Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2015 kwartał I - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 39 w sprawie zawieszenia naboru wniosków w roku 2015 o udzielenie dotacji celowej.pdf (31,47KB)
PDFuchw. nr 40 w sprawie w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2015 r. zadania zwiazanego z biezaca dzialalnoscia Powiatowego Zespolu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kr-ch.pdf (32,48KB)
PDFuchw. nr 41 w sprawie upowaznienia do zawierania umow telekomunikacyjnych w imieniu Powiatu Krapkowickiego.pdf (41,11KB)
PDFuchw. nr 42 w sprawie zmiany uchw. nr 1262 ZPK z dn. 13.11.2014 r. w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwały budzetowej na 2015 r. wraz z uzasadnieniem oraz materialow infor..pdf (32,27KB)
PDFuchw. nr 42 zalacznik nr 3 - wykaz zmian.pdf (35,20KB)
PDFuchw. nr 42 zalacznika nr 2 - Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015.pdf (108,07KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - dochody.pdf (57,63KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - dochody i wydatki wykonywane na podst. porozumien.pdf (27,87KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - plan dochodow i rachunkow jednostek oswiatowych.pdf (21,30KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - przychody.pdf (27,13KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - wydatki.pdf (51,17KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - wydatki majatkowe.pdf (46,21KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dochody i wydatki z zakresu administracji rzadowej.pdf (68,23KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dochody z oplat i kar za korzyst. ze srodowiska.pdf (36,46KB)
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dotacje celowe.pdf (35,92KB)
PDFuchw. nr 42 załacznik nr 1 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 r..pdf (33,42KB)
PDFuchw. nr 43 w sprawie zmiany uchw. nr 1263 ZPK z dn. 13.11.2014 r. w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.pdf (31,29KB)
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 1 - Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (22,65KB)
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1.pdf (339,68KB)
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 2 - Wykaz zmian do projektu wpf na 2015 rok.pdf (44,32KB)
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1.pdf (152,09KB)
PDFuchw. nr 43 Załacznik nr 3 do załącznika nr 1 - Objaśnienia przyjętych wartości w WPF.pdf (34,09KB)
PDFuchw. nr 44 w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 'Budowa ciagu komunikacyjnego [...] zadanie B.pdf (37,21KB)
PDFuchw. nr 45 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow KCZ Sp. z.o.o.pdf (44,50KB)
PDFuchw. nr 46 w sprawie zmiany uchw Nr 22-2014 ZPK w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinans na realizacje zadan objetych progra Aktywny Samorzad - wydatki inwestycyjne.pdf (35,10KB)
PDFuchw. nr 46 zalacznik.pdf (24,14KB)
PDFuchw. nr 47 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza przekazanej przez Powiat Krapkowicki dotacji tytułem dofinansowania kosztow dzialalnosci WTZ.pdf (31,57KB)
PDFuchw. nr 48 w sprawie rozliczenia udzielonych w roku 2014 dotacji celowych ze srodkow budzetu powiatu krapkowickiego pochodzacych z wpływow z tytułu opłat za korzystanie ze srodowiska.pdf (44,77KB)
PDFuchw. nr 48 zalacznik.pdf (132,68KB)
PDFuchw. nr 49 w sprawie ustalenia warunków IV przetargu na zbycie nieruchomości połozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf (42,15KB)
PDFuchw. nr 50 w sprawie ogłoszenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości połozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf (61,62KB)
PDFuchw. nr 51 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci ul. Piastowska 40-42 w Krapkowicach.pdf (41,68KB)
PDFuchw. nr 52 w spawie zaopiniowania uaktualnienia przebiegu drogi wojewodzkiej nr 416 relacji Zywocice – Głogowek – Glubczyce – Kietrz – Raciborz.pdf (29,34KB)
PDFuchw. nr 53 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.pdf (28,17KB)
PDFuchw. nr 54 w sprawie opracowania planu prac związanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2015 r..pdf (33,05KB)
PDFuchw. nr 55 w sprawie w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf (30,56KB)
