Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016 kwartał I - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 363 w sprawie planu finansowego na 2016 rok.pdf
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 363 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 364 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2016 r. (...).pdf
PDFuchw. nr 365 w sprawie zmiany budzetu na 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 365 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 365 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 366 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 366 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 366 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 367 w sprawie ustalenia warunkow VI przetargu na sprzedaz nieruchomości przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf
PDFuchw. nr 368 w sprawie ogloszenia VI przetargu.pdf
PDFuchw. nr 369 w sprawie powolania komisji przetargowej.pdf
PDFuchw. nr 370 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz samochodow ciezarowych.pdf
PDFuchw. nr 371 w sprawie przyjecie darowizny - dps anna.pdf
PDFuchw. nr 372 w sprawie przyjecie darowizny - Zyrowa.pdf
PDFuchw. nr 373 w sprawie uchwalenia regulminu DPS ANNA.pdf
PDFuchw. nr 373 zalacznik - regulamin.pdf
PDFuchw. nr 373 zalacznik do regulaminu.pdf
PDFuchw. nr 374 w sprawie rozliczenia dotacji na doradztwo za 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 375 w sprawie upowaznienia dyr. I. Medwid projekt Erasmus+ 2016.pdf
PDFuchw. nr 376 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 377 w sprawie upowaznienia Starosty.pdf
PDFuchw. nr 378 w sprawie zaopiniowania drog dla gm Krapkowice do kategorii gminnych.pdf
PDFuchw. nr 379 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z WTZ za 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 380 w sprawie rozliczenia dotacji z ochrony srodowiska za 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 380 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 381 w sprawie przyjecia Regulaminu otwartych konkursow ofert w 2016 roku.pdf
PDFuchw. nr 381 zalacznik - Regulamin otwartych konkursow ofert 2016.pdf
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czl kom konkursowej.pdf
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf
PDFuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf
PDFuchw. nr 382 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - nauka i edukacja.pdf
PDFuchw. nr 382 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 382 zalacznik do ogloszenia - edukacja.pdf
PDFuchw. nr 383 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r - kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 383 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 383 zalacznik do ogłoszenia - kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 384 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - ochrona srodowiska.pdf
PDFuchw. nr 384 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 384 zalacznik do ogloszenia - ochrona srodowiska.pdf
PDFuchw. nr 385 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - kultura, sztuka.pdf
PDFuchw. nr 385 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 385 zalacznik do ogloszenia kultura.pdf
PDFuchw. nr 386 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. -spolecznosc lokalna.pdf
PDFuchw. nr 386 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 387 w sprawie zatwierdzenia listy kandydatow do komisji.pdf
PDFuchw. nr 387 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 388 w sprawie doskonalenie zawodowe 2016.pdf
PDFuchw. nr 388 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 389 w sprawie rozliczenia dotacji - Biblioteka II pol. 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 390 w sprawie zmiany w planie finansowym - po radzie.pdf
PDFuchw. nr 390 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 390 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 390 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 391 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFuchw. nr 391 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 391 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 392 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 392 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 393 w sprawie dokonania darowizny - park.pdf
PDFuchw. nr 394 w sprawie ustalenia wzoru umow na udzielenie dotacji celowej - kotly 2016.pdf
PDFuchw. nr 394 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 394 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 395 w sprawie zmiany budzetu na 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 395 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 396 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 396 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 397 w sprawie pelnomocnictwa dla dyr PUP.pdf
PDFuchw. nr 397 zalacznik do umowy-PELNOMOCNICTWO.pdf
PDFuchw. nr 398 w sprawie i powierzenia zadania do PCPR -ZOL dla dzieci.pdf
PDFuchw. nr 399 w sprawie upowaznienia dyr I Medwid projekt Erasmus+ 2016 Mlodziez.pdf
PDFuchw. nr 400 w sprawie wyrazenia zgoda na kształ. w zawodach ZS Zdzieszowice 2016.pdf
PDFuchw. nr 401 w sprawie zmiany budzetu powiatu krapkowickiego na 2016 rok.pdf
PDFuchw. nr 401 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 402 w sprawie zmiany planu finansowego na 2016 rok.pdf
PDFuchw. nr 402 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 403 w sprawie powolania komisji konkursowej - spolecznosc lokalna.pdf
PDFuchw. nr 404 w sprawie powolania komisji konkursowej - edukacja.pdf
PDFuchw. nr 405 w sprawie powolania komisji konkursowej - kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 406 w sprawie powolania komisia konkursowej - kultura, dziedzictwo.pdf
PDFuchw. nr 407 w sprawie powolania komisji konkursowej - ochrona srodowiska, ekologia.pdf
