Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Marii Koryzma

BS.6341.21.2016                                                      Krapkowice, dnia 13 lipca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 29 czerwca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Marii Koryzma

prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą

Firma Usługowa Światło Maria Koryzma

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dla projektowanej myjni kontenerowej zlokalizowanej przy ul. Ks. Koziołka, na działkach o nr ew. 252 oraz 253 k.m. 13 obręb Krapkowice.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                  Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                  Katarzyna Gondek - Jaśkowska