Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2015 kwartał III - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 169 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PCPR.pdf (32,03KB)
PDFuchw. nr 169 zalacznik.pdf (41,35KB)
PDFuchw. nr 170 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Gladiatores.pdf (32,30KB)
PDFuchw. nr 171 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Magnum Chorula.pdf (32,25KB)
PDFuchw. nr 172 w sprawie rozliczenia dotacji (...)bieg krapkowicki.pdf (36,76KB)
PDFuchw. nr 173 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy plac węglowy.pdf (33,88KB)
PDFuchw. nr 174 w sprawie sporzadzenia wykazu plac weglowy.pdf (43,88KB)
PDFuchw. nr 174 zalacznik.pdf (24,28KB)
PDFuchw. nr 175 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy - Strzeleczki.pdf (33,96KB)
PDFuchw. nr 176 w sprawie sporządzenia wykazu Majer.pdf (36,35KB)
PDFuchw. nr 176 zalacznik.pdf (31,92KB)
PDFuchw. nr 177 w sprawie zmiany budzetu na 2015 rok.pdf (32,29KB)
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 0.pdf (36,29KB)
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 1.pdf (35,61KB)
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 2.pdf (35,36KB)
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 3.pdf (35,68KB)
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 4.pdf (27,28KB)
PDFuchw. nr 178 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,96KB)
PDFuchw. nr 178 zalacznik nr 1.pdf (23,11KB)
PDFuchw. nr 178 zalacznik nr 2.pdf (37,79KB)
PDFuchw. nr 178 zalacznik nr 3.pdf (24,06KB)
PDFuchw. nr 179 w sprawie zaopiniowania projektu dot. srodowiska dla Gminy Gogolin.pdf (31,30KB)
PDFuchw. nr 180 w sprawie zmiany (...) remonty na drogach.pdf (33,63KB)
PDFuchw. nr 181 w sprawie wyrazenia zgoda na wydzierżawienie - dom dziecka -Gogolin.pdf (33,00KB)
PDFuchw. nr 182 w sprawie wykazu -dom dziecka - Gogolin.pdf (34,59KB)
PDFuchw. nr 182 zalacznik.pdf (25,59KB)
PDFuchw. nr 183 w sprawie ustalenie warunkow przetargu - Piastowska.pdf (41,76KB)
PDFuchw. nr 184 w sprawie ogłoszenia V przetargu - Piastowska.pdf (47,24KB)
PDFuchw. nr 184 zalacznik.pdf (43,18KB)
PDFuchw. nr 185 w sprawie komisji przetargowej na Piastowska.pdf (42,59KB)
PDFuchw. nr 186 w sprawie pozbawienie kategorii drogi Zdzieszowice.pdf (29,63KB)
PDFuchw. nr 187 w sprawie wydania opinii do wniosku rozbudowy drogi wojewódzkiej 416.pdf (31,36KB)
PDFuchw. nr 188 w sprawie rozliczenie dotacji Biblioteki za I polrocze 2015.pdf (34,60KB)
PDFuchw. nr 189 w sprawie powołania Komisji Konkursowej sport 2015.pdf (44,07KB)
PDFuchw. nr 189 zalacznik 0 -Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf (30,05KB)
PDFuchw. nr 189 zalacznik 1- Karta Oceny Formalnej.pdf (29,55KB)
PDFuchw. nr 189 zalacznik 2- Karta Oceny Merytorycznej.pdf (28,19KB)
PDFuchw. nr 190 w sprawie przedłuż. powierzenia stan. dyrek. ZSS Kr-ce 2015.pdf (36,60KB)
PDFuchw. nr 191 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego -A. Nitka.pdf (32,33KB)
PDFuchw. nr 192 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego - E. Cisinska.pdf (39,05KB)
PDFuchw. nr 193 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego -P. Klaus-Krzyszkowska.pdf (39,06KB)
PDFuchw. nr 194 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego -J. Gniży.pdf (32,31KB)
PDFuchw. nr 195 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego-M. Skrzynska.pdf (32,33KB)
