Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.43.2016                                                                             Krapkowice, dnia 9 listopada 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 27 października 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych:

- przebudowa przepustu P-1 i P-3 – w zakresie rozbiórki istniejącej oraz budowy nowej konstrukcji,

- likwidacja przepustu P-2,

- likwidacja trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami pod zjazdami,

- budowa trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami pod zjazdami,

- wylotów kanalizacji deszczowej,

- urządzeń melioracji wodnych niezaliczanych do urządzeń wodnych,

  1. przejście siecią elektroenergetyczną (oświetlenia drogowego) nad korytem rzeki Nowoprudnicki,
  2. szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu wód opadowych
    i roztopowych pochodzących z terenów objętych inwestycją do wód i do ziemi, poprzez projektowane wyloty,

w ramach realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina – Moszna”

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                    Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                    Katarzyna Gondek - Jaskowska