Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek LOTOS Paliwa

BS.6341.50.2016                                                          Krapkowice, dnia 10 lutego 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 16 grudnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Krapkowickiego znak BS.6341.26.2013 z dnia 23 września 2013 r. oraz  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących ze Stacji Paliw nr 239 w Krapkowicach do odbiornika na działce nr 159/3 w Krapkowicach.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                             Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                            Katarzyna Gondek - Jaśkowska