Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2015 kwartał III - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 169 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PCPR.pdf
PDFuchw. nr 169 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 170 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Gladiatores.pdf
PDFuchw. nr 171 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Magnum Chorula.pdf
PDFuchw. nr 172 w sprawie rozliczenia dotacji (...)bieg krapkowicki.pdf
PDFuchw. nr 173 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy plac węglowy.pdf
PDFuchw. nr 174 w sprawie sporzadzenia wykazu plac weglowy.pdf
PDFuchw. nr 174 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 175 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy - Strzeleczki.pdf
PDFuchw. nr 176 w sprawie sporządzenia wykazu Majer.pdf
PDFuchw. nr 176 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 177 w sprawie zmiany budzetu na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 0.pdf
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 177 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 178 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 178 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 178 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 178 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 179 w sprawie zaopiniowania projektu dot. srodowiska dla Gminy Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 180 w sprawie zmiany (...) remonty na drogach.pdf
PDFuchw. nr 181 w sprawie wyrazenia zgoda na wydzierżawienie - dom dziecka -Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 182 w sprawie wykazu -dom dziecka - Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 182 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 183 w sprawie ustalenie warunkow przetargu - Piastowska.pdf
PDFuchw. nr 184 w sprawie ogłoszenia V przetargu - Piastowska.pdf
PDFuchw. nr 184 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 185 w sprawie komisji przetargowej na Piastowska.pdf
PDFuchw. nr 186 w sprawie pozbawienie kategorii drogi Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 187 w sprawie wydania opinii do wniosku rozbudowy drogi wojewódzkiej 416.pdf
PDFuchw. nr 188 w sprawie rozliczenie dotacji Biblioteki za I polrocze 2015.pdf
PDFuchw. nr 189 w sprawie powołania Komisji Konkursowej sport 2015.pdf
PDFuchw. nr 189 zalacznik 0 -Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf
PDFuchw. nr 189 zalacznik 1- Karta Oceny Formalnej.pdf
PDFuchw. nr 189 zalacznik 2- Karta Oceny Merytorycznej.pdf
PDFuchw. nr 190 w sprawie przedłuż. powierzenia stan. dyrek. ZSS Kr-ce 2015.pdf
PDFuchw. nr 191 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego -A. Nitka.pdf
PDFuchw. nr 192 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego - E. Cisinska.pdf
PDFuchw. nr 193 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego -P. Klaus-Krzyszkowska.pdf
PDFuchw. nr 194 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego -J. Gniży.pdf
PDFuchw. nr 195 w sprawie komisji na nauczyciela mianowanego-M. Skrzynska.pdf
PDFuchw. nr 196 w sprawie wykonanie budżetu za II kwartał 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 196 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 197 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r.pdf
PDFuchw. nr 197 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 198 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 198 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 199 w sprawie pozbawienie kategorii dróg na terenie Walec.pdf
PDFuchw. nr 200 w sprawie Aktywny Samorząd podział środków moduł I - wydatki bieżace.pdf
PDFuchw. nr 200 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 201 w sprawie Aktywny Samorząd podział środków moduł I - wydatki inwestycyjne.pdf
PDFuchw. nr 201 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 202 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Huragan Kamionek.pdf
PDFuchw. nr 203 w sprawie wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego w roku 2015.pdf
PDFuchw. nr 203 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 204 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 204 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 205 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 205 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 205 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 205 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 206 w sprawie pozbawienie drogi kategorii Kędzierzyn-Koźle 2015.pdf
PDFuchw. nr 206 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 206 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 207 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem DPS ANNA w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 208 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP.pdf
PDFuchw. nr 208 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 209 w sprawie wszczecia procedury oraz powolania komisji rekrutacyjnej do naboru na dyrektora DPS.pdf
PDFuchw. nr 210 w sprawie zatrudnienie dyr. DPS ANNA.pdf
PDFuchw. nr 211 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz agregatów.pdf
PDFuchw. nr 212 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Krapkowice Fabryka Dobra.pdf
PDFuchw. nr 213 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 213 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 213 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 214 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2005 r..pdf
PDFuchw. nr 214 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 215 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1Czesc 1 - dochody 30.06.2015.pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1Czesc 2 - wydatki 30.06.2015.pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1Czesc 3 - informacja opisowa 30.06.2015 m.pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 1wykorzystanie dotacji udzielonych I polrocze 2015.pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik. nr 2 Informacja o kształtowaniu się WPF I polrocze 2015.pdf
