Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę instalacji suszenia paliw w miejscowości Chorula na działkach nr ewid. gruntów 76/38, 76/46, 80/30, 79/9.

BS.6740.240.2016                                                                                           

                                                                                                                              Krapkowice, dnia 7 lipca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę instalacji suszenia paliw zastępczych w miejscowości Chorula na działce nr ewid. gruntów nr 76/38, 76/46, 80/30, 79/9.

Inwestor: Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1.

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

z upoważnienia Starosty
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej