Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016 kwartał I - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 363 w sprawie planu finansowego na 2016 rok.pdf (42,28KB)
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 1.pdf (54,93KB)
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 2.pdf (98,77KB)
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 3.pdf (52,60KB)
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 4.pdf (36,76KB)
PDFuchw. nr 364 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2016 r. (...).pdf (31,98KB)
PDFuchw. nr 365 w sprawie zmiany budzetu na 2016 r.pdf (31,79KB)
PDFuchw. nr 365 zalacznik nr 1.pdf (35,60KB)
PDFuchw. nr 365 zalacznik nr 2.pdf (44,71KB)
PDFuchw. nr 366 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2016 r.pdf (41,99KB)
PDFuchw. nr 366 zalacznik nr 1.pdf (28,30KB)
PDFuchw. nr 366 zalacznik nr 2.pdf (35,60KB)
PDFuchw. nr 367 w sprawie ustalenia warunkow VI przetargu na sprzedaz nieruchomości przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf (42,05KB)
PDFuchw. nr 368 w sprawie ogloszenia VI przetargu.pdf (62,14KB)
PDFuchw. nr 369 w sprawie powolania komisji przetargowej.pdf (43,05KB)
PDFuchw. nr 370 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz samochodow ciezarowych.pdf (39,41KB)
PDFuchw. nr 371 w sprawie przyjecie darowizny - dps anna.pdf (37,95KB)
PDFuchw. nr 372 w sprawie przyjecie darowizny - Zyrowa.pdf (39,75KB)
PDFuchw. nr 373 w sprawie uchwalenia regulminu DPS ANNA.pdf (29,70KB)
PDFuchw. nr 373 zalacznik - regulamin.pdf (64,31KB)
PDFuchw. nr 373 zalacznik do regulaminu.pdf (41,04KB)
PDFuchw. nr 374 w sprawie rozliczenia dotacji na doradztwo za 2015 r..pdf (27,83KB)
PDFuchw. nr 375 w sprawie upowaznienia dyr. I. Medwid projekt Erasmus+ 2016.pdf (40,62KB)
PDFuchw. nr 376 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok wraz z zalacznikiem.pdf (58,04KB)
PDFuchw. nr 377 w sprawie upowaznienia Starosty.pdf (29,84KB)
PDFuchw. nr 378 w sprawie zaopiniowania drog dla gm Krapkowice do kategorii gminnych.pdf (35,41KB)
PDFuchw. nr 379 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z WTZ za 2015 r..pdf (44,08KB)
PDFuchw. nr 380 w sprawie rozliczenia dotacji z ochrony srodowiska za 2015 rok.pdf (45,43KB)
PDFuchw. nr 380 zalacznik.pdf (36,27KB)
PDFuchw. nr 381 w sprawie przyjecia Regulaminu otwartych konkursow ofert w 2016 roku.pdf (35,72KB)
PDFuchw. nr 381 zalacznik - Regulamin otwartych konkursow ofert 2016.pdf (61,86KB)
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf (74,45KB)
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czl kom konkursowej.pdf (24,77KB)
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf (27,30KB)
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf (30,82KB)
PDFuchw. nr 382 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - nauka i edukacja.pdf (35,01KB)
PDFuchw. nr 382 zalacznik.pdf (71,43KB)
PDFuchw. nr 382 zalacznik do ogloszenia - edukacja.pdf (21,65KB)
PDFuchw. nr 383 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r - kultura fizyczna.pdf (34,91KB)
PDFuchw. nr 383 zalacznik.pdf (70,50KB)
PDFuchw. nr 383 zalacznik do ogłoszenia - kultura fizyczna.pdf (41,95KB)
