Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2015 kwartał IV - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 275 w sprawie zmiany budżetu na 20015 r..pdf (32,42KB)
PDFuchw. nr 275 zalacznik nr 1.pdf (36,57KB)
PDFuchw. nr 275 zalacznik nr 2.pdf (34,79KB)
PDFuchw. nr 275 zalacznik nr 3.pdf (36,32KB)
PDFuchw. nr 276 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,94KB)
PDFuchw. nr 276 zalacznik nr 1.pdf (30,55KB)
PDFuchw. nr 276 zalacznik nr 2.pdf (42,54KB)
PDFuchw. nr 276 zalacznik nr 3.pdf (39,10KB)
PDFuchw. nr 277 w sprawie ustalenie warunkow I przetargu.pdf (42,53KB)
PDFuchw. nr 278 w sprawie ogłoszenie I przetargu.pdf (47,20KB)
PDFuchw. nr 278 zalacznik.pdf (31,59KB)
PDFuchw. nr 279 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (42,87KB)
PDFuchw. nr 280 w sprawie zatw. sprawozdania KS Górażdże.pdf (40,44KB)
PDFuchw. nr 281 w sprawie zatw. sprawozdania IRON MAN.pdf (32,72KB)
PDFuchw. nr 282 w sprawie zatw. sprawozdania KS Górażdże.pdf (33,02KB)
PDFuchw. nr 283 w sprawie zatw. sprawozdania KS Unia Krapkowice.pdf (31,72KB)
PDFuchw. nr 284 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r.pdf (32,45KB)
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 1.pdf (44,54KB)
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 2.pdf (39,97KB)
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 3.pdf (36,36KB)
PDFuchw. nr 284 zalacznik nr 4.pdf (37,22KB)
PDFuchw. nr 285 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,95KB)
PDFuchw. nr 285 zalacznik nr 1.pdf (39,14KB)
PDFuchw. nr 285 zalacznik nr 2.pdf (59,13KB)
PDFuchw. nr 285 zalacznik nr 3.pdf (42,25KB)
PDFuchw. nr 286 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowowego nauczyciela.pdf (31,57KB)
PDFuchw. nr 287 w sprawie wykonania budżetu za III kwartał 2015.pdf (44,27KB)
PDFuchw. nr 287 zalacznik.pdf (80,46KB)
PDFuchw. nr 288 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (31,58KB)
PDFuchw. nr 288 zalacznik nr 1.pdf (36,00KB)
PDFuchw. nr 288 zalacznik nr 2.pdf (43,18KB)
PDFuchw. nr 288 zalacznik nr 3.pdf (36,35KB)
PDFuchw. nr 289 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,94KB)
PDFuchw. nr 289 zalacznik nr 1.pdf (30,17KB)
PDFuchw. nr 289 zalacznik nr 2.pdf (47,99KB)
PDFuchw. nr 289 zalacznik nr 3.pdf (41,72KB)
PDFuchw. nr 290 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf (35,53KB)
PDFuchw. nr 290 zalacznik.pdf (47,62KB)
PDFuchw. nr 291 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2023.pdf (29,36KB)
PDFuchw. nr 291 zalacznik nr 1.pdf (89,76KB)
PDFuchw. nr 291 zalacznik nr 2.pdf (31,92KB)
PDFuchw. nr 292 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej.pdf (31,20KB)
PDFuchw. nr 292 zalacznik.pdf (68,60KB)
PDFuchw. nr 293 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski.pdf (39,64KB)
PDFuchw. nr 294 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego Pila Vinco.pdf (33,50KB)
PDFuchw. nr 295 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Mosznej.pdf (32,54KB)
PDFuchw. nr 296 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Opolskiego Klubu Taekwon-Do.pdf (32,98KB)
PDFuchw. nr 297 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (32,99KB)
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 1.pdf (40,20KB)
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 2.pdf (49,93KB)
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 3.pdf (36,30KB)
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 4.pdf (36,36KB)
PDFuchw. nr 297 zalacznik nr 5.pdf (37,18KB)
PDFuchw. nr 298 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf (36,64KB)
PDFuchw. nr 298 zalacznik nr 1.pdf (34,14KB)
PDFuchw. nr 298 zalacznik nr 2.pdf (52,76KB)
PDFuchw. nr 298 zalacznik nr 3.pdf (44,26KB)
PDFuchw. nr 299 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu prac na drogach powiatowych w 2015 r.pdf (34,26KB)
