Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016 kwartał II - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 470 w sprawie sprawozd. roczne WTZ za 2015 r..pdf (37,22KB)
PDFuchw. nr 470 zalacznik za 2015.pdf (142,75KB)
PDFuchw. nr 471 w sprawie podzialu srodkow PFRON dla WTZ-.pdf (39,35KB)
PDFuchw. nr 471 zalacznik.pdf (27,48KB)
PDFuchw. nr 472 w sprawie zm uchw WTZ.pdf (38,64KB)
PDFuchw. nr 472 zalacznik.pdf (38,88KB)
PDFuchw. nr 473 w sprawie rozliczenia sprawozdania SPIDERS.pdf (39,72KB)
PDFuchw. nr 474 w sprawie rozliczenia sprawozdania UKS Spiders.pdf (40,10KB)
PDFuchw. nr 475 w sprawie zmiany budżetu.pdf (31,49KB)
PDFuchw. nr 475 zalacznik nr 1.pdf (34,83KB)
PDFuchw. nr 475 zalacznik nr 2.pdf (29,77KB)
PDFuchw. nr 475 zalacznik nr 3.pdf (45,40KB)
PDFuchw. nr 476 w sprawie zm. w pl. finansowym zal 1,2,3.pdf (72,04KB)
PDFuchw. nr 477 w sprawie zmiany WPF.pdf (29,15KB)
PDFuchw. nr 477 zalacznik nr 1.pdf (88,38KB)
PDFuchw. nr 477 zalacznik nr 2.pdf (22,46KB)
PDFuchw. nr 478 w sprawie Aktywny samrząd 2016.pdf (33,63KB)
PDFuchw. nr 478 zalacznik.pdf (154,70KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 1 do Zasad (ocena merytoryczna).pdf (42,54KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 10 do Zasad.pdf (80,51KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 11 do Zasad.pdf (212,75KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 2 do Zasad.pdf (120,08KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 3 do Zasad.pdf (124,61KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 4 do Zasad.pdf (85,80KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 5 do Zasad.pdf (89,66KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 6 do Zasad.pdf (86,17KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 7 do Zasad.pdf (86,24KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 8 do Zasad.pdf (83,34KB)
PDFuchw. nr 478 załącznik nr 9 do Zasad.pdf (87,42KB)
PDFuchw. nr 479 w sprawie rozliczenia sprawozdania -Rozwadza-nowe uzasad.pdf (39,80KB)
PDFuchw. nr 480 w sprawie - uchwała zmieniająca Gladiatores.pdf (53,23KB)
PDFuchw. nr 481 w sprawie zmiany budżetu.pdf (31,76KB)
PDFuchw. nr 481 zalacznik nr 1.pdf (34,94KB)
PDFuchw. nr 481 zalacznik nr 2.pdf (30,17KB)
PDFuchw. nr 481 zalacznik nr 3.pdf (39,31KB)
PDFuchw. nr 482 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (37,14KB)
PDFuchw. nr 482 zalacznik nr 1.pdf (34,34KB)
PDFuchw. nr 482 zalacznik nr 2.pdf (33,11KB)
PDFuchw. nr 482 zalacznik nr 3.pdf (75,69KB)
PDFuchw. nr 483 w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2014.pdf (44,31KB)
PDFuchw. nr 483 zalacznik nr 1.pdf (125,88KB)
PDFuchw. nr 483 zalacznik nr 2.pdf (25,11KB)
PDFuchw. nr 484 w sprawie zmiana w planie finansowym - po radzie.pdf (40,78KB)
PDFuchw. nr 484 zalacznik.pdf (35,55KB)
PDFuchw. nr 485 w sprawie zmiany WPF.pdf (29,16KB)
PDFuchw. nr 485 zalacznik nr 1.pdf (89,42KB)
PDFuchw. nr 485 zalacznik nr 2.pdf (25,49KB)
PDFuchw. nr 486 Aktywny Samorząd podział środków moduł II 2016 - I transza.pdf (34,75KB)
