Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek spółki jawnej "CIURKO"

BS.6341.33.2016                                                      Krapkowice, dnia 14 września 2016 r

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 19 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

W. Ciurko, W. Ciurko, R. Ciurko „CIURKO” sp. jawna

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z myjni samochodów ciężarowych i cystern, zlokalizowanej przy ul. Posiłek 1a w Rogowie Opolskim do zewnętrznej sieci sanitarnej należącej do przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Krapkowicach.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                           Katarzyna Gondek - Jaśkowska