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 1.pdf (57,79KB)
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 2.pdf (92,03KB)
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 3.pdf (53,95KB)
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 4.pdf (36,69KB)
PDFuchw. nr 56 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r..pdf (54,91KB)
PDFuchw. nr 57 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony srodowiska oraz udzielenia dotacji z budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2015 roku.pdf (35,21KB)
PDFuchw. nr 57 zalacznik.pdf (39,17KB)
PDFuchw. nr 58 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Spiders Krapkowice.pdf (39,15KB)
PDFuchw. nr 59 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - LUKS Winner.pdf (32,85KB)
PDFuchw. nr 60 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - STODOŁA Komorniki.pdf (33,62KB)
PDFuchw. nr 61 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Uniwersytet III Wieku.pdf (32,31KB)
PDFuchw. nr 62 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego - Klub Inteligencji Katolickiej.pdf (33,10KB)
PDFuchw. nr 63 w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia z wykonania zadania publicznego z obszaru ekologii i ochrony zwierzat - Krapkowickie Stowarzyszenie Oswiatowe z siedzibą w Krapkowicach.pdf (36,47KB)
PDFuchw. nr 64 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Razem dla Obrowca.pdf (31,81KB)
PDFuchw. nr 65 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2014 r..pdf (36,68KB)
PDFuchw. nr 66 w sprawie podwyzszenia wartosci srodka trwalego stanowiacego budynek Zespolu Szkol Zawodowych im. Piastow Opolskich.pdf (46,05KB)
PDFuchw. nr 67 w sprawie zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec.pdf (38,46KB)
PDFuchw. nr 68 w sprawie przyjecia regulaminu organizacji otwartych konkursow ofert na realizacje zadan publicznych [...] zgodnie z rocznym programem wspolpracy na 2015 r..pdf (35,80KB)
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 1 - regulamin otwartych konkursow ofert.pdf (62,15KB)
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1 - wzor ogloszenia.pdf (77,69KB)
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf (24,76KB)
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1 - karta oceny formalnej.pdf (27,12KB)
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 4 do zalacznika nr 1 - karta oceny merytorycznej.pdf (30,86KB)
PDFuchw. nr 69 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (75,91KB)
PDFuchw. nr 69 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf (39,25KB)
PDFuchw. nr 70 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizacje zadan publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (83,68KB)
PDFuchw. nr 70 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf (28,95KB)
PDFuchw. nr 71 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizacje zadan publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf (83,77KB)
PDFuchw. nr 71 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf (32,96KB)
PDFuchw. nr 72 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadan publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego[..].pdf (83,25KB)
PDFuchw. nr 72 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf (27,67KB)
PDFuchw. nr 73 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, kontaktow zagranicznych [...] w roku budzetowym 2015 r..pdf (39,85KB)
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 1.pdf (22,08KB)
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 2- szkoły artystyczne.pdf (20,11KB)
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 3 - dotacje spółdzielnie socjalne.pdf (26,64KB)
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 4- kolonie i obozy.pdf (27,64KB)
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 5 - kultura bibliotek,zabytki.pdf (35,13KB)
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 6 - sport.pdf (29,00KB)
PDFuchw. nr 74 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r. wraz z zalacznikiem.pdf (42,87KB)
PDFuchw. nr 74 zalacznik nr 2.pdf (42,35KB)
PDFuchw. nr 74 zalacznik nr 3.pdf (20,79KB)
PDFuchw. nr 75 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r..pdf (62,71KB)