PDFuchw. nr 384 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - ochrona srodowiska.pdf (34,93KB)
PDFuchw. nr 384 zalacznik.pdf (71,71KB)
PDFuchw. nr 384 zalacznik do ogloszenia - ochrona srodowiska.pdf (30,06KB)
PDFuchw. nr 385 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - kultura, sztuka.pdf (34,97KB)
PDFuchw. nr 385 zalacznik.pdf (72,21KB)
PDFuchw. nr 385 zalacznik do ogloszenia kultura.pdf (39,05KB)
PDFuchw. nr 386 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. -spolecznosc lokalna.pdf (35,05KB)
PDFuchw. nr 386 zalacznik.pdf (70,58KB)
PDFuchw. nr 387 w sprawie zatwierdzenia listy kandydatow do komisji.pdf (38,38KB)
PDFuchw. nr 387 zalacznik.pdf (25,03KB)
PDFuchw. nr 388 w sprawie doskonalenie zawodowe 2016.pdf (37,20KB)
PDFuchw. nr 388 zalacznik.pdf (28,00KB)
PDFuchw. nr 389 w sprawie rozliczenia dotacji - Biblioteka II pol. 2015 r..pdf (34,63KB)
PDFuchw. nr 390 w sprawie zmiany w planie finansowym - po radzie.pdf (36,81KB)
PDFuchw. nr 390 zalacznik nr 1.pdf (43,28KB)
PDFuchw. nr 390 zalacznik nr 2.pdf (34,85KB)
PDFuchw. nr 390 zalacznik nr 3.pdf (25,15KB)
PDFuchw. nr 391 w sprawie zmiany WPF.pdf (29,19KB)
PDFuchw. nr 391 zalacznik nr 1.pdf (88,68KB)
PDFuchw. nr 391 zalacznik nr 2.pdf (31,97KB)
PDFuchw. nr 392 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (40,73KB)
PDFuchw. nr 392 zalacznik.pdf (30,38KB)
PDFuchw. nr 393 w sprawie dokonania darowizny - park.pdf (39,87KB)
PDFuchw. nr 394 w sprawie ustalenia wzoru umow na udzielenie dotacji celowej - kotly 2016.pdf (45,99KB)
PDFuchw. nr 394 zalacznik nr 1.pdf (53,27KB)
PDFuchw. nr 394 zalacznik nr 2.pdf (53,67KB)
PDFuchw. nr 395 w sprawie zmiany budzetu na 2016 r..pdf (30,46KB)
PDFuchw. nr 395 zalacznik.pdf (24,60KB)
PDFuchw. nr 396 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2016 r..pdf (35,51KB)
PDFuchw. nr 396 zalacznik.pdf (30,34KB)
PDFuchw. nr 397 w sprawie pelnomocnictwa dla dyr PUP.pdf (46,99KB)
PDFuchw. nr 397 zalacznik do umowy-PELNOMOCNICTWO.pdf (53,44KB)
PDFuchw. nr 398 w sprawie i powierzenia zadania do PCPR -ZOL dla dzieci.pdf (32,39KB)
PDFuchw. nr 399 w sprawie upowaznienia dyr I Medwid projekt Erasmus+ 2016 Mlodziez.pdf (33,88KB)
PDFuchw. nr 400 w sprawie wyrazenia zgoda na kształ. w zawodach ZS Zdzieszowice 2016.pdf (29,96KB)
PDFuchw. nr 401 w sprawie zmiany budzetu powiatu krapkowickiego na 2016 rok.pdf (42,57KB)
PDFuchw. nr 401 zalacznik.pdf (29,12KB)
PDFuchw. nr 402 w sprawie zmiany planu finansowego na 2016 rok.pdf (35,51KB)
PDFuchw. nr 402 zalacznik.pdf (28,61KB)
PDFuchw. nr 403 w sprawie powolania komisji konkursowej - spolecznosc lokalna.pdf (40,83KB)
PDFuchw. nr 404 w sprawie powolania komisji konkursowej - edukacja.pdf (40,19KB)
PDFuchw. nr 405 w sprawie powolania komisji konkursowej - kultura fizyczna.pdf (39,17KB)
PDFuchw. nr 406 w sprawie powolania komisia konkursowej - kultura, dziedzictwo.pdf (39,41KB)
PDFuchw. nr 407 w sprawie powolania komisji konkursowej - ochrona srodowiska, ekologia.pdf (40,16KB)
PDFuchw. nr 408 w sprawie zmiany uchw. dot. ustalenia wzoru umow na udzielenie dotacji celowej.pdf (40,44KB)
PDFuchw. nr 409 w sprawie zastęp. dyrekt. ZSS Krapkowice 2016.pdf (37,51KB)
PDFuchw. nr 410 w sprawie upowaznienia dyr. Mocek projekt Erasmus.pdf (39,96KB)