PDFuchw. nr 300 w sprawie przedstawienia RIO i RPK projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (31,93KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf (40,56KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf (54,67KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf (41,90KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf (39,11KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf (20,93KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf (40,80KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf (54,13KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 7.pdf (27,49KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 8.pdf (36,07KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 1 cz. 9.pdf (20,82KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 2 Uzasadnienie.pdf (92,53KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 3.pdf (119,17KB)
PDFuchw. nr 300 zalacznik nr 4.pdf (20,36KB)
PDFuchw. nr 301 w sprawie przedstawienia RIO i RPK wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023.pdf (29,56KB)
PDFuchw. nr 301 zalacznik - uzasadnienie do WPF 2016.pdf (23,03KB)
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 0.pdf (21,45KB)
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 1.pdf (87,04KB)
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 2.pdf (84,26KB)
PDFuchw. nr 301 zalacznik cz. 3.pdf (34,23KB)
PDFuchw. nr 302 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf (35,34KB)
PDFuchw. nr 302 zalacznik.pdf (22,96KB)
PDFuchw. nr 303 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (30,49KB)
PDFuchw. nr 303 zalacznik nr 1.pdf (31,36KB)
PDFuchw. nr 303 zalacznik nr 2.pdf (43,12KB)
PDFuchw. nr 304 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 r..pdf (40,63KB)
PDFuchw. nr 304 zalacznik.pdf (42,26KB)
PDFuchw. nr 305 w sprawie przyznania dofinansowania z programu Aktywny Samorząd - moduł I.pdf (34,69KB)
PDFuchw. nr 305 zalacznik..pdf (20,08KB)
PDFuchw. nr 306 w sprawie powołania i ustalenia Komisji Konkursowej porady prawne 2015.pdf (39,48KB)
PDFuchw. nr 307 w sprawie sprawozdania Do Shotokan Enso.pdf (39,56KB)
PDFuchw. nr 308 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KOKSOWNIK Zdzieszowice.pdf (39,51KB)
PDFuchw. nr 309 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego Klubu Karate - Do ENSO.pdf (32,92KB)
PDFuchw. nr 310 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MKS Suples.pdf (39,77KB)
PDFuchw. nr 311 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Związku Śląskich Kobiet Wiejskich.pdf (34,56KB)
PDFuchw. nr 312 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Fundacji Dawne Komputery i Gry.pdf (33,45KB)
PDFuchw. nr 313 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania CIS.pdf (33,46KB)
PDFuchw. nr 314 w sprawie użytkowania - szpital KCZ i ZOL.pdf (41,79KB)
PDFuchw. nr 315 w sprawie sporządzenia wykazu szpital i zol.pdf (33,52KB)
PDFuchw. nr 316 w sprawie zmiany warunków użytkowania KCZ Szkolna.pdf (42,79KB)
PDFuchw. nr 317 w sprawie zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej.pdf (31,35KB)
PDFuchw. nr 317 zalacznik.pdf (24,57KB)
PDFuchw. nr 318 w sprawie zmiany budżetu.pdf (30,53KB)
PDFuchw. nr 318 zalacznik.pdf (40,62KB)
PDFuchw. nr 319 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (40,57KB)
PDFuchw. nr 319 zalacznik.pdf (54,46KB)
PDFuchw. nr 320 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia w 2015 roku zobowiązań.pdf (34,05KB)
PDFuchw. nr 320 zalacznik.pdf (23,71KB)
PDFuchw. nr 321 w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu prac związanych z drogami powiatowymi w 2015 r.pdf (34,34KB)
PDFuchw. nr 322 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.pdf (31,87KB)
PDFuchw. nr 322 zalacznik nr 1.pdf (36,32KB)
PDFuchw. nr 322 zalacznik nr 2.pdf (35,18KB)
PDFuchw. nr 322 zalacznik nr 3.pdf (36,27KB)
PDFuchw. nr 323 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 rok.pdf (36,58KB)
PDFuchw. nr 323 zalacznik nr 1.pdf (30,48KB)
PDFuchw. nr 323 zalacznik nr 2.pdf (42,48KB)
PDFuchw. nr 323 zalacznik nr 3.pdf (41,11KB)
