Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2016 kwartał III - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 530 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezent. na NZW KCZ.pdf
PDFuchw. nr 531 w sprawie zmiany uchwały - podzial srodkow PFRON na dzialalnosc WTZ w 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 531 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 533 w sprawie dofinansowan objętych pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” zal. nr 1.pdf
PDFuchw. nr 533 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 534 w sprawie upoważnienia ZS im. Jana Kilinskiego w ramach projektu „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” projekt Erasmus+ 2016.pdf
PDFuchw. nr 535 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury - ZENORI-ART Rozwadza.pdf
PDFuchw. nr 536 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z KS YOUCANWAKE.pdf
PDFuchw. nr 537 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej LZS Dąbrowka Gorna.pdf
PDFuchw. nr 538 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z LUKS WINNER.pdf
PDFuchw. nr 539 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z Klub Karate DO SHOTOKAN ENSO.pdf
PDFuchw. nr 540 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Zyrowa.pdf
PDFuchw. nr 541 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z Kraina Białej Damy Zakrzów.pdf
PDFuchw. nr 542 w sprawie przyjecia regulaminu na najciezsza dynię w 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 542 zalacznik - Regulamin dyni 2016.pdf
PDFuchw. nr 543 w sprawie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół szkoły muzycznej realizacji zadania Muzykowanie bez granic.pdf
PDFuchw. nr 544 w sprawie ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości połozonej w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej.pdf
PDFuchw. nr 545 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul. Kozielska w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 546 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 547 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 548 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 548 zalacznik - regulamin organizacyjny.pdf
PDFuchw. nr 548 zalacznik do regulaminu.pdf
PDFuchw. nr 549 w sprawie dofinansowań objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku w ramach modułu I – wydatki bieżące.pdf
PDFuchw. nr 549 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 550 w sprawie dofinansowań objętych pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku w ramach modułu II – wydatki bieżące.pdf
PDFuchw. nr 550 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 551 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego oraz regulaminu pracy komisji w celu rozpatrzenia ofert otwartego konkursu (...) sportu w 2016.pdf
PDFuchw. nr 551 zalacznik - regulamin.pdf
PDFuchw. nr 551 zalacznik do regulaminu nr 1.pdf
PDFuchw. nr 551 zalacznik do regulaminu nr 2.pdf
PDFuchw. nr 552 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 552 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 552 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 553 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 554 w sprawie nabycia nieruchomości w ramach projektu pn. Bliżej rodziny- wsparcie rodzin (...) oraz wsparcie pieczy zastepczej - XXXlecia.pdf
PDFuchw. nr 555 w sprawie nabycia nieruchomości w ramach projektu pn. Bliżej rodziny- wsparcie rodzin (...) oraz wsparcie pieczy zastepczej - 1000 lecia.pdf
PDFuchw. nr 556 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 557 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej info. dot. wyk. budzetu oraz udzielonych umorzeniach nalezności niepodatkowych w II kwartale 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 557 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 557 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 558 w sprawie regulaminu Konkursu na Rzezbe Jesienna.pdf
PDFuchw. nr 558 zalacznik - regulamin.pdf
PDFuchw. nr 559 w sprawie regulaminu konkursu na stól jesienny w sercu opolszczyzny.pdf
PDFuchw. nr 559 zalacznik - regulamin.pdf
PDFuchw. nr 560 w sprawie zlecenia stowarzyszeniu OPZW w Opolu realizacji zadania pn.„Zwalczanie kłusownictwa wodnego i szkodnictwa lesne na terenie powiatu.pdf
PDFuchw. nr 561 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf
PDFuchw. nr 561 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 562 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu powiatu krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 563 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok wraz z zalacznikami 1,2.pdf
PDFuchw. nr 563 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 564 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. zal 1,2.pdf
PDFuchw. nr 565 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog wewnetrznych na terenie gminy Strzeleczki do kategorii drog gminnych.pdf
PDFuchw. nr 565 zalaczniki.pdf
PDFuchw. nr 566 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog wewnetrznych na terenie gminy Gogolin do kategorii drog gminnych.pdf
PDFuchw. nr 566 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 566 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 567 w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wylacznie w formie elektronicznej.pdf
PDFuchw. nr 568 w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie w ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach stanowiska kierownika szkolenia praktycznego.pdf
PDFuchw. nr 569 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
PDFuchw. nr 570 w sprawie dofinansowań objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku w ramach modułu I – wydatki inwestycyjne.pdf
PDFuchw. nr 570 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 571 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 572 w sprawie wyboru projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2016.pdf
PDFuchw. nr 573 w sprawie informacji z wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 573 zalacznik nr 1 - cz. 1 - dochody.pdf
PDFuchw. nr 573-1 w sprawie zmiany planu finansoweg budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf
PDFuchw. nr 574 w sprawie warunkow VII przetargu nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 575 w sprawie ogłoszenia VII przetargu nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 576 w sprawie powolania komisji przetargowej VII przetargu nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 577 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok wraz z zal nr 1,2.pdf
PDFuchw. nr 577 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 578 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal nr 1,2,3.pdf
PDFuchw. nr 579 w sprawie rozliczenia dotacji dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczniem na nagrody za osiągniecia w służbie dla policjantow.pdf
PDFuchw. nr 580 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Krapkowice z przeznaczeniem na zakup aparatu do ochrony drog oddechwoych dla OSP Sciborowice.pdf
PDFuchw. nr 581 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Gogolin z przeznaczeniem na zakup aparatu do ochrony drog oddechwoych dla OSP Zakrzów.pdf
PDFuchw. nr 582 w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na zakup środkow chemicznych do zadan ratowniczych dla OSP w Rogowie Op..pdf
PDFuchw. nr 583 w sprawie powołania Komisji konkursowej do konkursu na najciezsza dynie.pdf
PDFuchw. nr 584 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf
PDFuchw. nr 584 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 585 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 586 w sprawie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 r..pdf
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 5.pdf
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 6.pdf
PDFuchw. nr 587 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami - po radzie.pdf
PDFuchw. nr 588 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.pdf
PDFuchw. nr 588 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 588 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 590 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Gogolin z przeznaczeniem na zakup zabudowy i przystosowania łodzi ratowniczej [...] dla OSP Odrowąż.pdf
PDFuchw. nr 591 w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Krapkowice, do kategorii drog gminnych.pdf
PDFuchw. nr 592 w sprawie upoważnienia załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych - Wicestarosta Sabina Gorzkulla-Kotzot.pdf
PDFuchw. nr 593 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w Konkursie na Rzeźbę Jesienną.pdf
PDFuchw. nr 594 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w Konkursie na Stoł Jesienny w Sercu Opolszczyzny.pdf
PDFuchw. nr 595 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2017 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu niedopatnej pomocy prawnej.pdf
PDFuchw. nr 595 zalacznik - ogloszenie.pdf
PDFuchw. nr 595 zalacznik do ogloszenia.pdf
PDFuchw. nr 596 w sprawie w sprawie upowaznienia do zaciagania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umow [...] wykraczajacych poza rok budzetowy- Starosta + Kierownicy.pdf
PDFuchw. nr 596 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 597 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 597 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 597 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 597 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 598 w sprawie zmiany planu finansowym Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal nr 1,2.pdf
PDFuchw. nr 598 zalacznik nr 3.pdf