Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A.

BS.6341.2.2017                                                        Krapkowice, dnia 16 stycznia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 5 stycznia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek

PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód pochodzących z instalacji smarowania i chłodzenia łożysk w turbozespołach Elektrowni Wodnej Krapkowice do rzeki Odry na działce nr 333/2 obręb Krapkowice.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                          Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                         Katarzyna Gondek - Jaśkowska