PDFuchw. nr 196 w sprawie wykonanie budżetu za II kwartał 2015 r..pdf (44,27KB)
PDFuchw. nr 196 zalacznik.pdf (71,96KB)
PDFuchw. nr 197 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r.pdf (30,49KB)
PDFuchw. nr 197 zalacznik.pdf (42,18KB)
PDFuchw. nr 198 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (40,78KB)
PDFuchw. nr 198 zalacznik.pdf (50,38KB)
PDFuchw. nr 199 w sprawie pozbawienie kategorii dróg na terenie Walec.pdf (43,51KB)
PDFuchw. nr 200 w sprawie Aktywny Samorząd podział środków moduł I - wydatki bieżace.pdf (34,69KB)
PDFuchw. nr 200 zalacznik.pdf (21,06KB)
PDFuchw. nr 201 w sprawie Aktywny Samorząd podział środków moduł I - wydatki inwestycyjne.pdf (34,68KB)
PDFuchw. nr 201 zalacznik.pdf (30,83KB)
PDFuchw. nr 202 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Huragan Kamionek.pdf (39,17KB)
PDFuchw. nr 203 w sprawie wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego w roku 2015.pdf (33,10KB)
PDFuchw. nr 203 zalacznik.pdf (43,00KB)
PDFuchw. nr 204 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (32,91KB)
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 1.pdf (40,53KB)
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 2.pdf (42,16KB)
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 3.pdf (35,97KB)
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 4.pdf (41,51KB)
PDFuchw. nr 205 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,89KB)
PDFuchw. nr 205 zalacznik nr 1.pdf (34,53KB)
PDFuchw. nr 205 zalacznik nr 2.pdf (40,53KB)
PDFuchw. nr 205 zalacznik nr 3.pdf (40,58KB)
PDFuchw. nr 206 w sprawie pozbawienie drogi kategorii Kędzierzyn-Koźle 2015.pdf (31,96KB)
PDFuchw. nr 206 zalacznik nr 1.pdf (675,28KB)
PDFuchw. nr 206 zalacznik nr 2.pdf (574,27KB)
PDFuchw. nr 207 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem DPS ANNA w Krapkowicach.pdf (41,89KB)
PDFuchw. nr 208 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP.pdf (57,78KB)
PDFuchw. nr 208 zalacznik.pdf (37,21KB)
PDFuchw. nr 209 w sprawie wszczecia procedury oraz powolania komisji rekrutacyjnej do naboru na dyrektora DPS.pdf (31,89KB)
PDFuchw. nr 210 w sprawie zatrudnienie dyr. DPS ANNA.pdf (36,25KB)
PDFuchw. nr 211 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz agregatów.pdf (35,64KB)
PDFuchw. nr 212 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Krapkowice Fabryka Dobra.pdf (38,36KB)
PDFuchw. nr 213 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (30,93KB)
PDFuchw. nr 213 zalacznik nr 1.pdf (33,66KB)
PDFuchw. nr 213 zalacznik nr 2.pdf (21,43KB)
PDFuchw. nr 214 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2005 r..pdf (40,73KB)
PDFuchw. nr 214 zalacznik.pdf (39,50KB)
PDFuchw. nr 215 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2015 r..pdf (34,48KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1.pdf (22,07KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1Czesc 1 - dochody 30.06.2015.pdf (80,34KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1Czesc 2 - wydatki 30.06.2015.pdf (148,79KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1Czesc 3 - informacja opisowa 30.06.2015 m.pdf (152,79KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1wykorzystanie dotacji udzielonych I polrocze 2015.pdf (57,99KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 2.pdf (21,34KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik. nr 2 Informacja o kształtowaniu się WPF I polrocze 2015.pdf (64,63KB)
