Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2015 kwartał II - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 105 w sprawie sprawozd.ania rocznego WTZ za 2014 r..pdf (37,17KB)
PDFuchw. nr 105 zalacznik - WTZ sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej za 2014.pdf (135,55KB)
PDFuchw. nr 106 w sprawie podzialu srodkow PFRON na WTZ.pdf (39,44KB)
PDFuchw. nr 106 zalacznik do uchwały PFRON.pdf (35,97KB)
PDFuchw. nr 107 w sprawie popdwyzszenie srodka (...)droga powiatowa nr 1837 O Dobra – Rzepcze.pdf (40,70KB)
PDFuchw. nr 108 w sprawie popdwyzszenie srode k(...) droga powiatowa nr 1832 O Gogolin – Chorula;.pdf (40,70KB)
PDFuchw. nr 109 w sprawie rozliczenia dotacji - LZS Stradunia.pdf (32,66KB)
PDFuchw. nr 110 w sprawie rozliczenia dotacji - LUKS Winner.pdf (32,48KB)
PDFuchw. nr 111 w sprawie rozliczenia dotacji LZS Kórnica-Nowy Dwór.pdf (32,29KB)
PDFuchw. nr 112 w sprawie rozliczenia dotacji ZKS Górażdże.pdf (33,29KB)
PDFuchw. nr 113 w sprawie rozliczenia dotacji - LZS Racławiczki.pdf (32,12KB)
PDFuchw. nr 114 w sprawie zmiany uchwaly (...)z zakresu ochrony srodowiska oraz udzielenie dotacji z budzetu (...).pdf (41,28KB)
PDFuchw. nr 115 w sprawie wyboru ofert (...)na realizacje zadan w obszarze nauki (...) edukacji.pdf (34,56KB)
PDFuchw. nr 115 zalacznik - edukacja.pdf (21,60KB)
PDFuchw. nr 116 w sprawie wyboru ofert (...)na realizacje zadan w obszarze (...) ekologii.pdf (34,46KB)
PDFuchw. nr 116 zalacznik - ekologia.pdf (24,92KB)
PDFuchw. nr 117 w sprawie wyboru ofert (...)na realizacje zadan w obszarze (...) kultury fizycznej.pdf (33,81KB)
PDFuchw. nr 117 zalacznik - sport.pdf (46,31KB)
PDFuchw. nr 118 w sprawie zmiany budzetu.pdf (31,86KB)
PDFuchw. nr 118 zalacznik nr 1.pdf (30,69KB)
PDFuchw. nr 118 zalacznik nr 2.pdf (42,76KB)
PDFuchw. nr 119 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu powiatu krapkowickiego na 2015 rok.pdf (42,07KB)
PDFuchw. nr 119 Zalacznik nr 1.pdf (33,84KB)
PDFuchw. nr 119 Zalacznik nr 2.pdf (31,84KB)
PDFuchw. nr 120 w sprawie zmiany (...) remonty drog w 2015 r..pdf (33,54KB)
PDFuchw. nr 121 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w NZW KCZ.pdf (44,23KB)
PDFuchw. nr 122 w sprawie uchwalenia regulamin organiz. PCPR.pdf (34,98KB)
PDFuchw. nr 122 zalacznik regulamin organiz. PCPR.pdf (110,51KB)
PDFuchw. nr 122 zalacznik schemat organizacyjny -.pdf (39,97KB)
PDFuchw. nr 123 w sprawie wyrazenia zgody na remont w DPS ANNA.pdf (35,03KB)
PDFuchw. nr 124 w sprawie zmiany budżetu (1), zalacznik nr 1.pdf (41,80KB)
PDFuchw. nr 125 w sprawie zmiany planu finansowego, zalacznik nr 1.pdf (53,13KB)
PDFuchw. nr 126 w sprawie zmiany uchwały nr 54 z 2015 ZPK.pdf (34,07KB)
PDFuchw. nr 127 w sprawie powołania przedstawicieli ZPK do udziału w w komisji inwentaryzacyjnej.pdf (32,09KB)
PDFuchw. nr 128 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf (30,31KB)
PDFuchw. nr 128 zalacznik nr 1.pdf (37,77KB)
PDFuchw. nr 128 zalacznik nr 2.pdf (31,37KB)
PDFuchw. nr 129 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf (41,14KB)
PDFuchw. nr 129 zalacznik nr 1.pdf (37,42KB)
PDFuchw. nr 129 zalacznik nr 2.pdf (30,37KB)