PDFuchw. nr 76 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r. wraz z zalacznikiem.pdf (35,77KB)
PDFuchw. nr 77 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r. wraz z zalacznikami.pdf (62,31KB)
PDFuchw. nr 78 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli [..] placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki.pdf (47,98KB)
PDFuchw. nr 79 w sprawie zmiany budzetu na 2015 rok.pdf (30,82KB)
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 1.pdf (37,79KB)
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 2.pdf (37,01KB)
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 3.pdf (42,27KB)
PDFuchw. nr 80 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 rok.pdf (77,08KB)
PDFuchw. nr 81 w sprawie przyjecia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Krapkowickiego na lata 2015-2017.pdf (42,59KB)
PDFuchw. nr 81 zalacznik nr 1.pdf (56,94KB)
PDFuchw. nr 82 w sprawie rozliczenia dotacji KCZ.pdf (32,43KB)
PDFuchw. nr 83 w sprawie powolania komisji konkursowej (...)nauki, szkolnictwa (...)oswiaty i wychowania.pdf (33,35KB)
PDFuchw. nr 84 w sprawie powolania komisji konkursowej (...) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (39,89KB)
PDFuchw. nr 85 w sprawie powolania komisji konkursowej (...) kultury, sztuki(...).pdf (32,45KB)
PDFuchw. nr 86 w sprawie powolania komisji konkursowej (...) ekologii i ochrony zwierzat (...).pdf (33,14KB)
PDFuchw. nr 87 w sprawie rozliczenia (...) Klub Karate Shotokan ENSO.pdf (31,21KB)
PDFuchw. nr 88 w sprawie wyboru wnioskow w 2015 cz.II.pdf (40,15KB)
PDFuchw. nr 88 zalacznik nr 1.pdf (42,82KB)
PDFuchw. nr 89 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok i zal nr 1.pdf (36,05KB)
PDFuchw. nr 89 zalacznik nr 2.pdf (27,24KB)
PDFuchw. nr 90 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 rok, zal nr 1,2.pdf (69,55KB)
PDFuchw. nr 91 w sprawie upoważnienia Starosty do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf (30,04KB)
PDFuchw. nr 92 w sprawie upoważnienia PUP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf (31,73KB)
PDFuchw. nr 93 w sprawie upoważnienia KP PSP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf (32,11KB)
PDFuchw. nr 94 w sprawie upoważnienia PINB do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf (31,39KB)
PDFuchw. nr 95 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyr PUP do realizacji programu (...).pdf (31,76KB)
PDFuchw. nr 95 zalacznik do uchwaly.pdf (33,11KB)
PDFuchw. nr 96 w sprawie dofinansowania doskonal. zawodowego (...) E. Krępa.pdf (31,30KB)
PDFuchw. nr 97 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf (31,81KB)
PDFuchw. nr 97 zalacznik nr 1.pdf (28,63KB)
PDFuchw. nr 97 zalacznik nr 2.pdf (32,76KB)
PDFuchw. nr 97 zalacznik nr 3.pdf (42,72KB)
PDFuchw. nr 98 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (74,32KB)
PDFuchw. nr 99 w sprawie zmiany w planie finansowym-po radzie.pdf (106,52KB)
PDFuchw. nr 100 w sprawie zmiany WPF.pdf (29,24KB)
PDFuchw. nr 100 zalacznik nr 1.pdf (317,74KB)
PDFuchw. nr 100 zalacznik nr 2.pdf (25,27KB)
PDFuchw. nr 101 w sprawie (...)wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 r.pdf (53,76KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1.pdf (46,30KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 1 - dochody.pdf (99,74KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 2 - wydatki.pdf (197,46KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 3 - informacja opisowa_.pdf (200,53KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 4- wykaz jedn.budżet..pdf (60,15KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 5-stopień realizacji przedsiewziec.pdf (76,10KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 6_SPRAWOZDANIE z umorzenia 2014.pdf (46,09KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Wykorzystanie dotacji udzielonych za 2014.pdf (57,98KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 2.pdf (154,42KB)
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 2 -opis..pdf (39,08KB)
PDFuchw. nr 102 w sprawie wybór kultura.pdf (33,02KB)
PDFuchw. nr 102 zalacznik do uchwały - kultura.pdf (42,83KB)
PDFuchw. nr 103 w sprawie zmiany budżetu, zal. nr 1.pdf (41,66KB)
PDFuchw. nr 104 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf (52,71KB)