PDFuchw. nr 411 w spr. upow. starosty do zal. spraw (...)zarządcy drog powiatowych.pdf (37,48KB)
PDFuchw. nr 412 w sprawie upoważnienie dyr PUP.pdf (31,45KB)
PDFuchw. nr 413 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (55,75KB)
PDFuchw. nr 414 w sprawie rozliczenia OSP PIETNA.pdf (32,92KB)
PDFuchw. nr 415 w sprawie uchwaly zmieniajacej A GACEK.pdf (37,55KB)
PDFuchw. nr 416 w sprawie uchwaly Zarzadu - nowe zawody ZS Zdzieszowice 2016 II.pdf (39,86KB)
PDFuchw. nr 417 w sprawie uchwaly Zarzadu - nowe zawody ZSZ Krapkowice 2016.pdf (30,44KB)
PDFuchw. nr 418 w sprawie przyjecia regulaminu wyboru Lidera Bezpieczeństwa Sanitarnego.pdf (29,80KB)
PDFuchw. nr 418 zalacznik.pdf (90,23KB)
PDFuchw. nr 419 w sprawie sprawozdania- KIK Opole.pdf (39,85KB)
PDFuchw. nr 420 w sprawie sprawozdania-ZPAP Polska Sztuka Użytkowa w Opolu.pdf (40,40KB)
PDFuchw. nr 421 w sprawie sprawozdania OIG.pdf (40,16KB)
PDFuchw. nr 422 w sprawie sprawozdania- Stowarzyszenie Ziemia Malinska.pdf (39,09KB)
PDFuchw. nr 423 w sprawie sprawozdania ZS przy PPP nr 3 w Zdzieszowicach.pdf (39,34KB)
PDFuchw. nr 424 w sprawie sprawozdania- Kraina Bialej Damy Zakrzow.pdf (39,55KB)
PDFuchw. nr 425 w sprawie sprawozdania- LZS Kornica-Nowy Dwor.pdf (31,65KB)
PDFuchw. nr 426 w sprawie sprawozdania- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorazdze.pdf (40,78KB)
PDFuchw. nr 427 w sprawie sprawozdania- KOKSOWNIK Zdzieszowice.pdf (39,65KB)
PDFuchw. nr 428 w sprawie sprawozdania- LZS Dabrowka Gorna.pdf (31,55KB)
PDFuchw. nr 429 w sprawie sprawozdania- STODOLA.pdf (39,67KB)
PDFuchw. nr 430 w sprawie sprawozdanie- MKS RUCH Zdzieszowice.pdf (39,20KB)
PDFuchw. nr 431 w sprawie sprawozdania- Radical Culture w Krapkowicach.pdf (39,26KB)
PDFuchw. nr 432 w sprawie sprawozdania-Polaczeni Tancem.pdf (39,63KB)
PDFuchw. nr 433 w sprawie sprawozdania- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice.pdf (40,18KB)
PDFuchw. nr 434 w sprawie sprawozdania - LZS Lowkowice.pdf (32,03KB)
PDFuchw. nr 435 w sprawie podzialu srodkow wlasnych Powiatu - WTZ 2016.pdf (30,83KB)
PDFuchw. nr 435 zalacznik.pdf (35,85KB)
PDFuchw. nr 436 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r..pdf (29,88KB)
PDFuchw. nr 436 zalacznik.pdf (29,64KB)
PDFuchw. nr 437 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2016 r..pdf (40,75KB)
PDFuchw. nr 437 zalacznik.pdf (33,61KB)
PDFuchw. nr 438 w sprawie pełnomocnictwa projekt z PCPR.pdf (38,68KB)
PDFuchw. nr 439 w sprawie zatrudnienia dyrektora DPS -Dobiecka.pdf (35,97KB)
PDFuchw. nr 440 w sprawie zmiany uchwaly - sprzedaz aut z IM.pdf (37,11KB)
PDFuchw. nr 441 w sprawie upoważnienia dyr. I. Mocek projekt Erasmus+ 03.2016.pdf (40,92KB)
PDFuchw. nr 442 w sprawie upoważnienia dyr. M. Nogalska projekt Erasmus+ 03.2016.pdf (39,88KB)
PDFuchw. nr 443 w sprawie sprawozdania koncowego LZS Zywocicach.pdf (40,06KB)
PDFuchw. nr 444 w sprawie sprawozdania koncowego KS UNIA Krapkowice.pdf (33,66KB)
PDFuchw. nr 445 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego IPA Krapkowice.pdf (40,17KB)
PDFuchw. nr 446 w sprawie sprawozdania koncowego LKJ Lewada.pdf (40,31KB)
PDFuchw. nr 447 w sprawie sprawozdania koncowego LUKS WINNER.pdf (32,14KB)
PDFuchw. nr 448 w sprawie sprawozdania koncowego OSP w Górażdżach.pdf (40,32KB)