PDFuchw. nr 486 Załącznik.pdf (30,28KB)
PDFuchw. nr 487 w sprawie opinii - węzeł Dąbrówka.pdf (31,69KB)
PDFuchw. nr 488 w sprawie ustalenia warunkow przetargu park.pdf (35,29KB)
PDFuchw. nr 489 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci - park.pdf (38,33KB)
PDFuchw. nr 490 w sprawie zminy uchw - przyjęcie darowizny dz 11 Żyrowa.pdf (41,21KB)
PDFuchw. nr 491 w sprawie sprawozdania finansowego.pdf (30,53KB)
PDFuchw. nr 491 Zał. nr 1 Bilans z wykonania budżetu.pdf (221,92KB)
PDFuchw. nr 491 Zał. nr 2 Łączny bilans jednostki budżetowej.pdf (265,52KB)
PDFuchw. nr 491 Zał. nr 2 Łączny bilans jednostki budżetowej - korekta nr 1.pdf (265,98KB)
PDFuchw. nr 491 Zał. nr 3 Łączny rachunek zysków i strat.pdf (230,99KB)
PDFuchw. nr 491 Zał. nr 4 Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (216,41KB)
PDFuchw. nr 491 Zał. nr 4 Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki - korekta nr 1.pdf (216,32KB)
PDFuchw. nr 492 w sprawie zmiany budzetu na 2016 rok.pdf (31,72KB)
PDFuchw. nr 492 zalacznik nr 1.pdf (36,84KB)
PDFuchw. nr 492 zalacznik nr 2.pdf (31,75KB)
PDFuchw. nr 492 zalacznik nr 3.pdf (39,38KB)
PDFuchw. nr 493 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (42,00KB)
PDFuchw. nr 493 Załącznik nr 1.pdf (36,12KB)
PDFuchw. nr 493 załącznik nr 2.pdf (38,03KB)
PDFuchw. nr 493 Załącznik nr 3.pdf (35,61KB)
PDFuchw. nr 494 w sprawie zminy sprawozdania opisowego za 2015 rok.pdf (38,48KB)
PDFuchw. nr 494 zalacznik nr 1Część 3.pdf (176,32KB)
PDFuchw. nr 494 zalacznik nr 2.pdf (27,80KB)
PDFuchw. nr 495 w sprawie zgody na wynajecie pomieszczen po PZD.pdf (34,30KB)
PDFuchw. nr 496 w sprawie czesciowego zwolnienia z obowiazku realizacji tyg obowiazkowego wymiaru godzin -Medwid 2016-2017.pdf (39,37KB)
PDFuchw. nr 497 w sprawie czesciowego zwolnienia z obowiazku realizacji tyg obowiazkowego wymiaru godzin -Kos 2016-2017.pdf (32,93KB)
PDFuchw. nr 498 w sprawie zmiany budzetu wraz zalaczn. 1,2.pdf (53,30KB)
PDFuchw. nr 498 zalacznik nr3.pdf (39,33KB)
PDFuchw. nr 499 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf (70,60KB)
PDFuchw. nr 500 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykonania budżetu za 2015.pdf (35,34KB)
PDFuchw. nr 500 Załącznik nr 1.pdf (125,18KB)
PDFuchw. nr 500 Załącznik nr 2.pdf (36,48KB)
PDFuchw. nr 500 Załącznik nr 3.pdf (31,33KB)
PDFuchw. nr 500 Załącznik nr 4.pdf (32,68KB)
PDFuchw. nr 500 Załącznik nr 5.pdf (27,24KB)
PDFuchw. nr 500 Załącznik nr 6.pdf (38,22KB)
PDFuchw. nr 501 w sprawie wysokości odpłatności uczestnika obozu pilkarskiego 2016.pdf (37,29KB)
PDFuchw. nr 502 w sprawie czynności zamawiajacego Maciej Sonik.pdf (46,73KB)
PDFuchw. nr 503 w sprawie czynności zamawiajacego Sabina Gorzkulla.pdf (46,76KB)
PDFuchw. nr 504 w sprawie upoważnienia Sabiny Gorzkulli do zał. zarządcy dróg powiatowych.pdf (37,37KB)
PDFuchw. nr 505 w sprawie upoważnienia Sabiny Gorzkulli.pdf (45,71KB)
PDFuchw. nr 506 w sprawie zmiany w planie finansowym - po radzie.pdf (40,95KB)
PDFuchw. nr 507 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r..pdf (33,45KB)
