Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert 2017

PDFuchw. nr 787 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 787 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze porzadku i bezpieczenstwa [...] w 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 786 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 785 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 786 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym [..] w 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 784 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 785 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotaci na realizacje zadan w obszarze nauki, szkolnictwa i edukacji [...] w 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 784 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury, sztuki [...] w 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 783 załącznik kultura fiz..pdf
PDFuchw. nr 783 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury fiyzcznej [...] w 2017 r..pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - emeryci.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf
 

DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc

PDFuchw. nr 755 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2017 roku - ZMIANA.pdf
PDFuchw. nr 755 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2017.pdf
PDFuchw. nr 755 zalacznik nr 1 do Regulaminu - wzor ogloszenia 2.pdf
PDFuchw. nr 755 zalacznik nr 2 do Regulaminu - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
PDFkarta oceny formalnej 2.pdf
PDFuchw. nr 755 zalacznik nr 4 do Regulaminu - karta oceny.pdf


PDFuchw. nr 756 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze edukacji, oswiaty, wychowania(...) i zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 756 zalacznik do ogłoszenia edukacja.pdf

PDFuchw. nr 757 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze emerytow (...).pdf

PDFuchw. nr 758 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 r w obszarze kultury fizycznej.pdf
PDFuchw. nr 758 załącznik kultura fiz.pdf
PDFuchw. nr 759 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 w obszarze kultury i dziedzictwa.pdf
PDFuchw. nr 759 załącznik kultura.pdf


PDFuchw. nr 760 w sprawie ogloszenia konkursu na 2017 w obszarze porzadek publiczny i bezpieczenstwo.pdf
 

Generator wniosków do trwających konkursów ofert