Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2016 kwartał IV - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 599 w sprawie dofinansowan objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku modul I- wydatki inwestycyjne.pdf
PDFuchw. nr 599 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 600 w sprawie zmiany uchwały nr 570-2016 ZPK w sprawie dofinansowan objetych programem Aktywny Samorzad w 2016 r. mod. I - wyd. inwest..pdf
PDFuchw. nr 600 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 601 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf
PDFuchw. nr 601 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 602 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 603 w sprawie upowaznienia Komedata PPSP w Krapkowicach do dokonywania zian w planie wydatkow w 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 604 w sprawie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDFuchw. nr 605 w sprawie zespołu ds. kontroli i oceny realizacji zadan publicznych Powiatu Krapkowickiego przez organizacje pozarzadowe.pdf
PDFuchw. nr 606 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowsz. kultury fizycznej i sportu w 2015 r. Krapkowickie Rowerki.pdf
PDFuchw. nr 607 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki [...] 2015 r. Krapkowickie Rowerki.pdf
PDFuchw. nr 608 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2015 Koksownik Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 609 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. LZS Victoria Żyrowa.pdf
PDFuchw. nr 610 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowsz. kultury fizycznej i sportu w 2015 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.pdf
PDFuchw. nr 611 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury [...] w 2015 r. Stodoła Komorniki.pdf
PDFuchw. nr 612 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury [...] w 2015 r. TSKN.pdf
PDFuchw. nr 613 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury {...] w 2015 r. Kraina Białej Damy Zakrzów.pdf
PDFuchw. nr 614 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru wspierania i upowsz. kultury fizycznej w 2015 r Klub Karate - do Shotokan.pdf
PDFuchw. nr 615 w sprawie zmiany uchw. nr 122-2015 ZPK w sprawie regulaminu organizacyjnego PCPR w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 615 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 616 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf
PDFuchw. nr 616 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 616 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 616 zalacznik nr 5.pdf
PDFuchw. nr 617 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf
PDFuchw. nr 618 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu MKS Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 619 w sprawie zatwierdzenia sparwozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu sportu LZS Stradunia.pdf
PDFuchw. nr 620 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu sportu Klub Sportwoy PV Volley Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 621 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej MKS Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 622 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki[...] Stowarzyszenie Razem dla Obrowca.pdf
PDFuchw. nr 623 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszru kultury, sztuki [...] Stowarszyszenie Tworcow PASJA.pdf
PDFuchw. nr 624 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury [...]Krapkowickie Rowerki.pdf
PDFuchw. nr 625 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf
PDFuchw. nr 625 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 625 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 626 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 627 w sprawie wykonania budzetu i podania do publicznej wiadomosci umorzen za III kwartał 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 627 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 627 załącznik nr 2 umorzenia.pdf
PDFuchw. nr 628 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z załacznikiem 1,2.pdf
PDFuchw. nr 628 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 629 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 630 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 631 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.pdf
PDFuchw. nr 631 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 632 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf
PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 632 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 633 w sprawie planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 634 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Zdzieszowice z przeznaczeniem na zakup pontonu dla OPS Jasiona [...].pdf
PDFuchw. nr 635 w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu inwestycji drogowej ul. Młyńska Januszkowice.pdf
PDFuchw. nr 636 w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - rozbudowa drogi Debina-Moszna.pdf
PDFuchw. nr 637 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania w obszarze prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDFuchw. nr 637 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 638 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu budzetu na 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 1 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 2 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 3 do zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 4 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 5 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 6 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 7 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 8 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik 9 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 638 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 639 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie projektu WPF 2017-2026.pdf
PDFuchw. nr 639 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 639 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf
PDFuchw. nr 639 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf
PDFuchw. nr 639 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf
PDFuchw. nr 640 w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w nowym zawodzie.pdf
PDFuchw. nr 641 w sprawie porozumienia dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie.pdf
PDFuchw. nr 642 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury - ZKS Górażdże.pdf
PDFuchw. nr 643 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - ZKS Górażdże.pdf
PDFuchw. nr 644 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- Otmęt Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 645 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury UKS KRAP-SPORT-DANCE.pdf
PDFuchw. nr 646 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej LUKS AZYMEK.pdf
PDFuchw. nr 647 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu LKJ Moszna.pdf
PDFuchw. nr 648 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury - Związek Śląskich Kobiet Wiejskich.pdf
PDFuchw. nr 649 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej KS MAGNUM Chorula.pdf
PDFuchw. nr 650 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia.pdf
PDFuchw. nr 651 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf
PDFuchw. nr 651 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 652 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 653 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalcznikiem.pdf
PDFuchw. nr 654 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych.pdf