PDFuchw. nr 507 zalacznik nr 1.pdf (30,80KB)
PDFuchw. nr 507 zalacznik nr 2.pdf (27,46KB)
PDFuchw. nr 507 zalacznik nr 3.pdf (39,31KB)
PDFuchw. nr 507 zalacznik nr 4.pdf (31,73KB)
PDFuchw. nr 507 zalacznik nr 5.pdf (37,32KB)
PDFuchw. nr 508 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r..pdf (36,94KB)
PDFuchw. nr 508 zalacznik nr 1.pdf (29,97KB)
PDFuchw. nr 508 zalacznik nr 2.pdf (45,89KB)
PDFuchw. nr 508 zalacznik nr 3.pdf (28,03KB)
PDFuchw. nr 509 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Strzeleczki w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 106429 O Nowy Bud.pdf (31,79KB)
PDFuchw. nr 510 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalaczniami nr 1,2.pdf (55,25KB)
PDFuchw. nr 510 zalacznik nr 3.pdf (39,31KB)
PDFuchw. nr 511 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (73,56KB)
PDFuchw. nr 512 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (41,88KB)
PDFuchw. nr 513 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (52,83KB)
PDFuchw. nr 514 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania na ZZW KCZ.pdf (63,82KB)
PDFuchw. nr 515 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy zespołu ds. kontroli i oceny realizacji zadan publicznych Powiatu Krapkowickiego przez organizacje pozarządowe.pdf (39,23KB)
PDFuchw. nr 515 zalacznik - regulamin.pdf (36,89KB)
PDFuchw. nr 515 zalacznik nr 1 do regulaminu.pdf (31,01KB)
PDFuchw. nr 515 zalacznik nr 2 do regulaminu.pdf (58,76KB)
PDFuchw. nr 516 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015 Opolskim Klubem TAEKWON-DO.pdf (32,20KB)
PDFuchw. nr 517 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015 GLADIATORES KRAPKOWICE.pdf (32,17KB)
PDFuchw. nr 518 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015 LKS OBROWIEC.pdf (32,08KB)
PDFuchw. nr 519 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015 UKS SPIDERS KRAPKOWICE.pdf (32,09KB)
PDFuchw. nr 520 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015 UKS SPIDERS KRAPKOWICE.pdf (32,77KB)
PDFuchw. nr 521 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015 MKS GOGOLIN.pdf (31,88KB)
PDFuchw. nr 522 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015 LZS RACŁAWICZKI.pdf (32,05KB)
PDFuchw. nr 523 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok wraz z zalacznikami.pdf (49,76KB)
PDFuchw. nr 524 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (58,01KB)
PDFuchw. nr 525 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego w 2016 r..pdf (37,76KB)
PDFuchw. nr 525 zalacznik - ogloszenie.pdf (52,02KB)
PDFuchw. nr 525 zalacznik do ogloszenia.pdf (45,19KB)
PDFuchw. nr 526 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikami.pdf (82,54KB)
PDFuchw. nr 527 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026 wraz z zalacznikiem 2.pdf (41,07KB)
PDFuchw. nr 527 zalacznik nr 1.pdf (94,03KB)
PDFuchw. nr 528 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem.pdf (47,76KB)
PDFuchw. nr 529 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 r. wraz z zalacznikiem.pdf (57,50KB)