PDFuchw. nr 130 w sprawie podania do publicznej wiadomości I kwartalu 2015 r..pdf (44,91KB)
PDFuchw. nr 130 zalacznik nr 1.pdf (76,68KB)
PDFuchw. nr 130 zalacznik nr 2.pdf (50,26KB)
PDFuchw. nr 131 w sprawie opinii dla Gmina Strzeleczki - pozbawienie drogii kategorii.pdf (30,15KB)
PDFuchw. nr 132 w srawie wyrażenia zgody na projekt ZSSpecjalnych.pdf (31,56KB)
PDFuchw. nr 133 w sprawie wyrażenia zgody na projekt ZS w Zdzieszowicach.pdf (31,37KB)
PDFuchw. nr 134 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu na 2015 r - po radzie.pdf (41,96KB)
PDFuchw. nr 134 zalacznik nr 1.pdf (38,71KB)
PDFuchw. nr 134 zalacznik nr 2.pdf (44,37KB)
PDFuchw. nr 135 w sprawie zmiany WPF-po radzie.pdf (29,29KB)
PDFuchw. nr 135 zalacznik nr 1.pdf (320,44KB)
PDFuchw. nr 135 zalacznik nr 2.pdf (25,23KB)
PDFuchw. nr 136 w sprawie zwol. część. z realiz. zajęć dyr. Kiliński 2015-2016.pdf (33,45KB)
PDFuchw. nr 137w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Zamek 2015-2016.pdf (32,61KB)
PDFuchw. nr 138 w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Zdzieszowice 2015-2016.pdf (33,12KB)
PDFuchw. nr 139 w sprawie przyjmowania dofinansowania ,,Aktywny Samorząd'' 2015.pdf (33,93KB)
PDFuchw. nr 139 zalacznik - zasady.pdf (137,50KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 1 do zasad (ocena merytoryczna).pdf (46,09KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 10 do zasad.pdf (201,72KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 2 do zasad.pdf (119,45KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 3 do zasad.pdf (123,61KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 4 do zasad.pdf (88,99KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 5 do zasad.pdf (84,38KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 6 do zasad.pdf (86,52KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 7 do zasad.pdf (81,85KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 8 do zasad.pdf (84,59KB)
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 9 do zasad.pdf (78,43KB)
PDFuchw. nr 140 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Koksownik Zdzieszowice.pdf (32,39KB)
PDFuchw. nr 141 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Łowkowice.pdf (32,25KB)
PDFuchw. nr 142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Spiders Krapkowice.pdf (32,83KB)
PDFuchw. nr 143 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Huragan Kamionek.pdf (32,77KB)
PDFuchw. nr 144 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.pdf (30,78KB)
PDFuchw. nr 144 załącznik nr 1.pdf (41,74KB)
PDFuchw. nr 144 załącznik nr 2.pdf (39,72KB)
PDFuchw. nr 145 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,38KB)
PDFuchw. nr 145 załącznik nr 1.pdf (35,87KB)
PDFuchw. nr 145 załącznik nr 2.pdf (41,56KB)
PDFuchw. nr 146 sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2015 roku.pdf (34,58KB)
PDFuchw. nr 147 w sprawie zmiany preliminarza 2015 r..pdf (40,32KB)
PDFuchw. nr 147 zalacznik nr 1.pdf (27,00KB)
PDFuchw. nr 147 zalacznik nr 2.pdf (28,07KB)
PDFuchw. nr 147 zalacznik nr 3.pdf (22,69KB)
PDFuchw. nr 148 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf (31,15KB)
