Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Hengst Filtration Poland Sp. z o.o.

BS.6341.13.2017                                                        Krapkowice, dnia 21 marca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 13 marca 2017 r. zostało wszczęte na wniosek

Hengst Filtration Poland Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego, 2 studni chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w granicach działki nr 215/7 obręb Karłubiec.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                Katarzyna Gondek - Jaśkowska