PDFuchw. nr 215 zalacznik. nr 2 Załącznik do informacji o kształtowaniu się wpf I polrocze 2015 r..pdf (51,00KB)
PDFuchw. nr 216 w sprawie zmiany planu prac na drogach w 2015 r..pdf (34,12KB)
PDFuchw. nr 217 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (30,25KB)
PDFuchw. nr 217 zalacznik.pdf (23,97KB)
PDFuchw. nr 218 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,73KB)
PDFuchw. nr 218 zalacznik.pdf (31,11KB)
PDFuchw. nr 219 w sprawie zmiany planu prac na drogach w 2015 r..pdf (34,10KB)
PDFuchw. nr 220 w sprawie rozliczenia dotacji dla Komendy Policji w Krapkowicach.pdf (38,96KB)
PDFuchw. nr 221 w sprawie powolania komisji do oszacowania strat po suszy.pdf (37,65KB)
PDFuchw. nr 222 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - LZS Walce.pdf (39,60KB)
PDFuchw. nr 223 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu -LZS Walce.pdf (32,88KB)
PDFuchw. nr 224 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- LZS Walce.pdf (32,30KB)
PDFuchw. nr 225 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- LZS Walce.pdf (32,29KB)
PDFuchw. nr 226 w sprawie zatw. sprawozdania z AUTOMOBILKLUB OPOLSKI.pdf (37,93KB)
PDFuchw. nr 227 w sprawie zatw. sprawozdania z KS Magnum Chorula.pdf (37,04KB)
PDFuchw. nr 228 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- LZS Żywocice.pdf (33,65KB)
PDFuchw. nr 229 w sprawie zmiany uchw. dotyczacej wyboru podmiotow- kultura fizyczna.pdf (38,35KB)
PDFuchw. nr 230 w sprawie zmiany budżetu.pdf (31,54KB)
PDFuchw. nr 230 zalacznik nr 1.pdf (38,49KB)
PDFuchw. nr 230 zalacznik nr 2.pdf (32,71KB)
PDFuchw. nr 230 zalacznik nr 3.pdf (36,02KB)
PDFuchw. nr 231 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 rok.pdf (37,65KB)
PDFuchw. nr 231 zalacznik nr 1.pdf (32,71KB)
PDFuchw. nr 231 zalacznik nr 2.pdf (42,87KB)
PDFuchw. nr 231 zalacznik nr 3.pdf (35,86KB)
PDFuchw. nr 232 w sprawie materialow planistycznych na 2016 rok.pdf (54,34KB)
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 1.pdf (24,67KB)
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 2.pdf (21,92KB)
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 3.pdf (25,62KB)
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 4.pdf (22,90KB)
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 5.pdf (41,70KB)
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 6.pdf (23,08KB)
PDFuchw. nr 233 w sprawie darowizny dla Karpkowic - Kórnica.pdf (39,99KB)
PDFuchw. nr 234 w sprawie darowizny dla Zdzieszowic - Oleszka.pdf (40,12KB)
PDFuchw. nr 235 w sprawie zamiany nieruchomosci Gm. Krapkowice - Pow. Krapkowicki.pdf (40,28KB)
PDFuchw. nr 236 w sprawie zmiany w planie finansowym-po radzie.pdf (41,96KB)
PDFuchw. nr 236 zalacznik nr 1.pdf (37,48KB)
PDFuchw. nr 236 zalacznik nr 2.pdf (40,73KB)
PDFuchw. nr 237 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Żywocice.pdf (38,01KB)
PDFuchw. nr 238 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Gladiatores.pdf (39,72KB)
PDFuchw. nr 239 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Zdzieszowice BikeTeam.pdf (38,08KB)
PDFuchw. nr 240 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SUPLES Krapkowice.pdf (30,93KB)
PDFuchw. nr 241 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS Gogolin.pdf (32,74KB)
PDFuchw. nr 242 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Górnik Januszkowice.pdf (33,11KB)
PDFuchw. nr 243 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Otmęt.pdf (33,60KB)
