Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku z dnia 15 marca 2017 r. przez Górażdże Cement S.A. w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji załadunku pyłu węgla na autocysterny w Cementowni Górażdże

BS.6740.87.2017

Krapkowice, dnia 21 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że Górażdże Cement S.A. z siedzibą w miejscowości Chorula przy ul. Cementowej 1 w dniu 15 marca 2017 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji załadunku pyłu węgla na autocysterny w Cementowni Górażdże w miejscowości Chorula na działce nr ewid. 76/38.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator

ds. Administracji Arch. - Bud.