Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016 kwartał III - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 530 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezent. na NZW KCZ.pdf (34,62KB)
PDFuchw. nr 531 w sprawie zmiany uchwały - podzial srodkow PFRON na dzialalnosc WTZ w 2016 r.pdf (40,28KB)
PDFuchw. nr 531 zalacznik.pdf (27,67KB)
PDFuchw. nr 533 w sprawie dofinansowan objętych pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” zal. nr 1.pdf (44,85KB)
PDFuchw. nr 533 zalacznik.pdf (16,27KB)
PDFuchw. nr 534 w sprawie upoważnienia ZS im. Jana Kilinskiego w ramach projektu „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” projekt Erasmus+ 2016.pdf (33,85KB)
PDFuchw. nr 535 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury - ZENORI-ART Rozwadza.pdf (39,68KB)
PDFuchw. nr 536 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z KS YOUCANWAKE.pdf (40,13KB)
PDFuchw. nr 537 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej LZS Dąbrowka Gorna.pdf (33,84KB)
PDFuchw. nr 538 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z LUKS WINNER.pdf (39,95KB)
PDFuchw. nr 539 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z Klub Karate DO SHOTOKAN ENSO.pdf (39,81KB)
PDFuchw. nr 540 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Zyrowa.pdf (40,71KB)
PDFuchw. nr 541 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej z Kraina Białej Damy Zakrzów.pdf (40,69KB)
PDFuchw. nr 542 w sprawie przyjecia regulaminu na najciezsza dynię w 2016 r.pdf (30,37KB)
PDFuchw. nr 542 zalacznik - Regulamin dyni 2016.pdf (60,42KB)
PDFuchw. nr 543 w sprawie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół szkoły muzycznej realizacji zadania Muzykowanie bez granic.pdf (33,07KB)
PDFuchw. nr 544 w sprawie ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości połozonej w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej.pdf (50,91KB)
PDFuchw. nr 545 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul. Kozielska w Krapkowicach.pdf (42,24KB)
PDFuchw. nr 546 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok wraz z zalacznikami.pdf (42,40KB)
PDFuchw. nr 547 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (53,79KB)
PDFuchw. nr 548 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (29,45KB)
PDFuchw. nr 548 zalacznik - regulamin organizacyjny.pdf (87,77KB)
PDFuchw. nr 548 zalacznik do regulaminu.pdf (34,41KB)
PDFuchw. nr 549 w sprawie dofinansowań objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku w ramach modułu I – wydatki bieżące.pdf (34,55KB)
PDFuchw. nr 549 zalacznik.pdf (12,52KB)
PDFuchw. nr 550 w sprawie dofinansowań objętych pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku w ramach modułu II – wydatki bieżące.pdf (34,61KB)
PDFuchw. nr 550 zalacznik.pdf (10,68KB)
PDFuchw. nr 551 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego oraz regulaminu pracy komisji w celu rozpatrzenia ofert otwartego konkursu (...) sportu w 2016.pdf (37,29KB)
PDFuchw. nr 551 zalacznik - regulamin.pdf (20,53KB)
PDFuchw. nr 551 zalacznik do regulaminu nr 1.pdf (29,42KB)
PDFuchw. nr 551 zalacznik do regulaminu nr 2.pdf (28,22KB)
PDFuchw. nr 552 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (46,20KB)
PDFuchw. nr 552 zalacznik nr 3.pdf (39,32KB)
PDFuchw. nr 552 zalacznik nr 4.pdf (27,71KB)
PDFuchw. nr 553 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (63,54KB)
PDFuchw. nr 554 w sprawie nabycia nieruchomości w ramach projektu pn. Bliżej rodziny- wsparcie rodzin (...) oraz wsparcie pieczy zastepczej - XXXlecia.pdf (36,79KB)
PDFuchw. nr 555 w sprawie nabycia nieruchomości w ramach projektu pn. Bliżej rodziny- wsparcie rodzin (...) oraz wsparcie pieczy zastepczej - 1000 lecia.pdf (36,33KB)
PDFuchw. nr 556 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (71,97KB)
PDFuchw. nr 557 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej info. dot. wyk. budzetu oraz udzielonych umorzeniach nalezności niepodatkowych w II kwartale 2016 r..pdf (44,88KB)
PDFuchw. nr 557 zalacznik nr 1.pdf (257,77KB)
PDFuchw. nr 557 zalacznik nr 2.pdf (25,85KB)
PDFuchw. nr 558 w sprawie regulaminu Konkursu na Rzezbe Jesienna.pdf (30,15KB)
PDFuchw. nr 558 zalacznik - regulamin.pdf (38,54KB)
PDFuchw. nr 559 w sprawie regulaminu konkursu na stól jesienny w sercu opolszczyzny.pdf (29,25KB)
PDFuchw. nr 559 zalacznik - regulamin.pdf (36,65KB)
PDFuchw. nr 560 w sprawie zlecenia stowarzyszeniu OPZW w Opolu realizacji zadania pn.„Zwalczanie kłusownictwa wodnego i szkodnictwa lesne na terenie powiatu.pdf (32,46KB)
PDFuchw. nr 561 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (55,05KB)
PDFuchw. nr 561 zalacznik nr 3.pdf (39,61KB)
PDFuchw. nr 562 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu powiatu krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (78,79KB)
PDFuchw. nr 563 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok wraz z zalacznikami 1,2.pdf (68,60KB)
PDFuchw. nr 563 zalacznik nr 3.pdf (33,03KB)
PDFuchw. nr 564 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. zal 1,2.pdf (69,34KB)
PDFuchw. nr 565 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog wewnetrznych na terenie gminy Strzeleczki do kategorii drog gminnych.pdf (32,16KB)
PDFuchw. nr 565 zalaczniki.pdf (374,50KB)
PDFuchw. nr 566 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog wewnetrznych na terenie gminy Gogolin do kategorii drog gminnych.pdf (29,52KB)
