Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Staraosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.

BS.6341.31.2016                                                      Krapkowice, dnia 5 sierpnia 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 5 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • likwidacja układu retencyjno-rozsączającego (poletko A),
 • likwidacja układu retencyjno-rozsączającego (poletko B),
 • wykonanie układu retencyjno-rozsączającego (poletko C),
 • wykonanie wylotu kanału deszczowego DN500 do niecki wyrobiska w obszarze działki
  nr 107/60,
 • wykonanie studni chłonnej Sch4 DN1200 w obszarze działki nr 384/2,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z części terenu zakładu przy ul. Kościelnej 6 w Choruli do ziemi w obszarze działki nr 384/2 ark. 2 poprzez projektowany układ retencyjno-rozsączający (poletko C),
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z części dachu hali na terenie zakładu przy ul. Kościelnej 6 w Choruli do ziemi w obszarze działki nr 384/2 ark. 2 poprzez istniejący układ trzech studni chłonnych,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z części terenu zakładu przy ul. Kościelnej 6 w Choruli do ziemi w obszarze działki nr 107/60 ark. 2 poprzez projektowany wylot kanału deszczowego DN500 do niecki wyrobiska poeksploatacyjnego
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z części dachu wiaty magazynowej na terenie zakładu przy ul. Kościelnej 6 w Choruli do ziemi w obszarze działki nr 384/2 ark. 2 poprzez projektowaną studnię chłonną Sch4.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski
i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                             Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                             Katarzyna Gondek - Jaśkowska