Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016 kwartał IV - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 599 w sprawie dofinansowan objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku modul I- wydatki inwestycyjne.pdf (34,58KB)
PDFuchw. nr 599 zalacznik.pdf (12,46KB)
PDFuchw. nr 600 w sprawie zmiany uchwały nr 570-2016 ZPK w sprawie dofinansowan objetych programem Aktywny Samorzad w 2016 r. mod. I - wyd. inwest..pdf (34,54KB)
PDFuchw. nr 600 zalacznik.pdf (13,84KB)
PDFuchw. nr 601 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (68,04KB)
PDFuchw. nr 601 zalacznik nr 3.pdf (40,68KB)
PDFuchw. nr 602 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (85,37KB)
PDFuchw. nr 603 w sprawie upowaznienia Komedata PPSP w Krapkowicach do dokonywania zian w planie wydatkow w 2016 r..pdf (32,07KB)
PDFuchw. nr 604 w sprawie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (38,25KB)
PDFuchw. nr 605 w sprawie zespołu ds. kontroli i oceny realizacji zadan publicznych Powiatu Krapkowickiego przez organizacje pozarzadowe.pdf (43,37KB)
PDFuchw. nr 606 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowsz. kultury fizycznej i sportu w 2015 r. Krapkowickie Rowerki.pdf (40,66KB)
PDFuchw. nr 607 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki [...] 2015 r. Krapkowickie Rowerki.pdf (41,15KB)
PDFuchw. nr 608 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2015 Koksownik Zdzieszowice.pdf (32,93KB)
PDFuchw. nr 609 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. LZS Victoria Żyrowa.pdf (40,28KB)
PDFuchw. nr 610 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowsz. kultury fizycznej i sportu w 2015 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.pdf (40,51KB)
PDFuchw. nr 611 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury [...] w 2015 r. Stodoła Komorniki.pdf (33,43KB)
PDFuchw. nr 612 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury [...] w 2015 r. TSKN.pdf (40,73KB)
PDFuchw. nr 613 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury {...] w 2015 r. Kraina Białej Damy Zakrzów.pdf (41,18KB)
PDFuchw. nr 614 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru wspierania i upowsz. kultury fizycznej w 2015 r Klub Karate - do Shotokan.pdf (39,72KB)
PDFuchw. nr 615 w sprawie zmiany uchw. nr 122-2015 ZPK w sprawie regulaminu organizacyjnego PCPR w Krapkowicach.pdf (38,39KB)
PDFuchw. nr 615 zalacznik.pdf (39,21KB)
PDFuchw. nr 616 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (63,68KB)
PDFuchw. nr 616 zalacznik nr 3.pdf (40,38KB)
PDFuchw. nr 616 zalacznik nr 4.pdf (33,36KB)
PDFuchw. nr 616 zalacznik nr 5.pdf (21,10KB)
PDFuchw. nr 617 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf (80,49KB)
PDFuchw. nr 618 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu MKS Gogolin.pdf (31,75KB)
PDFuchw. nr 619 w sprawie zatwierdzenia sparwozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu sportu LZS Stradunia.pdf (31,63KB)
PDFuchw. nr 620 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu sportu Klub Sportwoy PV Volley Krapkowice.pdf (32,34KB)
PDFuchw. nr 621 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej MKS Gogolin.pdf (39,68KB)
PDFuchw. nr 622 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki[...] Stowarzyszenie Razem dla Obrowca.pdf (39,64KB)
PDFuchw. nr 623 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszru kultury, sztuki [...] Stowarszyszenie Tworcow PASJA.pdf (40,03KB)
PDFuchw. nr 624 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury [...]Krapkowickie Rowerki.pdf (41,16KB)
PDFuchw. nr 625 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (60,72KB)
PDFuchw. nr 625 zalacznik nr 3.pdf (40,37KB)
PDFuchw. nr 625 zalacznik nr 4.pdf (37,38KB)
PDFuchw. nr 626 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (82,67KB)
PDFuchw. nr 627 w sprawie wykonania budzetu i podania do publicznej wiadomosci umorzen za III kwartał 2016 r..pdf (44,59KB)
PDFuchw. nr 627 zalacznik nr 1.pdf (76,21KB)
PDFuchw. nr 627 załącznik nr 2 umorzenia.pdf (25,14KB)