PDFuchw. nr 655 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 656 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. zal nr 1, 2.pdf
PDFuchw. nr 656 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 657 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 658 w sprawie podwyższenia środka trwałego termomodernizacja Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 659 w sprawie podwyższenia środka trwałego drogi powiatowej Gogolin-Kamien Sl..pdf
PDFuchw. nr 660 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga Dobra-Rzepcze.pdf
PDFuchw. nr 661 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga powiatowa Rozwadza-Dabrowka.pdf
PDFuchw. nr 662 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 663 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. PV Volley.pdf
PDFuchw. nr 664 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru ekologii Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe.pdf
PDFuchw. nr 665 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury LZS Kromołów.pdf
PDFuchw. nr 666 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów.pdf
PDFuchw. nr 667 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami 1,2.pdf
PDFuchw. nr 667 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 668 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf
PDFuchw. nr 669 w sprawie ustalenia warunkow rokowan na zbycie ul. Piastowska 40-42.pdf
PDFuchw. nr 670 w sprawie ogloszenia rokowan na zbycie nieruchomosci ul. Piastowska 40-42.pdf
PDFuchw. nr 671 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia rokowan (...)ul. Piastowska 40-42.pdf
PDFuchw. nr 672 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 672 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 673 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf
PDFuchw. nr 674 w sprawie zmiany uchw. 471-2016 w sprawie okreslenia podzialu srodkow PFRON dla WTZ w 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 675 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru ekologii Razem dla Obrowca.pdf
PDFuchw. nr 676 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Krępna.pdf
PDFuchw. nr 677 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość Chorula.pdf
PDFuchw. nr 678 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej Otmęt Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 679 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia.pdf
PDFuchw. nr 680 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu MKS RUCH Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 681 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu Zdzieszowice BIKETEAM.pdf
PDFuchw. nr 682 w sprawie rozliczenia z udzielonej dotacji Gminie Krapkowice na organizacje Biegu Ulicznego.pdf
PDFuchw. nr 683 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf
PDFuchw. nr 684 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 685 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych na 2017.pdf
PDFuchw. nr 686 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powitu Krapkowickiego na 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 686 załącznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 686 załącznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 687 w sprawie zmiany wieleletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.pdf
PDFuchw. nr 687 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 687 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 688 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal nr 1.pdf
PDFuchw. nr 689 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego zal nr 1.pdf
PDFuchw. nr 690 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury Stowarzyszenie Wsi Odrowąż.pdf
PDFuchw. nr 691 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej OSP w Górażdżach.pdf
PDFuchw. nr 692 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej UKS LOTNA.pdf
PDFuchw. nr 693 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej Razem dla Obrowca.pdf
PDFuchw. nr 694 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu Otmęt Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 695 w sprawie zatwierdzenia dotacji udzielonej Parafii w Rogowie Opolskim.pdf
PDFuchw. nr 696 w sprawie zatwierdzenia dotacji uzielonej Parafii w Komornikach.pdf
PDFuchw. nr 697 w sprawie uchylenia uchwały ZPK dot. zawarcia porozum. z Centrum Chrześćijańskim (...) 2016.pdf
PDFuchw. nr 698 w sprawie zmiana budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r., zal. nr 1,2.pdf
PDFuchw. nr 698 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 698 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 699 zmiana w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal.pdf
PDFuchw. nr 700 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania z zakresu kultury - Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Żyrowa.pdf
PDFuchw. nr 701 w spawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadani z kultury fizycznej - MKS Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 702 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - UKS Czwórka.pdf
PDFuchw. nr 703 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania z kultury - Uniwersytet III Wieku.pdf
PDFuchw. nr 704 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury - Krap-Sport-Dance.pdf
PDFuchw. nr 705 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej- Akademia Sztuk Walki Tarnów Op.pdf
PDFuchw. nr 706 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej - MKS SUPLES.pdf
PDFuchw. nr 707 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej - Opolski Klub Taekwon-do.pdf
PDFuchw. nr 708 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej - UKS w Gogolinie.pdf
PDFuchw. nr 709 w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury fizycznej Klub Karate DO SHOTOKAN ENSO.pdf
PDFuchw. nr 710 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - Górnik Januszkowice.pdf
PDFuchw. nr 711 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie Śląskich Kobiet WIejskich w Walcach.pdf
PDFuchw. nr 712 w sprawie zatwierdzenia sprawozadnia koncowego z zakresu ekologii - Kraina Białej Damy Zakrzów.pdf
PDFuchw. nr 713 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadnia publicznego zkultury fizycznej Połączeni Tańcem.pdf
PDFuchw. nr 714 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - Klub Karate DO SHOTOKAN ENSO.pdf
PDFuchw. nr 715 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania sprawozdania z realizacji projektu ze sportu - LUKS AZYMEK.pdf
PDFuchw. nr 716 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza.pdf
PDFuchw. nr 717 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z kultury + Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów.pdf
PDFuchw. nr 718 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadaia publicznego z kultury fizycznej- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.pdf
PDFuchw. nr 719 w sprawie zmiany uchw. 478-2016 w sprawie programu PFRON Aktywny Samorzad na 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 720 w sprawie dofinansowan srodkow PDRON Aktywny Samorząd- moduł II 2016 - II transza.pdf
PDFuchw. nr 720 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 721 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf
PDFuchw. nr 721 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 722 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2017
  przez: Magdalena Woźny
 • opublikowano:
  20-01-2017 12:32
  przez: Magdalena Woźny
 • zmodyfikowano:
  20-01-2017 12:37
  przez: Magdalena Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 935
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl