Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek GoodMills Polska Sp. z o.o.

BS.6341.1.2017                                                        Krapkowice, dnia 13 stycznia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 2 stycznia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek

GoodMills Polska Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Produkcji Młyn Stradunia do rowu melioracyjnego.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                             Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                             Henryk Hehmueller