PDFuchw. nr 449 w sprawie sprawozdania koncowego KS Górażdże.pdf (32,93KB)
PDFuchw. nr 450 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Walce.pdf (39,07KB)
PDFuchw. nr 451 w sprawie wyboru ofert - edukacja.pdf (36,26KB)
PDFuchw. nr 451 zalacznik.pdf (22,89KB)
PDFuchw. nr 452 w sprawie wyboru ofert - kultura.pdf (36,15KB)
PDFuchw. nr 452 zalacznik kultura2016.pdf (45,58KB)
PDFuchw. nr 453 w sprawie zmiany budżetu.pdf (29,81KB)
PDFuchw. nr 453 zalacznik.pdf (31,63KB)
PDFuchw. nr 454 w sprawie zmiana w planie finansowym.pdf (41,94KB)
PDFuchw. nr 454 zalacznik nr 1.pdf (40,37KB)
PDFuchw. nr 454 zalacznik nr 2.pdf (33,13KB)
PDFuchw. nr 455 w sprawie upoważnienia PINB.pdf (31,04KB)
PDFuchw. nr 456 w sprawie oswiadczenia woli dla wicestarosty.pdf (39,46KB)
PDFuchw. nr 457 w sprawie oswiadczenia woli dla starosty.pdf (39,10KB)
PDFuchw. nr 458 w sprawie oswiadczenia woli dla sekretarza.pdf (39,09KB)
PDFuchw. nr 459 w sprawie upowaznienia dla dyr PUP.pdf (36,12KB)
PDFuchw. nr 459 zalacznik PUP.pdf (54,55KB)
PDFuchw. nr 460 w sprawie wyboru ofert -ochrona środowiska.pdf (36,19KB)
PDFuchw. nr 460 zalacznik.pdf (22,83KB)
PDFuchw. nr 461 w sprawie wyboru ofert - społecznosc lokalna.pdf (36,25KB)
PDFuchw. nr 461 zalacznik.pdf (22,25KB)
PDFuchw. nr 462 w sprawie wyboru ofert - kultura fiz..pdf (36,11KB)
PDFuchw. nr 462 załącznik kultura fiz.pdf (69,22KB)
PDFuchw. nr 463 w sprawie zmiany budżetu.pdf (29,80KB)
PDFuchw. nr 463 zalacznik.pdf (24,44KB)
PDFuchw. nr 464 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf (40,68KB)
PDFuchw. nr 464 zalacznik.pdf (33,86KB)
PDFuchw. nr 465 w sprawie sprawozdania opisowego 2015.pdf (36,46KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1.pdf (40,97KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 1.pdf (93,07KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 2.pdf (160,69KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 3.pdf (202,66KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 4.pdf (39,37KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 5.pdf (58,90KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 6.pdf (34,50KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1- dotacje udzielone w 2015 roku.pdf (63,36KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 2 -strona tytułowa...pdf (35,76KB)
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 2..pdf (129,50KB)
PDFuchw. nr 466 w sprawie zmiany budżetu.pdf (31,55KB)
PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 1.pdf (29,89KB)
PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 2.pdf (23,28KB)
PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 3.pdf (45,13KB)
PDFuchw. nr 467 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf (41,96KB)
PDFuchw. nr 467 zalacznik nr 1.pdf (24,49KB)
PDFuchw. nr 467 zalacznik nr 2.pdf (25,13KB)
PDFuchw. nr 467 zalacznik nr 3.pdf (23,60KB)
PDFuchw. nr 468 w sprawie zmiany planu finansowego na 2016 r.pdf (35,61KB)
PDFuchw. nr 468 zalacznik nr 1.pdf (42,77KB)
PDFuchw. nr 468 zalacznik nr 2.pdf (45,73KB)
PDFuchw. nr 469 w sprawie zmiany wpf 2016-2023.pdf (29,64KB)
PDFuchw. nr 469 zalacznik nr 1.pdf (89,26KB)
PDFuchw. nr 469 zalacznik nr 2.pdf (32,39KB)