Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Opole

BS.6341.15.2016                                                             Krapkowice, dnia 19 maja 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 11 maja 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Opole

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej:

 • istniejącym wylotem W-1R o średnicy ø500 mm do rzeki Ryjec w Opolu w km 3+892 strona prawa,
 • istniejącym wylotem W-2R o średnicy ø500 mm do rzeki Ryjec w Opolu w km 3+0892 strona lewa,
 • istniejącym wylotem W-3R o średnicy ø1400 mm do rzeki Ryjec w Opolu w km 3+910 strona prawa,
 • istniejącym wylotem W-4R o średnicy ø1000 mm do rowu komunalnego nr I
  w jego km 0+304 i dalej do rzeki Ryjec w km 5+200 strona prawa,

oraz w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Opole nr OŚR.I.KWS.6210-26D/2006 z dnia 17.07.2006 r.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                           Katarzyna Gondek-Jaśkowska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-05-2016
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  19-05-2016 10:54
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  19-05-2016 10:55
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 732
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×