Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego na wniosek Klaudiusza Matejka

BS.6341.27.2016                                                      Krapkowice, dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 21 lipca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Pana Klaudiusza Matejka

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z  rzeki Odry w km 127,30 i 126,85 za pomocą pompy z koszem ssawnym umieszczonym w nurcie rzeki dla potrzeb nawodnień rolniczych w Krapkowicach.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                          Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                         Henryk Hehmueller