Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosu o zmianę pozwolenia na budowę nr 12/2016 z dnia 18.01.2016 r.

BS.6740.236.2016                                                                                           Krapkowice, dnia 1 sierpnia 2016 r.      

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o zmianę pozwolenia na budowę nr 12/2016 z dnia 18.01.2016 r. budowy hali magazynowej wraz ze zjazdem, zewnętrzną instalacją wodociągową wraz z przyłączem, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną w miejscowości Krapkowice na działkach nr ewid. gruntów nr 51/18, 52/15, 53/19, 58/13, 51/31, 51/24, 51/26, 52/17, 53/18, 58/12, 53/13, 58/7, 53/14, 58/8, 53/17, 58/11, 61.

Inwestor: Marcin Martynowski, 47 – 300 Krapkowice, ul. Azalii 12.

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

z upoważnienia Starosty
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2016
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  01-08-2016 09:10
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  01-08-2016 09:11
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 651
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×