PDFuchw. nr 215 zalacznik. nr 2 Załącznik do informacji o kształtowaniu się wpf I polrocze 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 216 w sprawie zmiany planu prac na drogach w 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 217 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 217 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 218 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 218 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 219 w sprawie zmiany planu prac na drogach w 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 220 w sprawie rozliczenia dotacji dla Komendy Policji w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 221 w sprawie powolania komisji do oszacowania strat po suszy.pdf
PDFuchw. nr 222 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej - LZS Walce.pdf
PDFuchw. nr 223 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu -LZS Walce.pdf
PDFuchw. nr 224 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- LZS Walce.pdf
PDFuchw. nr 225 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- LZS Walce.pdf
PDFuchw. nr 226 w sprawie zatw. sprawozdania z AUTOMOBILKLUB OPOLSKI.pdf
PDFuchw. nr 227 w sprawie zatw. sprawozdania z KS Magnum Chorula.pdf
PDFuchw. nr 228 w sprawie zatw. sprawozdania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu- LZS Żywocice.pdf
PDFuchw. nr 229 w sprawie zmiany uchw. dotyczacej wyboru podmiotow- kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 230 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFuchw. nr 230 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 230 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 230 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 231 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 231 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 231 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 231 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 232 w sprawie materialow planistycznych na 2016 rok.pdf
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 5.pdf
PDFuchw. nr 232 zalacznik nr 6.pdf
PDFuchw. nr 233 w sprawie darowizny dla Karpkowic - Kórnica.pdf
PDFuchw. nr 234 w sprawie darowizny dla Zdzieszowic - Oleszka.pdf
PDFuchw. nr 235 w sprawie zamiany nieruchomosci Gm. Krapkowice - Pow. Krapkowicki.pdf
PDFuchw. nr 236 w sprawie zmiany w planie finansowym-po radzie.pdf
PDFuchw. nr 236 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 236 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 237 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Żywocice.pdf
PDFuchw. nr 238 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Gladiatores.pdf
PDFuchw. nr 239 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Zdzieszowice BikeTeam.pdf
PDFuchw. nr 240 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SUPLES Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 241 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 242 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Górnik Januszkowice.pdf
PDFuchw. nr 243 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Otmęt.pdf
PDFuchw. nr 244 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Połączeni Tańcem.pdf
PDFuchw. nr 245 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenie Otwarte Serce.pdf
PDFuchw. nr 246 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Przyjaciół Kaminia Śląskiego.pdf
PDFuchw. nr 247 w sprawie zatwierdzenia sraozdania Związku Śląskich Kobiet Wiejskich.pdf
PDFuchw. nr 248 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Obrowiec.pdf
PDFuchw. nr 249 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS RUCH Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 250 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KS Otmęt.pdf
PDFuchw. nr 251 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Walce.pdf
PDFuchw. nr 252 w sprawie zatwierdzenia MKS Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 253 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 254 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Klub Karate - DO SHOTOKAN ENSO.pdf
PDFuchw. nr 255 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Żywocice.pdf
PDFuchw. nr 256 w sprawie regulaminu konkursu na rzeźbę jesienną.pdf
PDFuchw. nr 256 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 257 w sprawie regulaminu konkursu na stoły.pdf
PDFuchw. nr 257 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 258 w sprawie regulaminu konkursu na najcięższą dynię.pdf
PDFuchw. nr 258 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 259 w sprawie zmiany naboru do DPS ANNA.pdf
PDFuchw. nr 260 w sprawie zmiany do sprzedzy agregatow sprezarkowych.pdf
PDFuchw. nr 261 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Pila Vinko.pdf
PDFuchw. nr 262 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Rzeźbę Jesienną.pdf
PDFuchw. nr 263 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Stół Jesienny.pdf
PDFuchw. nr 264 w sprawie dotacji na Festiwal Dyni-Kobiety Wiejskie.pdf
PDFuchw. nr 265 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji na najcięższą dynię.pdf
PDFuchw. nr 266 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 266 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 266 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 266 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 267 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 267 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 267 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 267 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 268 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 268 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 268 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 269 w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2023.pdf
PDFuchw. nr 269 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 269 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 270 w sprawie zatrudnienie dyr. DPS ANNA.pdf
PDFuchw. nr 271 w sprawie zgody na najem ARiMR.pdf
PDFuchw. nr 272 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS RUCH Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 273 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 273 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 274 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r.pdf
PDFuchw. nr 274 zalacznik.pdf