Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktyry drogowej na lata 2016 - 2019

  1. Powiat Krapkowicki zrealizował w 2016 r. projekt pn. ,,Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski i 1832 O Gogolin – Chorula” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Koszt całkowity inwestycji: 1 226 462,95 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 558 353,39 zł

Wkład własny Powiatu: 668 109,56 zł

 

2. Powiat Krapkowicki zrealizował w 2016 r. projekt pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap III” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Koszt całkowity inwestycji: 1 534 449,65 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 767 224,82 zł

Wkład Własny Powiatu: 17 224,83 zł

Środki Partnera – Gminy Gogolin: 750 000,00 zł

3. 

Powiat Krapkowicki zrealizował w 2017 r. projekt pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1837 O Dobra - Rzepcze” w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Koszt całkowity inwestycji: 2 917 282,73 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 458 641,36 zł

Wkład własny Powiatu: 1 258 641,37 zł

Środki Partnera – Gminy Strzeleczki: 200 000,00 zł