Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę instalacji suszenia paliw w miejscowości Chorula na działkach nr ewid. gruntów 76/38, 76/46, 80/30, 79/9.

BS.6740.240.2016                                                                                           

                                                                                                                              Krapkowice, dnia 7 lipca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę instalacji suszenia paliw zastępczych w miejscowości Chorula na działce nr ewid. gruntów nr 76/38, 76/46, 80/30, 79/9.

Inwestor: Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1.

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

z upoważnienia Starosty
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2016
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  07-07-2016 12:41
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  07-07-2016 12:43
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1600
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl