Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Pałacu w Dobrej Sp. z o.o.

BS.6341.48.2016                                                      Krapkowice, dnia 25 stycznia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 13 grudnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

„Pałac w Dobrej” Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. gromadzenie wód gruntowych w zbiorniku wodnym „Dorota” na działce nr 233/22 obręb Dobra za pomocą nowoprojektowanej zastawki,
  2. odbudowę rzeki Białej na odcinku od km 2+547 do km 2+900 obręb Dobra,
  3. odbudowę rzeki Rzymkowicki na odcinku od km 0+000 do 0+590 na dz. nr 233/23 obręb Dobra,
  4. pogłębienie istniejących rozlewisk rzeki Biała i Rzymkowicki na dz. nr 233/24, 233/28 i 233/22 obręb Dobra,
  5. odbudowę istniejącego zbiornika wodnego „Dorota” położonego na dz. nr 233/22 obręb Dobra,
  6. wykonanie zastawki piętrzącej betonowej połączonej z nowobudowaną kładką dla pieszych o konstrukcji stalowo-drewnianej,
  7. przebudowę zabytkowego mostu sklepionego, betonowego na rzece Białej w km 2+838,
  8. budowę 2 szt. kładek dla pieszych o konstrukcji stalowo-drewnianej na rzece Rzymkowicki w km 0+045 i 0+410.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski
i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                    Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                   Katarzyna Gondek - Jaśkowska