PDFuchw. nr 566 zalacznik nr 1.pdf (71,58KB)
PDFuchw. nr 566 zalacznik nr 2.pdf (25,70KB)
PDFuchw. nr 567 w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wylacznie w formie elektronicznej.pdf (38,21KB)
PDFuchw. nr 568 w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie w ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach stanowiska kierownika szkolenia praktycznego.pdf (37,53KB)
PDFuchw. nr 569 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf (39,46KB)
PDFuchw. nr 570 w sprawie dofinansowań objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w 2016 roku w ramach modułu I – wydatki inwestycyjne.pdf (34,59KB)
PDFuchw. nr 570 zalacznik.pdf (15,59KB)
PDFuchw. nr 571 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r..pdf (28,14KB)
PDFuchw. nr 572 w sprawie wyboru projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2016.pdf (53,24KB)
PDFuchw. nr 573 w sprawie informacji z wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2016 r..pdf (39,49KB)
PDFuchw. nr 573 zalacznik nr 1 - cz. 1 - dochody.pdf (70,88KB)
PDFuchw. nr 573-1 w sprawie zmiany planu finansoweg budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal..pdf (49,59KB)
PDFuchw. nr 574 w sprawie warunkow VII przetargu nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 w Krapkowicach.pdf (35,32KB)
PDFuchw. nr 575 w sprawie ogłoszenia VII przetargu nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 w Krapkowicach.pdf (56,21KB)
PDFuchw. nr 576 w sprawie powolania komisji przetargowej VII przetargu nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 w Krapkowicach.pdf (42,61KB)
PDFuchw. nr 577 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok wraz z zal nr 1,2.pdf (54,07KB)
PDFuchw. nr 577 zalacznik nr 3.pdf (33,07KB)
PDFuchw. nr 578 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal nr 1,2,3.pdf (71,41KB)
PDFuchw. nr 579 w sprawie rozliczenia dotacji dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczniem na nagrody za osiągniecia w służbie dla policjantow.pdf (33,28KB)
PDFuchw. nr 580 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Krapkowice z przeznaczeniem na zakup aparatu do ochrony drog oddechwoych dla OSP Sciborowice.pdf (34,77KB)
PDFuchw. nr 581 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Gogolin z przeznaczeniem na zakup aparatu do ochrony drog oddechwoych dla OSP Zakrzów.pdf (32,34KB)
PDFuchw. nr 582 w sprawie rozliczenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na zakup środkow chemicznych do zadan ratowniczych dla OSP w Rogowie Op..pdf (31,51KB)
PDFuchw. nr 583 w sprawie powołania Komisji konkursowej do konkursu na najciezsza dynie.pdf (38,77KB)
PDFuchw. nr 584 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (42,30KB)
PDFuchw. nr 584 zalacznik nr 2.pdf (39,63KB)
PDFuchw. nr 585 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (62,28KB)
PDFuchw. nr 586 w sprawie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 r..pdf (54,26KB)
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 1.pdf (24,81KB)
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 2.pdf (22,31KB)
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 3.pdf (26,40KB)
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 4.pdf (23,01KB)
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 5.pdf (42,99KB)
PDFuchw. nr 586 zalacznik nr 6.pdf (23,61KB)
PDFuchw. nr 587 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami - po radzie.pdf (42,24KB)
PDFuchw. nr 588 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.pdf (29,44KB)
PDFuchw. nr 588 zalacznik nr 1.pdf (94,09KB)
PDFuchw. nr 588 zalacznik nr 2.pdf (30,52KB)
PDFuchw. nr 590 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanej dotacji celowej Gminie Gogolin z przeznaczeniem na zakup zabudowy i przystosowania łodzi ratowniczej [...] dla OSP Odrowąż.pdf (33,99KB)
PDFuchw. nr 591 w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Krapkowice, do kategorii drog gminnych.pdf (30,04KB)
PDFuchw. nr 592 w sprawie upoważnienia załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych - Wicestarosta Sabina Gorzkulla-Kotzot.pdf (37,35KB)
PDFuchw. nr 593 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w Konkursie na Rzeźbę Jesienną.pdf (38,82KB)
PDFuchw. nr 594 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w Konkursie na Stoł Jesienny w Sercu Opolszczyzny.pdf (36,59KB)
PDFuchw. nr 595 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2017 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu niedopatnej pomocy prawnej.pdf (32,20KB)
PDFuchw. nr 595 zalacznik - ogloszenie.pdf (69,83KB)
PDFuchw. nr 595 zalacznik do ogloszenia.pdf (20,16KB)
PDFuchw. nr 596 w sprawie w sprawie upowaznienia do zaciagania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umow [...] wykraczajacych poza rok budzetowy- Starosta + Kierownicy.pdf (34,44KB)
PDFuchw. nr 596 zalacznik.pdf (14,45KB)
PDFuchw. nr 597 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r..pdf (32,99KB)
PDFuchw. nr 597 zalacznik nr 1.pdf (37,07KB)
PDFuchw. nr 597 zalacznik nr 2.pdf (34,10KB)
PDFuchw. nr 597 zalacznik nr 3.pdf (39,64KB)
PDFuchw. nr 598 w sprawie zmiany planu finansowym Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zal nr 1,2.pdf (77,19KB)
PDFuchw. nr 598 zalacznik nr 3.pdf (43,90KB)