PDFuchw. nr 628 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z załacznikiem 1,2.pdf (42,73KB)
PDFuchw. nr 628 zalacznik nr 2.pdf (33,35KB)
PDFuchw. nr 629 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (62,77KB)
PDFuchw. nr 630 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem.pdf (41,24KB)
PDFuchw. nr 631 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.pdf (37,17KB)
PDFuchw. nr 631 zalacznik.pdf (93,70KB)
PDFuchw. nr 632 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (59,95KB)
PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 3.pdf (33,34KB)
PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 4.pdf (40,29KB)
PDFuchw. nr 633 w sprawie planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (79,82KB)
PDFuchw. nr 634 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Zdzieszowice z przeznaczeniem na zakup pontonu dla OPS Jasiona [...].pdf (33,17KB)
PDFuchw. nr 635 w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu inwestycji drogowej ul. Młyńska Januszkowice.pdf (30,06KB)
PDFuchw. nr 636 w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - rozbudowa drogi Debina-Moszna.pdf (28,96KB)
PDFuchw. nr 637 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania w obszarze prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (33,66KB)
PDFuchw. nr 637 zalacznik.pdf (20,53KB)
PDFuchw. nr 638 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu budzetu na 2017 r..pdf (33,11KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 1 do zalacznika nr 1.pdf (56,69KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 2 do zalacznika nr 1.pdf (41,43KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 3 do zalacznik nr 1.pdf (28,92KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 4 do zalacznika nr 1.pdf (20,76KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 5 do zalacznika nr 1.pdf (39,85KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 6 do zalacznika nr 1.pdf (37,08KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 7 do zalacznika nr 1.pdf (27,37KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 8 do zalacznika nr 1.pdf (37,47KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik 9 do zalacznika nr 1.pdf (20,61KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 1.pdf (71,50KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 2.pdf (448,06KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 3.pdf (885,48KB)
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 4.pdf (62,98KB)
PDFuchw. nr 639 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie projektu WPF 2017-2026.pdf (18,92KB)
PDFuchw. nr 639 zalacznik.pdf (67,66KB)
PDFuchw. nr 639 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf (322,32KB)
PDFuchw. nr 639 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf (146,23KB)
PDFuchw. nr 639 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf (104,93KB)
PDFuchw. nr 640 w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w nowym zawodzie.pdf (29,65KB)
PDFuchw. nr 641 w sprawie porozumienia dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie.pdf (38,07KB)
PDFuchw. nr 642 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury - ZKS Górażdże.pdf (40,86KB)
PDFuchw. nr 643 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - ZKS Górażdże.pdf (41,08KB)
PDFuchw. nr 644 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- Otmęt Krapkowice.pdf (32,88KB)
PDFuchw. nr 645 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury UKS KRAP-SPORT-DANCE.pdf (39,80KB)
PDFuchw. nr 646 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej LUKS AZYMEK.pdf (39,87KB)
PDFuchw. nr 647 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu LKJ Moszna.pdf (33,31KB)
PDFuchw. nr 648 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury - Związek Śląskich Kobiet Wiejskich.pdf (41,47KB)
PDFuchw. nr 649 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej KS MAGNUM Chorula.pdf (39,59KB)
PDFuchw. nr 650 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia.pdf (40,18KB)
