Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

BS.6341.4.2017                                                                             Krapkowice, dnia 27 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że została wydana decyzja w dniu 27 marca 2017 r., znak BS.6341.4.2017, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, w zakresie poboru wód podziemnych za pomocą studni wierconej nr 5, zlokalizowanej na terenie działki nr 38/6 obręb Rozkochów oraz budowy urządzenia wodnego – studni nr 5.

Treść ww. decyzji dostępna jest w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój 112, I piętro, w godzinach urzędowania Starostwa.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od wyżej wymienionej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.       

Informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach, w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach – bip.powiatkrapkowicki.pl. 

                                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                             Katarzyna Gondek - Jaśkowska