PDFuchw. nr 244 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Połączeni Tańcem.pdf (40,27KB)
PDFuchw. nr 245 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenie Otwarte Serce.pdf (33,25KB)
PDFuchw. nr 246 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Przyjaciół Kaminia Śląskiego.pdf (32,56KB)
PDFuchw. nr 247 w sprawie zatwierdzenia sraozdania Związku Śląskich Kobiet Wiejskich.pdf (34,71KB)
PDFuchw. nr 248 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Obrowiec.pdf (32,28KB)
PDFuchw. nr 249 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS RUCH Zdzieszowice.pdf (32,44KB)
PDFuchw. nr 250 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Otmęt.pdf (34,35KB)
PDFuchw. nr 251 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Walce.pdf (32,15KB)
PDFuchw. nr 252 w sprawie zatwierdzenia MKS Gogolin.pdf (32,03KB)
PDFuchw. nr 253 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS Gogolin.pdf (32,05KB)
PDFuchw. nr 254 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Klub Karate - DO SHOTOKAN ENSO.pdf (33,06KB)
PDFuchw. nr 255 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Żywocice.pdf (32,86KB)
PDFuchw. nr 256 w sprawie regulaminu konkursu na rzeźbę jesienną.pdf (30,83KB)
PDFuchw. nr 256 zalacznik.pdf (38,50KB)
PDFuchw. nr 257 w sprawie regulaminu konkursu na stoły.pdf (29,37KB)
PDFuchw. nr 257 zalacznik.pdf (40,85KB)
PDFuchw. nr 258 w sprawie regulaminu konkursu na najcięższą dynię.pdf (31,70KB)
PDFuchw. nr 258 zalacznik.pdf (61,51KB)
PDFuchw. nr 259 w sprawie zmiany naboru do DPS ANNA.pdf (38,87KB)
PDFuchw. nr 260 w sprawie zmiany do sprzedzy agregatow sprezarkowych.pdf (37,01KB)
PDFuchw. nr 261 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Pila Vinko.pdf (32,87KB)
PDFuchw. nr 262 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Rzeźbę Jesienną.pdf (31,80KB)
PDFuchw. nr 263 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Stół Jesienny.pdf (36,18KB)
PDFuchw. nr 264 w sprawie dotacji na Festiwal Dyni-Kobiety Wiejskie.pdf (33,19KB)
PDFuchw. nr 265 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji na najcięższą dynię.pdf (39,04KB)
PDFuchw. nr 266 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (31,90KB)
PDFuchw. nr 266 zalacznik nr 1.pdf (39,19KB)
PDFuchw. nr 266 zalacznik nr 2.pdf (39,36KB)
PDFuchw. nr 266 zalacznik nr 3.pdf (36,28KB)
PDFuchw. nr 267 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (42,96KB)
PDFuchw. nr 267 zalacznik nr 1.pdf (33,26KB)
PDFuchw. nr 267 zalacznik nr 2.pdf (55,33KB)
PDFuchw. nr 267 zalacznik nr 3.pdf (42,27KB)
PDFuchw. nr 268 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf (41,96KB)
PDFuchw. nr 268 zalacznik nr 1.pdf (42,33KB)
PDFuchw. nr 268 zalacznik nr 2.pdf (54,41KB)
PDFuchw. nr 269 w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2023.pdf (29,36KB)
PDFuchw. nr 269 zalacznik nr 1.pdf (317,07KB)
PDFuchw. nr 269 zalacznik nr 2.pdf (32,28KB)
PDFuchw. nr 270 w sprawie zatrudnienie dyr. DPS ANNA.pdf (36,06KB)
PDFuchw. nr 271 w sprawie zgody na najem ARiMR.pdf (45,78KB)
PDFuchw. nr 272 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS RUCH Zdzieszowice.pdf (37,29KB)
PDFuchw. nr 273 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (30,18KB)
PDFuchw. nr 273 zalacznik.pdf (37,31KB)
PDFuchw. nr 274 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r.pdf (41,73KB)
PDFuchw. nr 274 zalacznik.pdf (39,11KB)