PDFuchw. nr 651 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (56,67KB)
PDFuchw. nr 651 zalacznik nr 3.pdf (40,27KB)
PDFuchw. nr 652 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (77,82KB)
PDFuchw. nr 653 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalcznikiem.pdf (48,00KB)
PDFuchw. nr 654 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych.pdf (45,02KB)
PDFuchw. nr 655 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikiem.pdf (73,66KB)
PDFuchw. nr 656 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. zal nr 1, 2.pdf (53,27KB)
PDFuchw. nr 656 zalacznik nr 3.pdf (41,01KB)
PDFuchw. nr 657 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf (70,47KB)
PDFuchw. nr 658 w sprawie podwyższenia środka trwałego termomodernizacja Zdzieszowice.pdf (33,58KB)
PDFuchw. nr 659 w sprawie podwyższenia środka trwałego drogi powiatowej Gogolin-Kamien Sl..pdf (35,63KB)
PDFuchw. nr 660 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga Dobra-Rzepcze.pdf (34,05KB)
PDFuchw. nr 661 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga powiatowa Rozwadza-Dabrowka.pdf (34,02KB)
PDFuchw. nr 662 zalacznik.pdf (24,02KB)
PDFuchw. nr 663 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. PV Volley.pdf (39,64KB)
PDFuchw. nr 664 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru ekologii Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe.pdf (40,84KB)
PDFuchw. nr 665 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury LZS Kromołów.pdf (31,63KB)
PDFuchw. nr 666 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów.pdf (40,07KB)
PDFuchw. nr 667 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami 1,2.pdf (52,47KB)
PDFuchw. nr 667 zalacznik nr 3.pdf (41,10KB)
PDFuchw. nr 668 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf (84,75KB)
PDFuchw. nr 669 w sprawie ustalenia warunkow rokowan na zbycie ul. Piastowska 40-42.pdf (41,95KB)
PDFuchw. nr 670 w sprawie ogloszenia rokowan na zbycie nieruchomosci ul. Piastowska 40-42.pdf (62,68KB)
PDFuchw. nr 671 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia rokowan (...)ul. Piastowska 40-42.pdf (43,18KB)
PDFuchw. nr 672 zalacznik nr 2.pdf (33,36KB)
PDFuchw. nr 672 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem.pdf (51,78KB)
PDFuchw. nr 673 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf (66,83KB)
PDFuchw. nr 674 w sprawie zmiany uchw. 471-2016 w sprawie okreslenia podzialu srodkow PFRON dla WTZ w 2016 r..pdf (49,94KB)
PDFuchw. nr 675 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru ekologii Razem dla Obrowca.pdf (39,85KB)
PDFuchw. nr 676 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Krępna.pdf (40,12KB)
PDFuchw. nr 677 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość Chorula.pdf (40,46KB)
PDFuchw. nr 678 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej Otmęt Krapkowice.pdf (41,00KB)
PDFuchw. nr 679 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia.pdf (40,17KB)
PDFuchw. nr 680 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu MKS RUCH Zdzieszowice.pdf (31,97KB)
PDFuchw. nr 681 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu Zdzieszowice BIKETEAM.pdf (33,29KB)
PDFuchw. nr 682 w sprawie rozliczenia z udzielonej dotacji Gminie Krapkowice na organizacje Biegu Ulicznego.pdf (30,35KB)
PDFuchw. nr 683 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (33,05KB)
PDFuchw. nr 684 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (86,83KB)
PDFuchw. nr 685 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych na 2017.pdf (31,62KB)
PDFuchw. nr 686 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powitu Krapkowickiego na 2016 r.pdf (41,10KB)
PDFuchw. nr 686 załącznik nr 1.pdf (50,13KB)
PDFuchw. nr 686 załącznik nr 2.pdf (47,80KB)
PDFuchw. nr 687 w sprawie zmiany wieleletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.pdf (29,40KB)
PDFuchw. nr 687 zalacznik nr 1.pdf (93,73KB)
PDFuchw. nr 687 zalacznik nr 2.pdf (38,63KB)
