Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2015 kwartał II - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 105 w sprawie sprawozd.ania rocznego WTZ za 2014 r..pdf
PDFuchw. nr 105 zalacznik - WTZ sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej za 2014.pdf
PDFuchw. nr 106 w sprawie podzialu srodkow PFRON na WTZ.pdf
PDFuchw. nr 106 zalacznik do uchwały PFRON.pdf
PDFuchw. nr 107 w sprawie popdwyzszenie srodka (...)droga powiatowa nr 1837 O Dobra – Rzepcze.pdf
PDFuchw. nr 108 w sprawie popdwyzszenie srode k(...) droga powiatowa nr 1832 O Gogolin – Chorula;.pdf
PDFuchw. nr 109 w sprawie rozliczenia dotacji - LZS Stradunia.pdf
PDFuchw. nr 110 w sprawie rozliczenia dotacji - LUKS Winner.pdf
PDFuchw. nr 111 w sprawie rozliczenia dotacji LZS Kórnica-Nowy Dwór.pdf
PDFuchw. nr 112 w sprawie rozliczenia dotacji ZKS Górażdże.pdf
PDFuchw. nr 113 w sprawie rozliczenia dotacji - LZS Racławiczki.pdf
PDFuchw. nr 114 w sprawie zmiany uchwaly (...)z zakresu ochrony srodowiska oraz udzielenie dotacji z budzetu (...).pdf
PDFuchw. nr 115 w sprawie wyboru ofert (...)na realizacje zadan w obszarze nauki (...) edukacji.pdf
PDFuchw. nr 115 zalacznik - edukacja.pdf
PDFuchw. nr 116 w sprawie wyboru ofert (...)na realizacje zadan w obszarze (...) ekologii.pdf
PDFuchw. nr 116 zalacznik - ekologia.pdf
PDFuchw. nr 117 w sprawie wyboru ofert (...)na realizacje zadan w obszarze (...) kultury fizycznej.pdf
PDFuchw. nr 117 zalacznik - sport.pdf
PDFuchw. nr 118 w sprawie zmiany budzetu.pdf
PDFuchw. nr 118 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 118 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 119 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu powiatu krapkowickiego na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 119 Zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 119 Zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 120 w sprawie zmiany (...) remonty drog w 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 121 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w NZW KCZ.pdf
PDFuchw. nr 122 w sprawie uchwalenia regulamin organiz. PCPR.pdf
PDFuchw. nr 122 zalacznik regulamin organiz. PCPR.pdf
PDFuchw. nr 122 zalacznik schemat organizacyjny -.pdf
PDFuchw. nr 123 w sprawie wyrazenia zgody na remont w DPS ANNA.pdf
PDFuchw. nr 124 w sprawie zmiany budżetu (1), zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 125 w sprawie zmiany planu finansowego, zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 126 w sprawie zmiany uchwały nr 54 z 2015 ZPK.pdf
PDFuchw. nr 127 w sprawie powołania przedstawicieli ZPK do udziału w w komisji inwentaryzacyjnej.pdf
PDFuchw. nr 128 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 128 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 128 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 129 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 129 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 129 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 130 w sprawie podania do publicznej wiadomości I kwartalu 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 130 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 130 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 131 w sprawie opinii dla Gmina Strzeleczki - pozbawienie drogii kategorii.pdf
PDFuchw. nr 132 w srawie wyrażenia zgody na projekt ZSSpecjalnych.pdf
PDFuchw. nr 133 w sprawie wyrażenia zgody na projekt ZS w Zdzieszowicach.pdf
PDFuchw. nr 134 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu na 2015 r - po radzie.pdf
PDFuchw. nr 134 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 134 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 135 w sprawie zmiany WPF-po radzie.pdf
PDFuchw. nr 135 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 135 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 136 w sprawie zwol. część. z realiz. zajęć dyr. Kiliński 2015-2016.pdf
PDFuchw. nr 137w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Zamek 2015-2016.pdf
PDFuchw. nr 138 w sprawie zwol. z realiz. zajęć dyr. Zdzieszowice 2015-2016.pdf
PDFuchw. nr 139 w sprawie przyjmowania dofinansowania ,,Aktywny Samorząd'' 2015.pdf
PDFuchw. nr 139 zalacznik - zasady.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 1 do zasad (ocena merytoryczna).pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 10 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 2 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 3 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 4 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 5 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 6 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 7 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 8 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 139 załącznik nr 9 do zasad.pdf
PDFuchw. nr 140 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Koksownik Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 141 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Łowkowice.pdf
PDFuchw. nr 142 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Spiders Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 143 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Huragan Kamionek.pdf
PDFuchw. nr 144 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 144 załącznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 144 załącznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 145 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 145 załącznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 145 załącznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 146 sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2015 roku.pdf
PDFuchw. nr 147 w sprawie zmiany preliminarza 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 147 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 147 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 147 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 148 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 148 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 149 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.pdf
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 5.pdf
PDFuchw. nr 149 zalacznik nr 6.pdf
PDFuchw. nr 150 w sprawie Aktywny Samorzorząd 2015 r. moduł II.pdf
PDFuchw. nr 150 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 151 w sprawie zmiany uchwaly dot. pelnomocnictwa dla dyr. PUP.pdf
PDFuchw. nr 151 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 152 w sprawie pozbawienie drogii kategorii Gminy Strzeleczki.pdf
PDFuchw. nr 153 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania UKS Spiders Krapkowice 2014.pdf
PDFuchw. nr 154 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LKS Korona Krępna 2014.pdf
PDFuchw. nr 155 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 155 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 155 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 156 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFuchw. nr 156 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 156 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 157 w sprawie wyrazenia zgody na zmianę warunków użytkowania KCZ.pdf
PDFuchw. nr 158 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.pdf
PDFuchw. nr 159 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Ludowego Zespołu Sportowego Kramołów.pdf
PDFuchw. nr 160 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 160 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 160 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 161 w sprawie zmiany planu finansowego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 161 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 161 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 162 w sprawie ustalenia odpłatności za obóz piłkarski.pdf
PDFuchw. nr 163 w sprawie rozliczenia dotacji dla LKS Górnik Januszkowice.pdf
PDFuchw. nr 164 w sprawie rozliczenia dotacji LZS Dąbrówka Górna.pdf
PDFuchw. nr 165 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania na ZZW KCZ Sp. z.o.o.pdf
PDFuchw. nr 165 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 165 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 166 w sprawie otwartego konkurs na sport na rok 2015.pdf
PDFuchw. nr 166 załącznik.pdf
PDFuchw. nr 167 w sprawie zmiany planu finansowego 2015.pdf
PDFuchw. nr 167 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 167 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 168 w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2023.pdf
PDFuchw. nr 168 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 168 zalacznik nr 2.pdf