PDFuchw. nr 408 w sprawie zmiany uchw. dot. ustalenia wzoru umow na udzielenie dotacji celowej.pdf
PDFuchw. nr 409 w sprawie zastęp. dyrekt. ZSS Krapkowice 2016.pdf
PDFuchw. nr 410 w sprawie upowaznienia dyr. Mocek projekt Erasmus.pdf
PDFuchw. nr 411 w spr. upow. starosty do zal. spraw (...)zarządcy drog powiatowych.pdf
PDFuchw. nr 412 w sprawie upoważnienie dyr PUP.pdf
PDFuchw. nr 413 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 414 w sprawie rozliczenia OSP PIETNA.pdf
PDFuchw. nr 415 w sprawie uchwaly zmieniajacej A GACEK.pdf
PDFuchw. nr 416 w sprawie uchwaly Zarzadu - nowe zawody ZS Zdzieszowice 2016 II.pdf
PDFuchw. nr 417 w sprawie uchwaly Zarzadu - nowe zawody ZSZ Krapkowice 2016.pdf
PDFuchw. nr 418 w sprawie przyjecia regulaminu wyboru Lidera Bezpieczeństwa Sanitarnego.pdf
PDFuchw. nr 418 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 419 w sprawie sprawozdania- KIK Opole.pdf
PDFuchw. nr 420 w sprawie sprawozdania-ZPAP Polska Sztuka Użytkowa w Opolu.pdf
PDFuchw. nr 421 w sprawie sprawozdania OIG.pdf
PDFuchw. nr 422 w sprawie sprawozdania- Stowarzyszenie Ziemia Malinska.pdf
PDFuchw. nr 423 w sprawie sprawozdania ZS przy PPP nr 3 w Zdzieszowicach.pdf
PDFuchw. nr 424 w sprawie sprawozdania- Kraina Bialej Damy Zakrzow.pdf
PDFuchw. nr 425 w sprawie sprawozdania- LZS Kornica-Nowy Dwor.pdf
PDFuchw. nr 426 w sprawie sprawozdania- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorazdze.pdf
PDFuchw. nr 427 w sprawie sprawozdania- KOKSOWNIK Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 428 w sprawie sprawozdania- LZS Dabrowka Gorna.pdf
PDFuchw. nr 429 w sprawie sprawozdania- STODOLA.pdf
PDFuchw. nr 430 w sprawie sprawozdanie- MKS RUCH Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 431 w sprawie sprawozdania- Radical Culture w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 432 w sprawie sprawozdania-Polaczeni Tancem.pdf
PDFuchw. nr 433 w sprawie sprawozdania- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice.pdf
PDFuchw. nr 434 w sprawie sprawozdania - LZS Lowkowice.pdf
PDFuchw. nr 435 w sprawie podzialu srodkow wlasnych Powiatu - WTZ 2016.pdf
PDFuchw. nr 435 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 436 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 436 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 437 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2016 r..pdf
PDFuchw. nr 437 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 438 w sprawie pełnomocnictwa projekt z PCPR.pdf
PDFuchw. nr 439 w sprawie zatrudnienia dyrektora DPS -Dobiecka.pdf
PDFuchw. nr 440 w sprawie zmiany uchwaly - sprzedaz aut z IM.pdf
PDFuchw. nr 441 w sprawie upoważnienia dyr. I. Mocek projekt Erasmus+ 03.2016.pdf
PDFuchw. nr 442 w sprawie upoważnienia dyr. M. Nogalska projekt Erasmus+ 03.2016.pdf
PDFuchw. nr 443 w sprawie sprawozdania koncowego LZS Zywocicach.pdf
PDFuchw. nr 444 w sprawie sprawozdania koncowego KS UNIA Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 445 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania koncowego IPA Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 446 w sprawie sprawozdania koncowego LKJ Lewada.pdf
PDFuchw. nr 447 w sprawie sprawozdania koncowego LUKS WINNER.pdf
PDFuchw. nr 448 w sprawie sprawozdania koncowego OSP w Górażdżach.pdf
PDFuchw. nr 449 w sprawie sprawozdania koncowego KS Górażdże.pdf
PDFuchw. nr 450 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Walce.pdf
PDFuchw. nr 451 w sprawie wyboru ofert - edukacja.pdf
PDFuchw. nr 451 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 452 w sprawie wyboru ofert - kultura.pdf
PDFuchw. nr 452 zalacznik kultura2016.pdf
PDFuchw. nr 453 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFuchw. nr 453 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 454 w sprawie zmiana w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 454 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 454 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 455 w sprawie upoważnienia PINB.pdf
PDFuchw. nr 456 w sprawie oswiadczenia woli dla wicestarosty.pdf
PDFuchw. nr 457 w sprawie oswiadczenia woli dla starosty.pdf
PDFuchw. nr 458 w sprawie oswiadczenia woli dla sekretarza.pdf
PDFuchw. nr 459 w sprawie upowaznienia dla dyr PUP.pdf
PDFuchw. nr 459 zalacznik PUP.pdf
PDFuchw. nr 460 w sprawie wyboru ofert -ochrona środowiska.pdf
PDFuchw. nr 460 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 461 w sprawie wyboru ofert - społecznosc lokalna.pdf
PDFuchw. nr 461 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 462 w sprawie wyboru ofert - kultura fiz..pdf
PDFuchw. nr 462 załącznik kultura fiz.pdf
PDFuchw. nr 463 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFuchw. nr 463 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 464 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf
PDFuchw. nr 464 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 465 w sprawie sprawozdania opisowego 2015.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 1.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 2.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 3.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 4.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 5.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1 część 6.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 1- dotacje udzielone w 2015 roku.pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 2 -strona tytułowa...pdf
PDFuchw. nr 465 zalacznik nr 2..pdf
PDFuchw. nr 466 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 466 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 467 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 468 w sprawie zmiany planu finansowego na 2016 r.pdf
PDFuchw. nr 468 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 468 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 469 w sprawie zmiany wpf 2016-2023.pdf
PDFuchw. nr 469 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 469 zalacznik nr 2.pdf