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 1.pdf (928,71KB)
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 2.pdf (1,52MB)
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 3.pdf (1,05MB)
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 4.pdf (65,71KB)
PDFuchw. nr 149 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.pdf (35,34KB)
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 1.pdf (76,74KB)
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 2.pdf (35,67KB)
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 3.pdf (32,11KB)
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 4.pdf (31,92KB)
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 5.pdf (27,02KB)
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 6.pdf (60,40KB)
PDFuchw. nr 150 w sprawie Aktywny Samorzorząd 2015 r. moduł II.pdf (41,18KB)
PDFuchw. nr 150 zalacznik.pdf (29,74KB)
PDFuchw. nr 151 w sprawie zmiany uchwaly dot. pelnomocnictwa dla dyr. PUP.pdf (29,73KB)
PDFuchw. nr 151 zalacznik.pdf (58,08KB)
PDFuchw. nr 152 w sprawie pozbawienie drogii kategorii Gminy Strzeleczki.pdf (31,71KB)
PDFuchw. nr 153 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania UKS Spiders Krapkowice 2014.pdf (39,11KB)
PDFuchw. nr 154 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Korona Krępna 2014.pdf (32,33KB)
PDFuchw. nr 155 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (47,22KB)
PDFuchw. nr 155 zalacznik nr 1.pdf (31,45KB)
PDFuchw. nr 155 zalacznik nr 2.pdf (31,02KB)
PDFuchw. nr 156 w sprawie zmiany WPF.pdf (29,25KB)
PDFuchw. nr 156 zalacznik nr 1.pdf (329,07KB)
PDFuchw. nr 156 zalacznik nr 2.pdf (25,28KB)
PDFuchw. nr 157 w sprawie wyrazenia zgody na zmianę warunków użytkowania KCZ.pdf (43,21KB)
PDFuchw. nr 158 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.pdf (33,67KB)
PDFuchw. nr 159 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Ludowego Zespołu Sportowego Kramołów.pdf (32,21KB)
PDFuchw. nr 160 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf (31,58KB)
PDFuchw. nr 160 zalacznik nr 1.pdf (36,68KB)
PDFuchw. nr 160 zalacznik nr 2.pdf (21,36KB)
PDFuchw. nr 161 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf (42,36KB)
PDFuchw. nr 161 zalacznik nr 1.pdf (51,58KB)
PDFuchw. nr 161 zalacznik nr 2.pdf (40,18KB)
PDFuchw. nr 162 w sprawie ustalenia odpłatności za obóz piłkarski.pdf (37,75KB)
PDFuchw. nr 163 w sprawie rozliczenia dotacji dla LKS Górnik Januszkowice.pdf (32,43KB)
PDFuchw. nr 164 w sprawie rozliczenia dotacji LZS Dąbrówka Górna.pdf (32,40KB)
PDFuchw. nr 165 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania na ZZW KCZ Sp. z.o.o.pdf (36,75KB)
PDFuchw. nr 165 zalacznik nr 1.pdf (60,95KB)
PDFuchw. nr 165 zalacznik nr 2.pdf (15,00KB)
PDFuchw. nr 166 w sprawie otwartego konkurs na sport na rok 2015.pdf (37,58KB)
PDFuchw. nr 166 załącznik.pdf (64,46KB)
PDFuchw. nr 167 w sprawie zmiany planu finansowego 2015.pdf (40,93KB)
PDFuchw. nr 167 zalacznik nr 1.pdf (44,86KB)
PDFuchw. nr 167 zalacznik nr 2.pdf (44,46KB)
PDFuchw. nr 168 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2023.pdf (29,35KB)
PDFuchw. nr 168 zalacznik nr 1.pdf (317,33KB)
PDFuchw. nr 168 zalacznik nr 2.pdf (25,13KB)