Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę nr 414/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. dotyczącym budowy toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski

BS.6740.182.2016                                                                                           

                                                                                                               Krapkowice, dnia 7 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 maja 2016 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie zmiany pozwolenia na budowę Starosty Krapkowickiego nr 414/2015 z dnia 14 grundia 2015 r. dotyczącego budowy toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski na działce nr ewid. gruntów 677/61.

Inwestor: TOR Kamień Śląski Sp. z o.o.

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej