Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2015 kwartał IV - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 275 w sprawie zmiany budżetu na 20015 r..pdf
PDFuchw. nr 275 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 275 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 275 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 276 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 276 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 276 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 276 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 277 w sprawie ustalenie warunkow I przetargu.pdf
PDFuchw. nr 278 w sprawie ogłoszenie I przetargu.pdf
PDFuchw. nr 278 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 279 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFuchw. nr 280 w sprawie zatw. sprawozdania KS Górażdże.pdf
PDFuchw. nr 281 w sprawie zatw. sprawozdania IRON MAN.pdf
PDFuchw. nr 282 w sprawie zatw. sprawozdania KS Górażdże.pdf
PDFuchw. nr 283 w sprawie zatw. sprawozdania KS Unia Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 284 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r.pdf
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 285 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 285 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 285 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 285 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 286 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowowego nauczyciela.pdf
PDFuchw. nr 287 w sprawie wykonania budżetu za III kwartał 2015.pdf
PDFuchw. nr 287 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 288 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 288 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 288 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 288 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 289 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 289 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 289 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 289 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 290 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 290 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 291 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2023.pdf
PDFuchw. nr 291 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 291 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 292 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej.pdf
PDFuchw. nr 292 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 293 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski.pdf
PDFuchw. nr 294 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego Pila Vinco.pdf
PDFuchw. nr 295 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Mosznej.pdf
PDFuchw. nr 296 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Opolskiego Klubu Taekwon-Do.pdf
PDFuchw. nr 297 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 5.pdf
PDFuchw. nr 298 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 298 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 298 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 298 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 299 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu prac na drogach powiatowych w 2015 r.pdf
PDFuchw. nr 300 w sprawie przedstawienia RIO i RPK projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 7.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 8.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 9.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 2 Uzasadnienie.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 301 w sprawie przedstawienia RIO i RPK wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023.pdf
PDFuchw. nr 301 zalacznik - uzasadnienie do WPF 2016.pdf
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 0.pdf
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 3.pdf
PDFuchw. nr 302 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 302 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 303 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 303 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 303 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 304 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 304 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 305 w sprawie przyznania dofinansowania z programu Aktywny Samorząd - moduł I.pdf
PDFuchw. nr 305 zalacznik..pdf
PDFuchw. nr 306 w sprawie powołania i ustalenia Komisji Konkursowej porady prawne 2015.pdf
PDFuchw. nr 307 w sprawie sprawozdania Do Shotokan Enso.pdf
PDFuchw. nr 308 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KOKSOWNIK Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 309 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego Klubu Karate - Do ENSO.pdf
PDFuchw. nr 310 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS Suples.pdf
PDFuchw. nr 311 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Związku Śląskich Kobiet Wiejskich.pdf
PDFuchw. nr 312 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Fundacji Dawne Komputery i Gry.pdf
PDFuchw. nr 313 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania CIS.pdf
PDFuchw. nr 314 w sprawie użytkowania - szpital KCZ i ZOL.pdf
PDFuchw. nr 315 w sprawie sporządzenia wykazu szpital i zol.pdf
PDFuchw. nr 316 w sprawie zmiany warunków użytkowania KCZ Szkolna.pdf
PDFuchw. nr 317 w sprawie zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej.pdf
PDFuchw. nr 317 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 318 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFuchw. nr 318 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 319 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 319 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 320 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia w 2015 roku zobowiązań.pdf
PDFuchw. nr 320 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 321 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu prac związanych z drogami powiatowymi w 2015 r.pdf
PDFuchw. nr 322 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 322 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 322 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 322 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 323 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 323 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 323 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 323 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 324 w sprawie okreslenia szczegolowych zasad i trybu przyznawania nagrody.pdf
PDFuchw. nr 325 w sprawie rozliczenia dotacji dla Policji.pdf
PDFuchw. nr 326 w sprawie regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze.pdf
PDFuchw. nr 326 zalacznik - regulamin.pdf
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 1 do regulaminu.pdf
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 2 do regulaminu.pdf
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 3 do regulaminu.pdf
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 4 do regulaminu.pdf
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 5 do regulaminu.pdf
PDFuchw. nr 327 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na punkty Porad Prawnych w 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 327 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 328 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 328 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 328 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 328 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 329 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 329 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 329 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 329 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 330 w sprawie przedłożenie projektu budżetu Radzie i RIO.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 7.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 8.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 9.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 331 w sprawie przedłożenie WPF Radzie i RIO.pdf
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1. cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1. cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1. cz. 3.pdf
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 332 w sprawie zaopiniowania POŚ dla Gm. Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 333 w sprawie zm. uchwały w sprawie zmian w preliminarzu WTZ ze środków PFRON.pdf
PDFuchw. nr 333 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 334 w sprawie zm. uchw. w sprawie opracowania planu prac dróg pow. w 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 335 w sprawie Aktywny Samorz. podział środków moduł I - wydatki bieżące.pdf
PDFuchw. nr 335 zalacznik..pdf
PDFuchw. nr 336 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Ludowego Zespołu Sportowego.pdf
PDFuchw. nr 337 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krapkoiwckiego Stowarzyszenia Oswiatowego.pdf
PDFuchw. nr 338 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Chorągiew Opolska ZHP.pdf
PDFuchw. nr 339 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego Chorągiew Opolska ZHP- ekologia.pdf
PDFuchw. nr 340 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego Chorągiew Opolska ZHP- kultura.pdf
PDFuchw. nr 341 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Górażdże.pdf
PDFuchw. nr 342 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Kórnica - Nowy Dwór.pdf
PDFuchw. nr 343 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 344 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 344 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 344 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 344 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 345 w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych.pdf
PDFuchw. nr 345 zalacznik cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 345 zalacznik cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 345 zalacznik cz. 3.pdf
PDFuchw. nr 346 w sprawie zmiany uchw. w sprawie przedłożenie projektu budżetu Radzie i RIO.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 7.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 8.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 9.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 347 w sprawie przedstawienia RIO I RPK WPF na lata 2016 - 2023.pdf
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 348 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 348 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 348 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 349 w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2023.pdf
PDFuchw. nr 349 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 349 załącznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 350 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 350 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 350 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 351 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 351 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 351 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 352 w sprawie zmiany uchw. w sprawie planu prac na drogach powiatowych w 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 353 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga 1207 O Błazejowice - Smolarnia.pdf
PDFuchw. nr 354 w sprawie podwyższenia środka trwalego droga nr 1454 O Rozwadza - Dąbrówka.pdf
PDFuchw. nr 355 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia Etap II.pdf
PDFuchw. nr 356 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga nr 1833 O Racławiczki - Strzeleczki.pdf
PDFuchw. nr 357 w sprawie podwyższenia środka trwałego budynek ZSZ im. Piastów Opolskich.pdf
PDFuchw. nr 358 w sprawie podziału środków Aktywny Samorząd moduł II - II transza.pdf
PDFuchw. nr 358 zalacznik..pdf
PDFuchw. nr 359 w sprawie rozliczenia dotacji na prace restauratorskie organów kościoła parafialnego w Gogolinie.pdf
PDFuchw. nr 360 w sprawie rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie elementów ołtarza w kościele w Rogowie Op..pdf
PDFuchw. nr 361 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 361 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 361 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 361_1 w sprawie zaliczkowego fin. pomocy prawnej.pdf
PDFuchw. nr 362 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 362 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 362 zalacznik nr 2.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2016
  przez: Magdalena Woźny
 • opublikowano:
  18-07-2016 12:49
  przez: Magdalena Woźny
 • zmodyfikowano:
  18-07-2016 12:49
  przez: Magdalena Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1092
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl