuchw. nr 755 zalacznik nr 1 do Regulaminu - wzor ogloszenia 2.pdf (85,28KB)
PDFuchw. nr 755 zalacznik nr 2 do Regulaminu - oswiadczenie czlonka komisji.pdf (24,74KB)
PDFuchw. nr 755 zalacznik nr 3 do Regulaminu - karta oceny formalnej 2.pdf (27,48KB)
PDFuchw. nr 755 zalacznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny.pdf (31,25KB)
PDFuchw. nr 756 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze edukacji, oswiaty, wychowania(...) i zalacznik.pdf (87,16KB)
PDFuchw. nr 756 zalacznik do ogłoszenia edukacja.pdf (21,51KB)
PDFuchw. nr 757 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze emerytow (...).pdf (91,35KB)
PDFuchw. nr 758 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze kultury fizycznej.pdf (80,34KB)
PDFuchw. nr 758 załącznik kultura fiz.pdf (47,27KB)
PDFuchw. nr 759 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 w obszarze kultury i dziedzictwa.pdf (92,98KB)
PDFuchw. nr 759 załącznik kultura.pdf (30,21KB)
PDFuchw. nr 760 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 w obszarze porzadek publiczny i bezpieczenstwo.pdf (92,47KB)
PDFuchw. nr 761 w sprawie wykonania budżetu za IV kwartał 2017.pdf (39,97KB)
PDFuchw. nr 761 zalacznik.pdf (20,18KB)
PDFuchw. nr 762 w sprawie projektu Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost komnetencji.pdf (48,53KB)
PDFuchw. nr 762 zalacznik.pdf (76,21KB)
PDFuchw. nr 763 w sprawie pelnomocnictwa dla dyrektor z PUP do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja 2014-2020.pdf (31,61KB)
PDFuchw. nr 763 zalacznik.pdf (67,42KB)
PDFuchw. nr 764 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dotacji celowych w 2016 r. na zadania sluzace ochronie powietrza.pdf (45,24KB)
PDFuchw. nr 764 zalacznik.pdf (1,93MB)
PDFuchw. nr 765 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z obszaru kultury, sztuki Fundacja Daj Szanse Dąbrowka Górna.pdf (40,43KB)
PDFuchw. nr 766 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z zakresu rozwoju kultury fizucznej i sportu - MKS SUPLES.pdf (40,11KB)
PDFuchw. nr 767 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu KS MAGNUM Chorula.pdf (32,86KB)
PDFuchw. nr 768 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (45,94KB)
PDFuchw. nr 769 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (69,83KB)
PDFuchw. nr 770 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dla dyrektora PUP.pdf (38,39KB)
PDFuchw. nr 770 zalacznik - pelnomocnictwo rpo.pdf (61,31KB)
PDFuchw. nr 771w sprawie sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej za II półr. 2016.pdf (34,72KB)
PDFuchw. nr 772 w sprawie powolania komisji konkursowej w obszarze nauki, szkolnictwa.pdf (40,37KB)
PDFuchw. nr 773 w sprawie powolania komisji konkursowej w dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf (40,06KB)
PDFuchw. nr 774 w sprawie powoolania komisji konkursowej w obszarze wspierania kultury fizycznej.pdf (39,15KB)
PDFuchw. nr 775 w sprawie powolania komisji konkursowej w obszarze kultury.pdf (39,17KB)
PDFuchw. nr 776 w sprawie powolania komisji konkursowej w obszarze porządku i bezpieczenstwa.pdf (40,45KB)
PDFuchw. nr 777 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego 2017 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (53,22KB)
PDFuchw. nr 777 zalacznik nr 3.pdf (41,78KB)
PDFuchw. nr 778 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem.pdf (73,16KB)
PDFuchw. nr 779 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (57,05KB)
PDFuchw. nr 779 zalacznik nr 3.pdf (41,79KB)
PDFuchw. nr 780 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (83,79KB)
PDFuchw. nr 781 w sprawie zmiany uchw. 108-2015 w sprawie podwyzszenia wartosci srodka trwalego droga powiatowa 1832 O Gogolin-Chorula.pdf (35,16KB)
PDFuchw. nr 782 w sprawie zaopiniowania uaktualnienia przebiegu drogi wojeowdzkiej nr 414 Opole-Proszkow-Biala-Prudnik.pdf (28,33KB)
PDFuchw. nr 783 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury fiyzcznej [...] w 2017 r..pdf (36,58KB)
PDFuchw. nr 783 zalacznik.pdf (39,02KB)
PDFuchw. nr 784 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury, sztuki [...] w 2017 r..pdf (36,65KB)
PDFuchw. nr 784 zalacznik.pdf (41,23KB)
PDFuchw. nr 785 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotaci na realizacje zadan w obszarze nauki, szkolnictwa i edukacji [...] w 2017 r..pdf (36,77KB)
PDFuchw. nr 785 zalacznik.pdf (23,37KB)
PDFuchw. nr 786 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym [..] w 2017 r..pdf (36,80KB)
PDFuchw. nr 786 zalacznik.pdf (20,08KB)
PDFuchw. nr 787 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze porzadku i bezpieczenstwa [...] w 2017 r..pdf (36,55KB)
PDFuchw. nr 787 zalacznik.pdf (23,74KB)
PDFuchw. nr 788 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (54,64KB)
PDFuchw. nr 788 zalacznik nr 3.pdf (41,60KB)
PDFuchw. nr 789 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (74,21KB)
PDFuchw. nr 790 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (67,46KB)
PDFuchw. nr 791 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 wraz z zalacznikiem 2.pdf (35,95KB)
PDFuchw. nr 791 zalacznik nr 1.pdf (92,02KB)
PDFuchw. nr 792 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci rehabilitacyjnej [...] WTZ za 2016 r..pdf (30,75KB)
PDFuchw. nr 793 w sprawie okreslenia podzialu srodkow PFRON na dzialalnosc WTZ w 2017 r..pdf (39,51KB)
PDFuchw. nr 793 zalacznik.pdf (27,65KB)
PDFuchw. nr 794 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (52,04KB)
PDFuchw. nr 795 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 r. wraz z zalacznikami.pdf (58,32KB)
PDFuchw. nr 796 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia.pdf (54,26KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 1 - cz. I dochody.pdf (76,88KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 1 - cz. II wydatki.pdf (96,72KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 1 - cz. III informacja opisowa za 2016 rok.pdf (333,36KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 1 - cz. IV wykaz jednostek budzetowych [...].pdf (45,95KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 1 - cz. V stopień realizacji przedsiewziec.pdf (56,34KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 1 - cz. VI sprawozdanie roczne o umorzeniach.pdf (34,57KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 1 - cz.III - zalacznik do info opisowej.pdf (54,45KB)
PDFuchw. nr 796 zalacznik nr 2 - stan mienia.pdf (148,02KB)