Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Tritex Investment Sp. z o.o.

BS.6341.22.2016                                                        Krapkowice, dnia 13 lipca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 29 czerwca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Tritex Investment Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego polegającego na rozbudowie istniejących skrzynek rozsączających oraz wykonanie nowych skrzynek rozsączających,
  2. szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków opadowych
    i roztopowych  pochodzących z terenu zakładu do ziemi,

w związku z planowanym przedsięwzięciem „Projekt budowlany budowy budynku handlowo-usługowego na działkach 201/1 i 200 w Zdzieszowicach przy
ul. B. Chrobrego wraz z rozbudową istniejącego parkingu”.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski
i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                     Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                    Katarzyna Gondek - Jaśkowska