PDFuchw. nr 688 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal nr 1.pdf (37,58KB)
PDFuchw. nr 689 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego zal nr 1.pdf (51,89KB)
PDFuchw. nr 690 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Wsi Odrowąż.pdf (40,49KB)
PDFuchw. nr 691 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej OSP w Górażdżach.pdf (40,69KB)
PDFuchw. nr 692 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej UKS LOTNA.pdf (39,73KB)
PDFuchw. nr 693 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej Razem dla Obrowca.pdf (40,45KB)
PDFuchw. nr 694 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu Otmęt Krapkowice.pdf (34,70KB)
PDFuchw. nr 695 w sprawie zatwierdzenia dotacji udzielonej Parafii w Rogowie Opolskim.pdf (31,41KB)
PDFuchw. nr 696 w sprawie zatwierdzenia dotacji uzielonej Parafii w Komornikach.pdf (29,88KB)
PDFuchw. nr 697 w sprawie uchylenia uchwały ZPK dot. zawarcia porozum. z Centrum Chrześćijańskim (...) 2016.pdf (31,71KB)
PDFuchw. nr 698 w sprawie zmiana budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r., zal. nr 1,2.pdf (63,03KB)
PDFuchw. nr 698 zalacznik nr 3.pdf (33,36KB)
PDFuchw. nr 698 zalacznik nr 4.pdf (41,14KB)
PDFuchw. nr 699 zmiana w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal.pdf (88,31KB)
PDFuchw. nr 700 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania z zakresu kultury - Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Żyrowa.pdf (40,38KB)
PDFuchw. nr 701 w spawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadani z kultury fizycznej - MKS Gogolin.pdf (40,08KB)
PDFuchw. nr 702 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - UKS Czwórka.pdf (31,81KB)
PDFuchw. nr 703 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania z kultury - Uniwersytet III Wieku.pdf (40,04KB)
PDFuchw. nr 704 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury - Krap-Sport-Dance.pdf (39,70KB)
PDFuchw. nr 705 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej- Akademia Sztuk Walki Tarnów Op.pdf (40,02KB)
PDFuchw. nr 706 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej - MKS SUPLES.pdf (39,44KB)
PDFuchw. nr 707 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej - Opolski Klub Taekwon-do.pdf (40,14KB)
PDFuchw. nr 708 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej - UKS w Gogolinie.pdf (39,73KB)
PDFuchw. nr 709 w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej Klub Karate DO SHOTOKAN ENSO.pdf (40,33KB)
PDFuchw. nr 710 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - Górnik Januszkowice.pdf (31,70KB)
PDFuchw. nr 711 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie Śląskich Kobiet WIejskich w Walcach.pdf (40,52KB)
PDFuchw. nr 712 w sprawie zatwierdzenia sprawozadnia koncowego z zakresu ekologii - Kraina Białej Damy Zakrzów.pdf (39,79KB)
PDFuchw. nr 713 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadnia publicznego zkultury fizycznej Połączeni Tańcem.pdf (40,09KB)
PDFuchw. nr 714 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - Klub Karate DO SHOTOKAN ENSO.pdf (32,31KB)
PDFuchw. nr 715 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - LUKS AZYMEK.pdf (32,06KB)
PDFuchw. nr 716 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza.pdf (40,23KB)
PDFuchw. nr 717 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury + Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów.pdf (40,50KB)
PDFuchw. nr 718 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadaia publicznego z kultury fizycznej- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.pdf (40,38KB)
PDFuchw. nr 719 w sprawie zmiany uchw. 478-2016 w sprawie programu PFRON Aktywny Samorzad na 2016 r.pdf (55,09KB)
PDFuchw. nr 720 w sprawie dofinansowan srodkow PDRON Aktywny Samorząd- moduł II 2016 - II transza.pdf (34,77KB)
PDFuchw. nr 720 zalacznik.pdf (21,18KB)
PDFuchw. nr 721 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (48,88KB)
PDFuchw. nr 721 zalacznik nr 2.pdf (41,13KB)
PDFuchw. nr 722 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (72,98KB)