PDFuchw. nr 324 w sprawie okreslenia szczegolowych zasad i trybu przyznawania nagrody.pdf (31,77KB)
PDFuchw. nr 325 w sprawie rozliczenia dotacji dla Policji.pdf (32,08KB)
PDFuchw. nr 326 w sprawie regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze.pdf (35,04KB)
PDFuchw. nr 326 zalacznik - regulamin.pdf (89,63KB)
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 1 do regulaminu.pdf (55,20KB)
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 2 do regulaminu.pdf (36,29KB)
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 3 do regulaminu.pdf (106,27KB)
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 4 do regulaminu.pdf (32,34KB)
PDFuchw. nr 326 załącznik nr 5 do regulaminu.pdf (31,96KB)
PDFuchw. nr 327 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na punkty Porad Prawnych w 2016 r.pdf (33,47KB)
PDFuchw. nr 327 zalacznik.pdf (20,32KB)
PDFuchw. nr 328 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (31,98KB)
PDFuchw. nr 328 zalacznik nr 1.pdf (36,01KB)
PDFuchw. nr 328 zalacznik nr 2.pdf (48,53KB)
PDFuchw. nr 328 zalacznik nr 3.pdf (37,15KB)
PDFuchw. nr 329 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (29,90KB)
PDFuchw. nr 329 zalacznik nr 1.pdf (30,21KB)
PDFuchw. nr 329 zalacznik nr 2.pdf (56,87KB)
PDFuchw. nr 329 zalacznik nr 3.pdf (39,84KB)
PDFuchw. nr 330 w sprawie przedłożenie projektu budżetu Radzie i RIO.pdf (31,53KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf (40,57KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf (54,72KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf (41,96KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf (39,44KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf (20,97KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf (39,51KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf (54,18KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 7.pdf (27,49KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 8.pdf (36,11KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 1 cz. 9.pdf (20,84KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 2.pdf (93,55KB)
PDFuchw. nr 330 zalacznik nr 3.pdf (27,11KB)
PDFuchw. nr 331 w sprawie przedłożenie WPF Radzie i RIO.pdf (30,61KB)
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf (19,29KB)
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1. cz. 1.pdf (87,20KB)
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1. cz. 2.pdf (84,88KB)
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 1. cz. 3.pdf (35,38KB)
PDFuchw. nr 331 zalacznik nr 2.pdf (33,45KB)
PDFuchw. nr 332 w sprawie zaopiniowania POŚ dla Gm. Zdzieszowice.pdf (31,13KB)
PDFuchw. nr 333 w sprawie zm. uchwały w sprawie zmian w preliminarzu WTZ ze środków PFRON.pdf (40,35KB)
PDFuchw. nr 333 zalacznik.pdf (35,79KB)
PDFuchw. nr 334 w sprawie zm. uchw. w sprawie opracowania planu prac dróg pow. w 2015 r..pdf (34,24KB)
PDFuchw. nr 335 w sprawie Aktywny Samorz. podział środków moduł I - wydatki bieżące.pdf (34,63KB)
PDFuchw. nr 335 zalacznik..pdf (13,48KB)
PDFuchw. nr 336 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Ludowego Zespołu Sportowego.pdf (32,50KB)
PDFuchw. nr 337 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krapkoiwckiego Stowarzyszenia Oswiatowego.pdf (33,24KB)
PDFuchw. nr 338 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Chorągiew Opolska ZHP.pdf (39,90KB)
PDFuchw. nr 339 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego Chorągiew Opolska ZHP- ekologia.pdf (39,32KB)
PDFuchw. nr 340 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego Chorągiew Opolska ZHP- kultura.pdf (39,29KB)
PDFuchw. nr 341 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Górażdże.pdf (40,74KB)
PDFuchw. nr 342 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Kórnica - Nowy Dwór.pdf (39,43KB)
PDFuchw. nr 343 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (32,58KB)
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 1.pdf (29,27KB)
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 2.pdf (36,32KB)
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 3.pdf (36,29KB)
PDFuchw. nr 343 zalacznik nr 4.pdf (37,17KB)
PDFuchw. nr 344 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (36,68KB)
PDFuchw. nr 344 zalacznik nr 1.pdf (23,44KB)
PDFuchw. nr 344 zalacznik nr 2.pdf (50,99KB)
PDFuchw. nr 344 zalacznik nr 3.pdf (29,62KB)
PDFuchw. nr 345 w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych.pdf (31,64KB)
PDFuchw. nr 345 zalacznik cz. 1.pdf (43,97KB)
PDFuchw. nr 345 zalacznik cz. 2.pdf (89,57KB)
PDFuchw. nr 345 zalacznik cz. 3.pdf (19,33KB)
PDFuchw. nr 346 w sprawie zmiany uchw. w sprawie przedłożenie projektu budżetu Radzie i RIO.pdf (31,67KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf (40,56KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf (54,69KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf (41,89KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf (39,12KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 4.pdf (20,90KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 5.pdf (39,44KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 6.pdf (54,15KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 7.pdf (27,42KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 8.pdf (36,03KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 1 cz. 9.pdf (20,76KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 2.pdf (93,41KB)
PDFuchw. nr 346 zalacznik nr 3.pdf (28,98KB)
PDFuchw. nr 347 w sprawie przedstawienia RIO I RPK WPF na lata 2016 - 2023.pdf (30,73KB)
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 0.pdf (19,30KB)
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 1.pdf (87,20KB)
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 2.pdf (84,90KB)
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 1 cz. 3.pdf (35,35KB)
PDFuchw. nr 347 zalacznik nr 2.pdf (34,88KB)
PDFuchw. nr 348 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (40,79KB)
PDFuchw. nr 348 zalacznik nr 1.pdf (55,04KB)
PDFuchw. nr 348 zalacznik nr 2.pdf (58,54KB)
PDFuchw. nr 349 w sprawie zmiany WPF na lata 2015 - 2023.pdf (29,32KB)
PDFuchw. nr 349 zalacznik nr 1.pdf (90,98KB)
PDFuchw. nr 349 załącznik nr 2.pdf (26,88KB)
PDFuchw. nr 350 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (31,80KB)
PDFuchw. nr 350 zalacznik nr 1.pdf (46,99KB)
PDFuchw. nr 350 zalacznik nr 2.pdf (36,29KB)
PDFuchw. nr 351 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (36,60KB)
PDFuchw. nr 351 zalacznik nr 1.pdf (50,41KB)
PDFuchw. nr 351 zalacznik nr 2.pdf (30,94KB)
PDFuchw. nr 352 w sprawie zmiany uchw. w sprawie planu prac na drogach powiatowych w 2015 r..pdf (34,28KB)
PDFuchw. nr 353 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga 1207 O Błazejowice - Smolarnia.pdf (40,69KB)
PDFuchw. nr 354 w sprawie podwyższenia środka trwalego droga nr 1454 O Rozwadza - Dąbrówka.pdf (40,61KB)
PDFuchw. nr 355 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia Etap II.pdf (40,82KB)
PDFuchw. nr 356 w sprawie podwyższenia środka trwałego droga nr 1833 O Racławiczki - Strzeleczki.pdf (34,72KB)
PDFuchw. nr 357 w sprawie podwyższenia środka trwałego budynek ZSZ im. Piastów Opolskich.pdf (34,72KB)
PDFuchw. nr 358 w sprawie podziału środków Aktywny Samorząd moduł II - II transza.pdf (41,22KB)
PDFuchw. nr 358 zalacznik..pdf (20,92KB)
PDFuchw. nr 359 w sprawie rozliczenia dotacji na prace restauratorskie organów kościoła parafialnego w Gogolinie.pdf (31,85KB)
PDFuchw. nr 360 w sprawie rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie elementów ołtarza w kościele w Rogowie Op..pdf (32,60KB)
PDFuchw. nr 361 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.pdf (31,80KB)
PDFuchw. nr 361 zalacznik nr 1.pdf (36,32KB)
PDFuchw. nr 361 zalacznik nr 2.pdf (36,47KB)
PDFuchw. nr 361_1 w sprawie zaliczkowego fin. pomocy prawnej.pdf (36,68KB)
PDFuchw. nr 362 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (36,57KB)
PDFuchw. nr 362 zalacznik nr 1.pdf (33,60KB)
PDFuchw. nr 362 zalacznik nr 2.pdf (38,42KB)