Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie Nr 1/06 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 września 2006 r.

 

Postanowienie Nr 1/06

Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Głubczycach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Krapkowicach, w Nysie, w Prudniku, w Strzelcach Opolskich w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 6.

§ 2

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach i miastach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załącznikach od nr 7 do nr 41.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do postanowienia Nr 1/06

z dnia 28 września 2006 r.

Komisarza Wyborczego w Opolu II

Powiatowa Komisja Wyborcza w Krapkowicach

Skład komisji:

1.

SSO Józef Szulc

2.

Sabina Stryja

3.

Izabela Wolińska

4.

Kryspin Kamraj

5.

Honorata Podżorska

6.

Katarzyna Kauf

7.

August Blauth